město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Dotazy a odpovědi

Vážení občané,

vedení města i úřadu si velice váží Vašich podnětů, dotazů a připomínek, které nám zasíláte. Upozorňujeme, že tato rubrika není diskusní fórum! Slouží pouze k Vašim DOTAZŮM (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob, případně administrátora serveru. Na dotazy, které nebudou obsahovat jméno a příjmení včetně platné emailové adresy nebo na dotazy vulgární a urážlivé, si vyhrazujeme právo neodpovídat a ani je zde nezveřejňovat. Žádáme Vás také o stručnost a věcnost Vašich dotazů, abychom na ně mohli okamžitě reagovat.

Nově jsme pro větší přehlednost oddělili hlášení závad a nedostatků ve městě. Pro jejich ohlášení použijte elektronický formulář Hlášení závad a nedostatků, do kterého máte možnost vložit až tři ilustrační fotografie. Ohlášené závady budou řešeny pracovníky Technických služeb města. Prosíme, nevkládejte je již do této rubriky. Pokud je sem vložíte, budou administrátorem webu převedeny do Hlášení závad a nedostatků.

Děkujeme za pochopení

Vedení města


Postup zadávání a zodpovídání dotazů

Formulář pro vložení dotazu se objeví po kliknutí na níže uvedený text "Zobrazit/Skrýt formulář". Po zadání dotazu se zde zobrazí informační sdělení "Otázka byla úspěšně položena" potvrzující Vám vložení dotazu. Dotaz zde bude zveřejněn posléze až s odpovědí na něj.


V souladu s článkem 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů je:

  • správcem osobních údajů město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel.: 491 419 611, e-mail: posta@novemestonm.cz, datová schránka: qgfbxi4
  • pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Vratislav Fröde
  • účelem zpracování vyřízení dotazu
  • kategorií příjemců osobních údajů návštěvník webových stránek města

Bližší informace

Dotazy a odpovědi

Autor:                         
Datum vložení: 11. 5. 2021

Vážená paní Benešová,

mohu potvrdit, že společnost LIDL skutečně zvažuje výstavbu své prodejny na soukromých pozemcích po levé straně silnice do Vrchovin. V této souvislosti požádala o změnu územního plánu, která by umožnila výstavbu prodejny o velikosti, která by odpovídala jejich potřebám. Tato žádost bude projednána na řádném zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, které se uskuteční dne 24.06.2021. Výsledek hlasování zastupitelů nedokážu v této chvíli odhadnout.

S pozdravem

Ing. Libor Hovorka - místostarosta města Nové Město nad Metují, 12. 5. 2021
Autor:                          
Datum vložení: 9. 5. 2021

Vážený stěžovateli,

 

mrzí mne, že pod Vaším příspěvkem nejste podepsán, mohli bychom si domluvit schůzku přímo na místě, abychom si vše vysvětlili.

 

Samozřejmě souhlasím s tím, že zastupitelé a radní mají být ve všem příkladem. K Vaší stížnosti však, alespoň touto cestou, musím uvést následující:

 

1. Dlouhodobě se staráme o přilehlý městský pozemek, který není naším majetkem, a to hlavně formou shrabávání náletů listí z přilehlého lesa a formou sekání trávy, hlavně proto, „aby to tam k něčemu vypadalo.“

 

2. Z toho důvodu mě téměř každý týden můžete vidět jak (a to zdůrazňuji), bez zásobníku na posekanou trávu, na tomto pozemku sekám trávu a na podzim shrabávám listí. Ze sekání trávy mi tedy naprosto žádný odpad nevzniká, ano shrabané listí vracím zpátky do lesa. Pro odpad z vlastní zahrady využíváme náš kompostér.

 

3. Připouštím, že v předchozích téměř 20 letech, kdy se o pozemek vedle naší vlastní zahrady staráme, jsem v několika málo případech mezi listí přidal i malé ořezy z okrasných keřů, v žádném případě však ne pravidelně a ne ve větším množství.

 

4. Jako důkaz mého výše uvedeného tvrzení uvádím, že např. letos na jaře, jsem si pro větší ořezy keřů ke svozu objednal kontejner od firmy pana Pravce.

 

Na základě výše uvedeného se tedy musím zásadně ohradit proti Vašemu nařčení „...Vše co se mu ze zahrady nehodí, šup s tím do lesa do stráně...“, máte asi špatné informace.

 

Na závěr chci dodat, že v případě Vašeho zájmu o tuto lokalitu, jsem vždy připraven na uvedené místo s Vámi zajít a vše posoudit přímo na místě, neváhejte mne proto přímo kontaktovat.

 

Vilém Maur

10. 5. 2021
Autor:                          
Datum vložení: 16. 4. 2021

Vážený pane Holbo,

umístění zrcadla ve Spech na křižovatce ulic Kosařova a Na Drahách bylo projednáno se zástupcem Dopravního inspektorátu PČR a jako jediná možnost bylo navrženo umístění dopravního zrcadla na okraj stavební parcely č. 27 ke stávajícímu oplocení. Město bohužel nezískalo souhlas tohoto soukromého vlastníka a z toho důvodu nemůže být dopravní zrcadlo umístěno.

S pozdravem

Hana Ptáčková - referentka Oddělení rozvoje města, Odbor majetku města, 20. 4. 2021
Autor:                          
Datum vložení: 15. 4. 2021

Vážená paní Beránková,

důvodem uzavření lávky byl její havarijní stav. Z odborného posouzení vyplynulo, že lávka je neopravitelná, konstrukce je napadena dřevokazným hmyzem, takže bylo nutné řešit lávku novou. Vše jsme měli již připraveno k výstavbě nové lávky v místě té stávající, ale její část zasahuje do soukromého pozemku. Bohužel, vlastník odmítl se stavbou na jeho pozemku souhlasit. V současné době se proto zabýváme přepracováním projektové dokumentace na novou lávku a získáním stavebního povolení na ni. Pravděpodobně dojde k přemístění nové lávky vč. souvisejících základových pilotů. Při stavbě lávky nové pak dojde k odstranění í lávky stávající. Jakmile město získá stavební povolení, bude možné provést soutěž na zhotovitele lávky. S jistotou nyní nelze sdělit, zda se podaří uskutečnit dílo v tomto roce.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 16. 4. 2021
Autor:                          
Datum vložení: 12. 4. 2021

Vážený pane Lelku,

ulicí Pod Výrovem se zabýváme, ale problematika se komplikuje o stávající inženýrské sítě, niveletu vozovky a povrch vozovky. Záležitost byla veřejně projednána na Zastupitelstvu města Nové Město nad Metují dne 10.12.2020 v bodě "4/2 Zpracovávaná PD - Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem", kde Zastupitelstvo přijalo několik usnesení. Vše je dostupné na webu města v sekci „Samospráva“ - „Zápisy a dokumenty ZM“. Zastupitelstvo města uložilo MST předložit problematiku řešení akce Stavební úpravy komunikace Pod Výrovem do Komise pro výstavbu a rozvoj včetně rozpracované PD k projednání, revizi a následnému doporučení dalšího postupu a uložilo ST a MST dále jednat se "síťaři" o jejich spoluúčasti na přeložení sítí při stavebních úpravách ulice Pod Výrovem. Čekají nás tedy další schůzky za účelem získat pro Vás občany a podnikatele optimální stav komunikace. Technické služby města Nové Město nad Metují provedou nejnutnější opravy asfaltové komunikace.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 13. 4. 2021
Autor:                          
Datum vložení: 6. 4. 2021

Vážená paní Šmídová,

nebude možno projet. Silnice II/308 bude uzavřena od křižovatky se silnicí III/308 21. V intravilánu obce budou v rámci rekonstrukce silnice probíhat i opravy dešťové kanalizace.

S pozdravem

Ing. Petr Kubala - vedoucí Odboru správního, 7. 4. 2021
Autor:                          
Datum vložení: 12. 3. 2021

Vážený pane Haku,

děkujeme Vám za podnět. Vámi zmíněné terénní úpravy byly provedeny bez vědomí města. Jedná se o aktivitu jednoho z vlastníků pozemků, který má za cíl provést údržbu léta neudržovaného pozemku v místech zhruba pod Rajskou zahradou. Jedná se o odstranění náletů, starých pařezů, uschlého dříví apod. Aby se tam dostali, použili a obnovili cestu, která byla použita naposledy při stavbě Rajské zahrady - teras. Pokud se cítíte být poškozen, můžete se obrátit např. na místní stavební úřad, který by záležitost případně řešil jako nepovolenou terénní úpravu dle § 80 odst. 2 písm. a) v rámci změn využití území.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 24. 3. 2021
Autor:                          
Datum vložení: 16. 3. 2021

Vážený pane Mašku,

kovové obaly se ve městě svážejí od ledna letošního roku. Vzhledem k tomu, že ze začátku nebyl tak silný zájem ze strany občanů o třídění této komodity, zvolili jsme svoz v nepravidelném režimu - na vyzvání. Díky informovanosti občanů se i tato komodita začala třídit stejně intenzivně jako třeba nápojové kartony, proto jsme přistoupili k pravidelnému výsypu, a to jednou za 14 dní. Následující výsyp proběhne začátkem příštího týdne. Z důvodu nedostatku volného místa na některých stanovištích kontejnerů na tříděné odpady, bylo možné umístit šedé nádoby na kovové obaly pouze na 20 stanovištích, a to v ulicích: Českých legií (parkoviště pod úřadem), Klosova (za klášterem), Přibyslavská (pod odbočkou Leštinská), Družební (u bývalé prodejny Lípa), Družební (parkoviště nad Stopem), náměstí 17. listopadu, Johnova (Potraviny Verner), Na Bořetíně (Potraviny Verner), Vrchoviny (pod tratí), Malecí (Potraviny Verner), Nad Stadionem (uprostřed), Boženy Němcové (za Kinem 70), Nádražní (u Zborovské), Havlíčkova (pod viaduktem), Příčná (u Okružní), Na Kopci, Žižkovo náměstí (prodejna pracovních oděvů), Spy (na návsi), Rezecká a Krčín (za Barešem). V následujícím období budeme stanoviště pravidelně monitorovat. Domníváme se, že při pravidelném výsypu bude tato síť odpadových nádob dostačující.

S pozdravem

Agáta Šenková - referentka Oddělení životního prostředí, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, 18. 3. 2021
Autor:                          
Datum vložení: 2. 3. 2021

Vážený pane Petře,

navazující cyklostezku mezi AMMANN(em) a Vrchovinami budeme moci zrealizovat, jakmile vyřešíme majetkoprávní vyrovnání mezi spoluvlastníky pozemku a městem Nové Město nad Metují. V případě, že dojde k oboustranné smluvní dohodě, požádáme o stavební povolení a předložíme projektový záměr poskytovali dotace např. se Státního fondu dopravní infrastruktury.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 4. 3. 2021
Autor:                          
Datum vložení: 2. 3. 2021

Vážená paní Hejnová,

hřiště byla uzavřena na základě Usnesení vlády ČR ze dne 26.02.2021 čl. XI. - Vláda důrazně doporučuje provozovatelům dětských hřišť, včetně obcí, uzavřít prostory dětských hřišť.

Ode dne 04.03.2021 budou dětská hřiště v Novém Městě nad Metují otevřena. Pro tento krok se rozhodlo 14 zastupitelů z jejich celkového počtu 21.

S pozdravem

Petr Hable - starosta města Nové Město nad Metují, 4. 3. 2021

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
15
2
14
3
14
4
15
5
15
6
15
7
16
8
12
9
11
10
11
11
11
12
11
13
14
14
13
15
13
16
12
17
12
18
13
19
13
20
13
21
13
22
14
23
12
24
12
25
12
26
12
27
12
28
13
29
14
30
13
31
13
1
11
2
11
3
10
4
11

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč