město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Dotazy a odpovědi

Vážení občané,

vedení města i úřadu si velice váží Vašich podnětů, dotazů a připomínek, které nám zasíláte. Upozorňujeme, že tato rubrika není diskusní fórum! Slouží pouze k Vašim DOTAZŮM (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob, případně administrátora serveru. Na dotazy, které nebudou obsahovat jméno a příjmení včetně platné emailové adresy nebo na dotazy vulgární a urážlivé, si vyhrazujeme právo neodpovídat a ani je zde nezveřejňovat. Žádáme Vás také o stručnost a věcnost Vašich dotazů, abychom na ně mohli okamžitě reagovat.

Nově jsme pro větší přehlednost oddělili hlášení závad a nedostatků ve městě. Pro jejich ohlášení použijte elektronický formulář Hlášení závad a nedostatků, do kterého máte možnost vložit až tři ilustrační fotografie. Ohlášené závady budou řešeny pracovníky Technických služeb města. Prosíme, nevkládejte je již do této rubriky. Pokud je sem vložíte, budou administrátorem webu převedeny do Hlášení závad a nedostatků.

Děkujeme za pochopení

Vedení města


Postup zadávání a zodpovídání dotazů

Formulář pro vložení dotazu se objeví po kliknutí na níže uvedený text "Zobrazit/Skrýt formulář". Po zadání dotazu se zde zobrazí informační sdělení "Otázka byla úspěšně položena" potvrzující Vám vložení dotazu. Dotaz zde bude zveřejněn posléze až s odpovědí na něj.


V souladu s článkem 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů je:

  • správcem osobních údajů město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel.: 491 419 611, e-mail: posta@novemestonm.cz, datová schránka: qgfbxi4
  • pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Vratislav Fröde
  • účelem zpracování vyřízení dotazu
  • kategorií příjemců osobních údajů návštěvník webových stránek města

Bližší informace

Dotazy a odpovědi
Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má rok ročních období 
Autor: Vojtěch Pátek
Datum vložení: 13. 5. 2020

Vážený pane Pátku,

pokud máte na mysli RM 39 článek 3/10, tak tím je myšleno to, že došlo po veřejné soutěži k úspoře a tak i k převodu částky 1 160 000 Kč do rezervy na pokrytí výdajů spojených s pandemií koronaviru v ČR. V dřívější RM 37 článek 3/8 došlo ke schválení Smlouvy o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. na rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká, za nabídkovou cenu 2.081.288,33 Kč vč. DPH. Chtěl bych Vás touto cestou uklidnit, město Nové Město nad Metují zajistí nový asfaltový povrch v ul. Rezecká.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 14. 5. 2020
Autor: Zdenek
Datum vložení: 13. 5. 2020

Vážený pane Zdeňku,

projekt v rámci instalací stacionárních měřičů rychlosti stále pokračuje, i když nabral zpoždění. Z důvodu postupující pandemie označované jako Covid 19, nechtěli dopravní experti provést v Novém Městě nad Metují koncové zaměření stanovišť. V současné době již je zaměření provedeno a je externími pracovníky zpracováváno. Po konzultaci s předpokládaným dodavatelem je i přes mimořádnou situaci jaká nejen v rámci ČR panuje, reálné, aby instalace radarů proběhla v měsíci říjnu a ještě v letošním roce byl zahájen plný provoz. Současně ovšem musím upozornit, že podmínkou instalací stanovišť, je kladné stanovisko Dopravního inspektorátu, který jej vydá na samém konci celého procesu, po detailním vytvoření plánů umístění měřičů a přesné technické specifikaci měřičů. Bohužel zároveň musím potvrdit Vaše slova, že agresivita řidičů stoupá, neboť téměř každý den naši strážníci řeší řidiče, který překročí rychlost o více jak 30km/h.

S pozdravem

Miloš Kratěna - vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují, 14. 5. 2020
Autor: Pavlína Poláčková
Datum vložení: 11. 5. 2020

Vážená paní Poláčková,

děkujeme Vám za informaci. Městská policie Nové Město nad Metují se na tento způsob parkování více zaměří.

S pozdravem

Miloš Kratěna - vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují, 12. 5. 2020
Autor: Pavlína Poláčková
Datum vložení: 11. 5. 2020

Vážená paní Poláčková,

po dobu nouzového stavu je Bartoňova vyhlídka uzavřena. Informaci na místo doplníme. Dle dostupných informací by měl být nouzový stav ukončen ke dni 17.05.2020, pokud již nebude prodloužen, bude Bartoňova vyhlídka znovu zpřístupněna ode dne 18.05.2020.

S pozdravem

Miloš Kratěna - vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují, 12. 5. 2020
Autor: Kateřina Holá
Datum vložení: 7. 5. 2020

Vážená paní Holá,

Vaše upozornění na nepřehlednost v zatáčce mezi ulicí Pod Vodojemem a na Skalce prověříme a možnost umístit zrcadlo zkonzultujeme s Dopravním inspektorátem v Náchodě a v případě jeho souhlasu, tak následně umístění zrcadla projednáme v Radě města Nové Město nad Metují. Oprava propojovacího chodníku mezi ul. U Lípy a Vrchovinská bude provedena Technickými službami města Nové Město nad Metují do konce června 2020.

S pozdravem

Ing. Simona Vojnarová - vedoucí Oddělení rozvoje města, Odbor majetku města, 7. 5. 2020
Autor: Aneta Fantová
Datum vložení: 5. 5. 2020

Vážená paní Fantová,

pracovníci Technických služeb města Nové Město nad Metují při příštím sečení zajistí, aby majitelé aut byli včas informováni o údržbě zeleně v těsném okolí parkovišť.

S pozdravem

Miroslav Trojan - vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují, 5. 5. 2020
Autor: Hrouda
Datum vložení: 29. 4. 2020

Vážený pane Hroudo,

kompletní rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše je naprojektována a připravena k realizaci v letošním roce. Celou akci ohrožuje současná nepříznivá ekonomická situace v naší zemi, a to v důsledku zavedených opatření v souvislosti s COVID-19. Nejen tato investiční akce města se bude projednávat dne 04.05.2020 na zasedání Rady města Nové Město nad Metují, kde se bude probírat, které investice se budou letos realizovat a které se pozastaví. Mrzí mě, že Vám nemohu podat v tuto chvíli příznivější informaci.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 29. 4. 2020
Autor: Zuzana Dynterová
Datum vložení: 27. 4. 2020

Vážená paní Dynterová,

svoz komunálního odpadu v ul. Rezecká by měl probíhat dle standardních podmínek. Se stavbyvedoucím je domluveno, že vozidlu svozové firmy umožní vjezd na dané místo. V případě komplikací bude situace urgentně řešena přímo na místě, a pokud možno optimálním způsobem (např. překop - donáška nebo výměna za menší svozové vozidlo, které se tam dostane snáz).

S pozdravem

Agáta Šenková - referentka Oddělení životního prostředí, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, 27. 4. 2020
Autor: Eva Záhrobská
Datum vložení: 27. 4. 2020

Vážená paní Záhrobská,
souhlasíme s Vámi, že komunikace je mnohem více využívána a prašná. V rámci schváleného rozpočtu města pro letošní rok rekonstrukce ulice Ve Vilách není, ale pokusíme se alespoň opatřit povrch komunikace asfaltovým recyklátem. Tento týden bude vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují jednat se zástupcem stavební společností o předložení finanční nabídky a termínu nejbližší možné realizace. O výsledku jednání Vás budeme informovat.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna, vedoucí Odboru majetku města

a

Miroslav Trojan - vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují, 27. 4. 2020
Autor: Martin Gerboc
Datum vložení: 21. 4. 2020

Vážený pane Gerboci,

k Vašemu dotazu sdělujeme následující: Rada města Nové Město nad Metují na svém 35. zasedání dne 09.03.2020 (usnesení č. RM 35-1985/20) doporučila Zastupitelstvu města Nové Město nad Metují (dále jen „ZM“), zveřejnit záměr minimálně na 90 dní za účelem prodat pozemek p. p. č. 589/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, a to nejvyšší nabídce za minimální cenu 1.450 Kč/m2 s tím, že součástí nabídky bude zpracována zastavovací studie vč. vizualizace, která bude řešit celé území. V současné době zatím není rozhodnuté, zda dojde k výstavbě bezkontaktní myčky a není jasné, jaké další případné podmínky budou přijaty na ZM. Další projednávanou stavbou soukromého investora je samoobslužná myčka v ul. Havlíčkova, kde dlouhodobě probíhá územní řízení. V současné době je přerušené z důvodu nedoplnění některých podkladů.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 21. 4. 2020

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Mobilní aplikace

v_obraze

 
Informace z našeho webu
v chytrých telefonech 

Google play
App Store

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
8
30
7
1
8
2
8
3
10
4
10
5
9
6
9
7
9
8
8
9
8
10
11
11
11
12
9
13
9
14
8
15
7
16
7
17
7
18
10
19
8
20
8
21
9
22
7
23
7
24
7
25
9
26
8
27
9
28
8
29
7
30
7
31
8
1
7
2
7

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč