město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Nový projekt v rámci plánování sociálních služeb

Město Nové Město nad Metují uzavřelo v listopadu 2016 s Královéhradeckým krajem Smlouvu o zajištění služby „Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obce Nového Města nad Metují“.

Logo OPZ

 

  Logo KHK

 

Město Nové Město nad Metují uzavřelo v listopadu 2016 s Královéhradeckým krajem Smlouvu o zajištění služby „Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obce Nového Města nad Metují“.

V této smlouvě se město zavázalo zajistit koordinátora procesu plánování sociálních služeb, vyhodnotit naplňování cílů stávajícího plánu sociálních služeb a vyhodnotit rozsah poskytování stávajících služeb. Dále je město povinno navázat kontakty s poskytovateli sociálních služeb sídlících mimo Nové Město nad M., posilovat spolupráci sociálních a zdravotních služeb, propagovat sociální služby prostřednictvím dne otevřených dveří a informačních materiálů a zvýšit informovanost pro pečující osoby formou informačních schůzek. Město má také zpracovat analýzu potřeby bezbariérového malometrážního bydlení pro seniory formou terénního šetření, zpracovat audit pečovatelské služby se zaměřením na nákladovost a personální přiměřenost služby, organizaci práce a zacílení služby na osoby ohrožené sociálním vyloučením

Jedná se tedy o širokou škálu aktivit od vyhodnocení stávajícího plánu sociálních služeb k vytvoření nového plánu na roky 2018-2020. Posílena by měla být orientace veřejnosti včetně odborné v sociálních službách, podpořena neformální péče i sdílená péče mezi rodinou a profesionály o osoby blízké. Zlepšena bude spolupráce odborné veřejnosti, budou získány podklady pro řízení pečovatelské služby, zmapována poptávka po sociálním bydlení pro seniory a zvýšena informovanost pečujících nejen o seniory, ale nově i o chronicky duševně nemocné.

Výstupem by tak měl být zejména plán sociálních služeb Novoměstska na léta 2018-2020. Dalším výstupem bude audit pečovatelské služby zaměřený na řízení a financování služby tak, aby více odpovídal finančním ukazatelům Královéhradeckého kraje. Dále budou realizována různá setkávání, jednání, exkurze, stáže, dny otevřených dveří a semináře. Chystá se vydávání letáků poskytovatelů sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí a vydání brožury, která bude informovat o sociálních službách včetně základního představení řešení životních situací.

Projekt je podpořen z prostředků ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Více informací o projektu je uvedeno na stránkách

http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz

 

Denisa Plšková

vedoucí Odboru sociálních věcí

Datum vložení: 17. 1. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 1. 2017 0:00
Autor: Mgr. Lucie Kunteová

Sociální sítě

Mobilní aplikace

v_obraze

 
Informace z našeho webu
v chytrých telefonech 

Google play
App Store

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
2
10
2
11
5
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
4
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
1

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč