město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Chráněná území

Zvláště chráněná území ve správním obvodu Nového Města nad Metují

 

Přírodní rezervace Dubno

  • k.ú. Česká Skalice, Kleny, Zlič
  • zřízena v roce 1956
  • rozloha 86,18 ha
 
 
Předmětem ochrany je stará lužní doubrava (nejsevernější lužní les v Čechách) s bohatým bylinným podrostem a pestrým společenstvem měkkýšů (cca 70 druhů) a na ni navazující slatinné louky a obnovený Zličský rybník. V lučních i lesních společenstvech se vyskytuje řada zvláště chráněných živočichů a rostlin, např. upolín nejvyšší, lilie zlatohlavá, prvosenka jarní, prvosenka vyšší, někteří zástupci čeledi vstavačovitých. Zajímavostí jistě je i stáří některých dubů zde rostoucích – 270 až 320 let.
 
Dubno bylo v minulosti rovněž svědkem bojů mezi pruskou a rakouskou armádou, 28. června 1866 zde byla svedena velká bitva. Tyto události připomínají pomníky a hroby.
 

Přírodní rezervace Peklo u Nového Města nad Metují

  • k.ú. Česká Čermná, Jestřebí nad Metují, Jizbice, Přibyslav, Sendraž, Vrchoviny
  • zřízena v roce 1997
  • rozloha 319,89 ha
 
 
Přírodní rezervaci tvoří komplex ekosystémů vázaných na hluboce zaříznutá údolí vodních toků Metuje a Olešenky v nadmořské výšce 305 – 560 m. Fyzicko – geografické podmínky území, zejména geologický podklad a členitý reliéf s výskytem inverzních poloh, vedly k vytvoření společenstev rostlin a živočichů bohatých na submontánní i montánní druhy.
 
Ze zvláště chráněných druhů rostlin se zde vyskytuje kapradina hrálovitá (kriticky ohrožený druh), kapradina plevinatá, vstavač mužský (druhy silně ohrožené) a dále vranec jedlový, plavuň pučivá, bledule jarní, lilie zlatohlávek, měsíčnice vytrvalá, prstnatec májový, vemeník dvoulistý, pampeliška bahenní (druhy ohrožené). Ze živočišných zvláště chráněných druhů je třeba zmínit zástupce obojživelníků – čolek velký (kriticky ohrožený), čolek horský, čolek obecný, mlok skvrnitý (druhy silně ohrožené), plazů – užovka hladká (kriticky ohrožená), ještěrka obecná (silně ohrožený druh), ptáků – holub doupňák, čáp černý, lejsek malý, krahujec obecný (silně ohrožené druhy), výr velký, jestřáb lesní, lejsek šedý, ťuhýk obecný, krkavec velký, ořešník kropenatý (druhy ohrožené), savců – rejsek horský (silně ohrožený), plch velký (druh ohrožený). V neposlední řadě je lokalita významná 
i z entomologického hlediska.  
 
 

Přírodní rezervace Zbytka

  • k.ú. Bohuslavice nad Metují
  • zřízena v roce 1994
  • rozloha 79,42 ha
 
 
Přírodní rezervace Zbytka byla vyhlášena za účelem ochrany ekosystému lužního lesa, slatin a luk na náplavech Zlatého potoka s výskytem mnoha zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, s důrazem na zachování jedinečných půdních profilů – především vápnitých nivních uloženin a rašelinných půd (slínovatky, luční křídy a černavy) a hydrologických poměrů, které zásadně určují charakter prostředí.
 

Zvonečník hlavatý                    Vstavač vojenský

 Zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare)  Vstavač pleťový (Dactylorhiza incarnata) 
 
Z dlouhého seznamu zvláště chráněných druhů rostlin jmenujme z druhů kriticky ohrožených: např. violka vyšší, huseník luční, pěchava slatinná, druhů silně ohrožených: vstavač vojenský, prstnatec pleťový, zvonečník hlavatý, kosatec sibiřský, česnek hranatý, ostřice lemovaná, druhů ohrožených: kostival český, ostřice Davallova, vemeník dvoulistý, prstnatec májový, atd.
Vstavač pleťový                   Kosatec žlutý

 Vstavač vojenský (Orchis militaris)                Kosatec žlutý (Iris pseudacorus) 

             
Ze zvláště chráněných druhů živočichů se zde vyskytují např. rosnička zelená, kuňka ohnivá, ropucha zelená, užovka obojková, ještěrka obecná, ještěrka živorodá, bekasina otavní, koroptev polní, křepelka polní, moták lužní, moudivláček lužní, slavík obecný a mnoho dalších.

 

 
Text: Mgr. Jana Továrková, odbor životního prostředí
Foto: Pavel Štras, odbor životního prostředí

Turistický Facebook

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
16
2
15
3
15
4
16
5
16
6
16
7
17
8
13
9
12
10
12
11
12
12
12
13
15
14
14
15
14
16
13
17
13
18
14
19
14
20
14
21
14
22
15
23
13
24
13
25
13
26
13
27
13
28
14
29
15
30
14
31
14
1
12
2
13
3
13
4
14

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč