město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Zpráva vedení

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2018

Petr Hable - starosta    Ing. Libor Hovorka - místostarosta 

 

Vážené dámy a pánové, milí spoluobčané, 

dovolte nám, abychom Vás stejně jako před rokem seznámili se Zprávou o stavu našeho města v roce 2018. V pořadí již pátou zprávou plníme své předsevzetí omaximální možné otevřenosti vůči veřejnosti. Najdete zde souhrn toho nejvýznamnějšího, co se v Novém Městě nad Metují událo a jaké plány máme do let budoucích.

Mimořádnou událostí opakující se ve čtyřletém cyklu byly komunální volby. Na základě důvěry, které se kandidujícím stranám a sdružením od voličů dostalo, bylo zvoleno Zastupitelstvo města, Rada města, místostarosta a starosta.

Zároveň s volbami proběhlo místní referendum o budoucím vedení tranzitní dopravy přes naše město.

Dovolte nám krátké ohlédnutí po jednotlivých stěžejních oblastech.

Majetek a hospodaření města

V loňském roce hospodařilo město s příjmy 234,4 mil. Kč a výdaji 221,6 mil. Kč. Hospodaření města tedy skončilo přebytkem ve výši 12,8 mil. Kč. Na této skutečnosti měly podíl kromě trvalého důsledného sledování provozních výdajů i vyšší příjmy města, odůvodněné přesuny realizace některých investičních akcí do roku 2019. Během roku 2018 město obdrželo investiční dotace ve výši 16,2 mil. Kč. Na základě ekonomické situace ČR předpokládáme, že v následujících letech setrvá příznivý vývoj příjmů města ze státního rozpočtu, což společně s odpovědným hospodařením umožní realizaci dalších, pro město potřebných investičních akcí. Město Nové Město nad Metují disponuje majetkem v hodnotě 925 mil. Kč. Nezanedbatelnou část této hodnoty tvoří 298 městských bytů, které jsou průběžně renovovány a modernizovány. V roce 2018 město prodalo 4 pozemky v hodnotě 1,7 mil. Kč a zakoupilo 2 pozemky v hodnotě 10.000 Kč.

Investiční akce

Prostřednictvím Odboru majetku města bylo v loňském roce proinvestováno 48,5 mil. Kč. Kromě menších výdajů spojených se zvelebováním města a přípravou budoucích projektů bylo zrealizováno 34 akcí, z nichž nejvýznamnější jsou stavební úpravy chodníků v ulici 1. máje, Na Strážnici, ve Vrchovinách, na Žižkově náměstí, v ulici T. G. Masaryka - od bytového domu  č. p. 312  po ulici Družební, před Domem dětí a mládeže Stonožka,  rekonstrukce chodníku včetně nového veřejného osvětlení a rozhlasu v ulici Na Hradčanech, oprava komunikace v ulici Johnova, Železova louka, nové veřejné osvětlení v ulici Nerudova. Bylo vybudováno nové dětské hřiště u náměstí 17.  listopadu, v ZŠ Malecí proběhla další rekonstrukce WC pro dívky a chlapce v I. NP a nový rozvod teplovodů. Byla zahájena stavba nové tělocvičny při ZŠ Komenského, kde bylo v loňském roce proinvestováno 12,5 miliónu korun.

Územní plánování

Po osmileté intenzivní práci oddělení územního plánování byl na jaře roku 2018 schválen nový Územní plán Nového Města nad Metují. Skončilo období nejistoty, ve kterém byl starý územní plán často účelově zpochybňován a napadán.

Školství, kultura, zájmová činnost

Město je zřizovatelem všech základních a mateřských škol působících v Novém Městě nad Metují. K 30. září 2018 navštěvovalo základní školy celkem 1 015 žáků, v mateřských školách bylo umístěno 314 dětí. Město je také zřizovatelem Základní umělecké školy, Domu dětí a mládeže Stonožka. Dalšími organizacemi působícími v oblasti kultury jsou Městská knihovna a Městské muzeum, město je největším přispěvatelem na činnost Městského klubu.

Stálá finanční podpora je městem poskytována sportovním klubům, zájmovým organizacím a kulturním spolkům. Jedním ze základních hledisek při rozhodování ovýši podpory je samozřejmě společenská prospěšnost a dlouhodobá práce s mládeží. Ze stovek kulturních, sportovních a společenských akcí, konaných v našem městě v roce 2018, uvádíme pouze některé: Novoměstský ples, Vyhlášení sportovce za rok 2017, Univerzita třetího věku, Brány města dokořán, Smetanovské dny, rodinný festival U nás na zámku, Food Art festival, Festival české filmové komedie, Velká cena v olympijsko-athénském šplhu, lehkoatletická Velká cena Nového Města nad Metují, Dny evropského dědictví, Slavnostní večer a ocenění významných občanů města 28. října, výstava Vánoce s květinou, Dětský silvestr.

Obyvatelstvo

Ke konci roku 2018 žilo v našem městě 9401 obyvatel, z toho 4544 mužů a 4857 žen. Od roku 2001 dochází bohužel každoročně k menšímu poklesu počtu obyvatel. V loňském roce se narodilo 91 dětí, přistěhovalo se 111 osob, odstěhovalo se 168 osob a zemřelo 108 obyvatel.

Sociální oblast

Nové Město nad Metují je městem, kde systém a rozsah sociální péče patří k nejlepším v kraji. Druhou stranou této specifické oblasti je její významná finanční náročnost, kterou ale chápeme jako nezbytnou součást rozpočtu města. Klientům je v různých životních situacích k dispozici sociální poradenství, asistované hospodaření, sociální ubytovna, Oddělení sociální prevence. Významnou součástí systému je městem provozované Městské středisko sociálních služeb Oáza s Domem seniorů, stále se rozšiřující pečovatelskou službou, službou Domovinka a odlehčovací službou. Dále město provozuje Centrum prevence Mandl, které je zařízením sociální rehabilitace.

Úklid a údržba města

Je to v našem městě již tradičně jedna z velmi sledovaných a podporovaných oblastí. Snahou vedení města bylo, je a bude, zajistit v rámci rozumných finančních nákladů co nejlepší a nejefektivnější činnost Technických služeb. Technické služby jsou organizační složkou města a zaměstnávají celkem 29 pracovníků, kteří mají jako hlavní náplň práce úklid všech částí města, údržbu městské zeleně, chodníků, komunikací a dopravního značení, opravy a nátěry odpadkových košů a laviček, opravy vybavení dětských hřišť, pomoc při akcích pořádaných městem i místními spolky, údržbu veřejného osvětlení a městského rozhlasu.

Bezpečnost ve městě

Víme, že žijeme v jednom z nejklidnějších a nejbezpečnějších měst regionu. Úsilí Městské policie a její spolupráce s Policií ČR směřují k tomu, aby to bylo pravdou i v budoucích letech. Město v současné době zaměstnává 9 strážníků včetně velitele a zajišťuje nepřetržitou hlídkovou službu. Městská policie v roce 2018 řešila ve spolupráci s Policií ČR 128 trestných činů a přestupků, s hasiči spolupracovala při 126 událostech. Samostatně řešila 844 přestupků a podezření z jejich spáchání, zejména v oblasti silniční dopravy.

Vážené zastupitelky a zastupitelé, vážení občané Nového Města nad Metují,

závěrem této stručné zprávy bychom chtěli poděkovat všem občanům města, všem současným i minulým zastupitelům a radním, zaměstnancům města i městem zřizovaných organizací, členům spolků a neziskových organizací, kteří svoji každodenní prací, aktivitou a dobrovolnou činností přispívají k tomu, že Nové Město nad Metují je opravdu krásným místem pro život.

 

Za vedení města Nové Město nad Metují

 

Petr Hable v.r.                                                          Ing. Libor Hovorka v.r.

starosta                                                                    místostarosta

 

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2018

2018 Zpráva o stavu města.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 265,84 kB
Staženo: 144×

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2017

Zprava mesto 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 227,7 kB
Staženo: 278×

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2016

zpráva vedení města o stavu nmnm v roce 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 279,89 kB
Staženo: 255×

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2015

zprava mesto 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 205,87 kB
Staženo: 351×

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2014

zprava mesto 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 251,82 kB
Staženo: 293×

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Mobilní aplikace

v_obraze

 
Informace z našeho webu
v chytrých telefonech 

Google play
App Store

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
5
2
5
3
4
4
4
5
6
6
6
7
7
8
4
9
4
10
4
11
5
12
6
13
7
14
7
15
5
16
4
17
4
18
4
19
4
20
4
21
5
22
4
23
4
24
4
25
5
26
4
27
4
28
4
29
5
30
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč