město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Studánka na Husím krku

5,5 km (ke studánce a zpět) / 9 km (celý okruh)

Trasa vycházky v mapě

Nové Město nad Met., informační centrum – Sepský most – doprava po červené turistické značce ke křížku – první stavení na začátku obce Spy zde doleva – proti proudu Janovského potoka – zpět po červené na přehradu Zákraví

 • Příjezdové místo: Nové Město nad Metují, autobusové nádraží „Na Rychtě“
 • Výchozí bod: informační centrum na Husově náměstí
 • Vzdálenost: 5,5 km. (9 km zpět přes Zákraví)
 • Časový rozvrh: Sepský most (0,4 km) – Křížek (0,5 km) – Spy (0,4 km) – studánka na Husím krku (1,2 km)
 • Doba chůze: 1 hod. 50 min.
 • Zastávky: 2 hod.
 • Výškový rozdíl: 75 m
 • Nejvyšší bod: Studánka - 365 m
 • Náročnost: nenáročná trasa vedoucí převážně po značených turistických cestách
 • Možnost občerstvení na trase: U studánky je upravené ohniště.
 • Zajímavosti na trase: údolí Janovského potoka, uklidňující přírodní scenérie.
 • Zastávky hromadné dopravy na trase: Nové Město nad Metují –  Sepský most – Spy – Zákraví

Naše vycházka za studánkou začíná u Informačního centra na Husově náměstí. Zastavíme se u sochy zakladatele našeho města, Jana Černčického z Kácova (1501) a podél děkanského kostela Nejsvětější Trojice (1540) procházíme dál po Zadomí do míst, kde stávala Horská brána. Jsme pod náměstím a máme opět možnost podívat se z vyhlídkové terasy přes zbytky vinic do údolí řeky Metuje na luka v části města zvané Na Provaznici. Pod sebou vidíme splav u jedné z nejstarších elektráren, která má stále funkční turbínu.

Po odpočinku pokračujeme dolů ulicí Českých bratří (Horským předměstím) a po pěti minutách si povšimneme po levé straně nejstaršího stromu na Novoměstsku, přibližně 500 let starého tisu. Po pravé straně pak míjíme kapli sv. Jana Nepomuckého (1736-1738), která stojí na místě zvaném „Pikhartka“, kde byl původně českobratrský hřbitov a Sborový dům jednoty bratrské.

Přecházíme Sepský most a nacházíme se v místech, kde se říká Na Táboře (původ názvu z husitského období). Stoupáme po silnici a asi po 150 m odbočíme po červené turistické značce doprava, po pozvolných schodech směrem k bývalému písníku. Na vrcholku si povšimneme křížku Večeře Páně a po asfaltové cestě nás červená značka dovede na hlavní silnici a začátek obce Spy. Za prvním domem, který má ve štítu L. P. 1914, odbočíme na polní cestu doleva a dojdeme na kraj lesa. Pokračujeme po této cestě do údolí Janovského potoka a procházíme překrásným klidným údolím, které v nedávné minulosti sloužilo místní vojenské posádce jako střelnice. Proti proudu Janovského potoka asi po 15 minutách přijdeme k cíli naší vycházky, k nově opravené studánce Na Husím krku.

Odtud pak můžeme pokračovat po červené turistické značce, až dojdeme k vodní nádrži Zákraví, kde se vydáme po zpevněné cestě do stejnojmenné obce a odtud po silnici přes kopec Žďára se vracíme zpět k Novému Městu nad Metují. Ještě dříve, než sejdeme k Metuji, zastavíme se na vyhlídkovém místě na žďárském kopci, odkud se našim očím nabízí pohled na jeden z nejkrásnějších pohledů na město – Český betlém. Vzdálenost od informačního centra ke studánce na Husím krku je cca 4 km.

Ilona Hladíková, Ing. Jan Štícha

Protože studánka nemá svoji pověst, dostaly děti ze škol v Novém Městě nad Metují v roce 2002 úkol ji vymyslet. Jednu z nich vám představujeme.

Bylo jedno království, ve kterém žil král se dvěma dcerami. Jedna dcera se zamilovala do bohatého šlechtice z druhého království. Jeho druhá dcera Eliška se zamilovala do chudého pasáčka hus. Ale její otec jí to nedovolil. Eliška stále plakala, že si nemůže vzít pasáčka hus, tak se jednoho dne rozhodla, že uteče za svým milým. Její otec se velmi rozhněval a vydal se ji hledat. Mezi tím se Eliška stala pasáčkovou ženou. Její otec ji našel a proklel ji: „Jestli se do roka nevrátíš na zámek, tak se staneš husou“. Eliška měla pasáčka stále ráda, a tak s ním zůstala: Jednoho dne, když šla Eliška s pasáčkem ke studánce pro vodu změnila se v husu. Lidé měli Elišku moc rádi, a tak studánku pojmenovali Na Husím krku.

Ambrůžková, Čechovičová

7.B ZŠ Krčín

kostely, kaple

Kostel Nejsvětější Trojice na Husově nám.
Kostel Nejsvětější Trojice je bez popisného čísla a zahajuje blok domů jižní strany. Je pevně srostlý s domem č.1227. Výstavbou kostela město dostalo druhou, velmi významnou dominantu. Jeho silueta se zdvíhá vysoko nad město a tvoří zámku důstojného partnera.

sochy

Socha sv. Jakuba Většího
Socha sv. Jakuba Většího, přenesená ze zbořeného kostela sv. Salvátora, stojí u kostelní zdi.
Socha Jana Černčického z Kácova
U příležitosti 500. výročí založení města byla na prostranství mezi spolkovým domem a děkanským kostelem odhalena socha zakladatele města Jana Černčického z Kácova, jejímž autorem je akademický sochař Petr Novák z Jaroměře.
Socha sv. Jana Nepomuckého
Dne 11. května 1709 byla nákladem vrchnosti před Krajskou branou instalována socha Jana Nepomuckého. Stojí dodnes stále na témže místě.
Pomník Bedřicha Smetany na Husově náměstí
Pomník Bedřicha Smetany je vysoce hodnotnou ozdobou náměstí. Umístěn byl v roce 1954 do parčíku před zámkem. Autorem sochy je místní rodák, akademický sochař Josef Marek. Ztvárnil ji neobyčejně zdařile a její pojetí předčilo výtvory jiných sochařů.

zámky

Zámecká věž Máselnice
Severní hlavní zámecká věž "Máselnice",vysoká 30 sáhů (53 m), má ve výšce 25 m krytý ochoz, ze kterého je výhled do širokého okolí a na panorama Krkonoš i Orlických hor.Vnitřní úprava věže v podobě mušlových nik, bohatě modelovaných štukových medailonů s podobiznami římských panovníků a aliančními erby nade dveřmi, pochází z 2. pol. 17.stol. Schodiště z červeného xylolitu bylo upraveno v roce 1909, stejně jako parapet ochozu věže, věžní hodiny se dvěma ciferníky o průměru 1,5 m a dvěma cimbály o váze 66 a 45 kg, které svým hlasem pravidelně připomínají, že čas kvapí.

Zámek
Novoměstský zámek je nepřehlédnutelnou dominantou městské památkové rezervace. Zakladatel města Jan Černčický z Kácova zde sídlil na počátku 16. století. V této době se jednalo o pozdně gotický hrad. Jeho nástupci, Pernštejnové, přestavěli sídlo na renesanční zámek. Rod Stubenberků zámek pokračoval v úpravách. Rozsáhlou barokní přestavbou prošel zámek za vlastnictví Waltera z Leslie v druhé polovině třicátých let 17. století. Současná podoba zámku i zahrady je výsledkem renovace z let 1909-12 pod vedením architekta Dušana Jurkoviče. Dnešní národní kulturní památku tehdy zakoupil rod Bartoňů z Dobenína, který ji vlastní dodnes.

městské památkové zóny

Severní frontu Husova náměstí tvoří domy č.p. 1202-1210, věž Zázvorka a dům č.p. 1211. Právě tato část náměstí byla po vzoru původního pernštejnského průčelí a štítů rekonstruována v letech 1951 až 1954. Získala tak opět svou renesanční z podobu z 30. let 16. století s typickými „vlaštovčími ocásky“. Zásluhou profesora Jana Juránka bylo Nové Město nad Metuji 3. 12. 1969 vyhlášeno městskou památkovou rezervací.
Východní fronta domů na Husově náměstí
Východní fronta je tvořena domy č.p. 1212-1226. V domech č.p. 1225 a 1226 se dnes nalézá muzeum a informační centrum.
Jižní fronta domů na Husově náměstí
Jižní fronta domů Husova náměstí zahrnuje kostel Nejsvětější Trojice, dvojdům č.p. 1227 a 1228 (děkanství) a domy č.p. 1229,1230, 1231, 1232 a 1233.
Západní fronta domů na Husově náměstí
Západní frontu domů Husova náměstí tvoří domy č.p. 1234 – 1245.
Bývalý panský pivovar
Objekt panského pivovaru nalezneme už jen na dobových fotografiích. V letech 1932 až 1934 byl pivovar zbořen. Na jeho místě je dnes parčík s dětským koutkem a socha Bedřicha Smetany. Naše město má k panskému pivovaru pietní vztah, protože zde kdysi sládkoval otec Bedřicha Smetany František Smetana. Jeho synovec Václav v dalších letech přivedl pivovar k velké prosperitě.

prameny, studánky

Kašna před zámkem
První kamenná kašna v Novém Městě nad Metují, dnes stojí v zámeckém parčíku u příjezdové cesty k zámku. Kašna je z roku 1663. Byla objednána u kameníka v Machově, který ji vyrobil z jednoho pískovcového balvanu. Její rozměry jsou 2,38 x 2,10 x 1,08 m.
Studna na Husově náměstí
V roce 2009 byly při rekonstrukci náměstí poblíž sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice odkryty čtyři klenby tvořící silně nepravidelný čtvercový půdorys. Jsou to pozůstatky rezervoáru vody.

drobné sakrální stavby, kříže

Mariánský sloup na Husově náměstí
Mariánský sloup jinak též sloup Panny Marie, je barokní památka. Postaven byl v roce 1696 nákladem města z vděčnosti, že se městu vyhnula epidemie moru. Stalo se tak až 15 let po morové ráně a těch patnáct let je dokladem, že město tehdy zápasilo s finanční tísní.
Sousoší Nejsvětější Trojice na Husově náměstí
Sousoší Nejsvětější Trojice stojí na náměstí od roku 1767, kdy na náklady města bylo postaveno jako dík za ukončení kruté sedmileté války s Pruskem. Je to pískovcové rokokové sousoší na vysokém podstavci. Při zarovnávání plochy náměstí v roce 1905 musely být k sousoší přistavěny další schody.

památné / významné stromy, aleje

Tis obecný
Nové Město nad Metují, ulice Českých bratří
Tis s obvodem kmene 168 cm roste u frekventované komunikace v ulici Českých Bratří, titul "Strom hrdina".

Turistický Facebook

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
6
1
6
2
7
3
6
4
8
5
6
6
7
7
7
8
6
9
8
10
6
11
9
12
6
13
6
14
9
15
9
16
7
17
10
18
11
19
8
20
6
21
7
22
9
23
11
24
9
25
9
26
8
27
7
28
9
29
10
30
8
31
8
1
8
2
8

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč