město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Slovo vedení

 Slovo tajemníka

   Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ   

V říjnu vám přinášíme rozhovor s tajemníkem Městského úřadu Nové Město nad Metují Bc. Petrem Tyčem. V otázkách se zaměříme na budoucí dopady nového stavebního zákona na činnost úřadu.
V červenci letošního roku byl schválen nový stavební zákon, bude mít do budoucna nějaký dopad na činnosti úřadu?

Nový stavební zákon z 13. července 2021 vyšel ve sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb. Tento zákon přináší po cca patnácti letech zásadní změny stavebního práva. Významně dopadne také na strukturu a činnost našeho městského úřadu. Jako úřad obce s rozšířenou působností vykonáváme tzv. přenesený výkon státní správy, a právě do něj také patří agenda dle stavebního zákona. Výkon státní správy vykonáváme pro náš správní obvod, tj. kromě našeho města ještě pro Bohuslavice, Černčice, Jestřebí, Libchyně, Mezilesí, Nahořany, Provodov – Šonov, Přibyslav, Sendraž, Slavětín nad Metují, Slavoňov a Vršovku.

Jaké jsou ty zásadní změny, které nový stavební zákon přináší?

Zákon zavádí jednotnou soustava stavebních úřadů a odděluje jejich agendu od obcí. V čele té struktury bude Nejvyšší stavební úřad, dále pak se jedná o Specializovaný a odvolací stavební úřad, krajské stavební úřady a jejich územní pracoviště, což jsou současné stavební úřady na obcích.  

Jde tedy o systémovou změnu, která dle zákonodárců má vyřešit zásadní problémy tzv. „systémové podjatosti“, tzn. odstranit riziko zasahování místních samospráv do rozhodování o povolování staveb. Výhodou tohoto uspořádání má také být jednotný a předvídatelný výklad stavebních předpisů. Zákonodárci dále očekávají, že díky novému stavebnímu zákonu a nové struktuře stavebních úřadům dojde k tolikrát slibovanému zjednodušení a hlavně zrychlení stavebních řízení. Schválený zákon zavádí jedno společné řízení o povolení stavby namísto současného územního a stavebního řízení a řady dalších „zvláštních postupů”.

Rozhodnutí stavebního úřadu bude vznikat ve spolupráci více oprávněných úředních osob. Samostatná zůstanou například stanoviska Agentury ochrany přírody pro záměry ve zvláště chráněných územích, rozhodnutí orgánu státní památkové péče v městské památkové rezervaci, stanovisko hasičského záchranného sboru, vyjádření báňských úřadů, veterinární správy a některá další.

Odvolací úřad už nebude oprávněn rozhodnutí vydané v 1. stupni rušit a vracet, jak tomu bylo dosud, ale vždy bude muset rozhodnout s konečnou platností. Tím se má mj. zabránit opakovanému projednávání věci, tzv. „úřednímu ping-pongu”, ke kterému nyní mezi obecním stavebním úřadem a krajským stavebním úřadem často dochází.

Zákon dále zpřísňuje podmínky pro dodatečné povolení tzv. „černých staveb”, postavených bez povolení nebo v rozporu s jeho podmínkami. Takovou stavbu bude možné, kromě splnění všech dalších zákonných podmínek, dodatečně povolit jen za podmínky, že stavebník jednal v dobré víře, tedy že zákon neporušil vědomě.

Co se pak týká oblasti územního plánování, tak územně plánovací dokumentace na všech úrovních, tedy územní rozvojový plán pro území celého státu, zásady územního rozvoje kraje, územní plány obcí a regulační plány budou pořizovány v jednotně upraveném procesu.

Plná účinnost zákona nastane k 1. červenci 2023. Znamená to tedy, že od tohoto data přestane na městském úřadě existovat stávající odbor výstavby a regionálního rozvoje?

Fakticky ano, ale nebude se to týkat pouze Odboru výstavby a regionálního rozvoje, ale i Oddělení životního prostředí. Budou se od nás totiž oddělovat i agendy tzv. „speciálních stavebních úřadů“, které mají na starosti povolování staveb týkajících se pozemních komunikací, to v současnosti vykonává náš stavební úřad a vodohospodářských děl, což zde zajišťuje Oddělení životního prostředí. V souvislosti s povolováním staveb od nás odejde i vyjadřování se ke stavbám v lese a v ochranné zóně lesa, k odpadům, k ochraně ovzduší, k ochraně zemědělského půdního fondu a ochraně přírody.

Z činností, které v současnosti Odbor výstavby a regionálního rozvoje vykonává, zde na úřadě zůstane nadále např. agenda územního plánování a částečně agenda památkové péče.

Jak to bude s pracovníky, kteří dnes vykonávají agendy, které budou z úřadu vyňaty a kde bude územní pracoviště krajského stavebního úřadu sídlit? 

Již nyní je jasné, že půjde o složitý delimitační proces, který se bude týkat jak stávajících zaměstnanců, tak i technické a logistické oblasti. Předpokládám, že bude ze strany státu předložena podrobná metodika, podle které bude možné postupovat. Protože ale v této chvíli nemáme nic k dispozici, tak nejsem schopen na danou otázku jasně a podrobně odpovědět. Můžeme se k tomu vrátit v některém z dalších vydání Zpravodaje.

Závěrem bych k procesům odloučení některých agend výkonu státní správy z obecních úřadů zpět na stát, tj. do struktur samostatných úřadů státní správy, ještě rád uvedl, že to celé vnímám jako určitý paradox. Ten spočívá v tom, že na konci roku 2002 byly zrušeny okresní úřady, které byly komplexními úřady státní správy v daném území, oddělenými od územních samospráv. Jejich agendy ale byly v rámci reformy veřejné správy delimitovány od roku 2003 ve velké míře na úřady obcí s odůvodněním, že smíšený model výkonu státní správy a samosprávy přinese mnoho výhod, především pak pro občany a také finanční úspory státu. Jednalo se o určitý experiment, který se dle mého názoru zrovna moc nepodvedl. Šlo fakticky o umělé smíšení dvou nesourodých systémů, což v relativně krátké době např. vyústilo v obavy státu z nepatřičného ovlivňování výkonu státní správy orgány obcí. Vytvoření umělých „malých okresů“ v podobě obcí s rozšířenou působností přineslo mj. právní nerovnost mezi obcemi, byly problémy ve financování výkonu státní správy, příspěvky státu na to nestačily apod. Vzniklý počet a tvar správních obvodů krajů i obcí s rozšířenou působností navíc nebyl plně přizpůsoben zavedené sídelní struktuře státu, což přineslo problémy, a tak by bylo možné pokračovat. Nyní se tedy postupně nasazuje určitá „zpátečka“ a stát hledá legislativní cesty, jak jednotlivé segmenty výkonu státní správy z obcí dostat pryč. Vytváří pak samostatné, vertikálně řízené struktury, jako tomu bude právě v oblasti stavebních úřadů. To vše vyvolává otázky, zda jde o kroky promyšlené, systémové a  ekonomicky únosné, které přinesou skutečné zlepšení dosavadního stavu a umožní opravdu efektivní výkon státní správy týkající se povolování staveb.

Děkuji za rozhovor

Věra Prokýšková

 

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
7
28
8
29
6
30
7
1
7
2
7
3
7
4
10
5
7
6
8
7
10
8
7
9
7
10
7
11
7
12
6
13
6
14
7
15
7
16
9
17
8
18
7
19
7
20
7
21
7
22
6
23
7
24
7
25
6
26
7
27
5
28
6
29
5
30
3
31
2

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč