město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Slovo vedení

 Slovo místostarosty

   Ing. Libor Hovorka, místostarosta   

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2021

Můžete nám přiblížit, jaké jsou investiční priority města pro tento rok?

Z pohledu výše finančních prostředků patří mezi nejnákladnější letošní akce rekonstrukce ulic Kpt. Jaroše a ul. Na Bořetíně. Zbývá dokončit zadláždění západní části ulice Na Zadomí a schodiště na jižní části této uličky. Před námi je rovněž rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ulici Sokolská a nesmím zapomenout ani na dokončení obnovy střechy na staré škole v Krčíně. Na obnovu kulturních památek letos město plánuje vynaložit 2,8 milionů korun.

Dále bych rád zmínil dvě architektonické soutěže pořádané městem. Jedna je na novou podobu bývalého kasárenského areálu, kde bude v jarních měsících zastupitelstvo potvrzovat vítěze vzešlého z hodnocení komise složené ze zástupců odborné veřejnosti a volebních uskupení v našem zastupitelstvu. Druhá architektonická soutěž, která proběhne v letošním roce, je na budovu kina, které by se mělo změnit z jednoúčelového zařízení na universální kulturní stánek, kde kromě projekce filmů bude možné pořádat hudební a pěvecké koncerty včetně divadelních představení. S výsledky obou soutěží budou naši občané seznámeni na stránkách Novoměstského zpravodaje a v případě kina se počítá i s výstavou soutěžních návrhů.

 

Kromě letošních investic města chci zmínit i akcí Královehradeckého kraje, která se dotýká našeho města a tou je rekonstrukce silnice č. 308 v úseku Černčice – Krčín, Žižkovo náměstí. Stavební práce by měly být zahájeny v dubnu letošního roku a plánovaný termín dokončení je v říjnu 2021. V rámci této rekonstrukce se počítá i s částečným obnovením stromořadí podél této silnice.

V oblasti ochrany majetku města a jeho občanů budeme letos digitalizovat protipovodňový informační systém a modernizovat městský rozhlas, aby byl zajištěn kvalitní poslech ve všech částech našeho města včetně Spů a Vrchovin.

V oblasti zlepšování životního prostředí a zeleně ve městě bych rád zmínil plánované dokončení 1. etapy budování parku Březinky, revitalizaci zahrady mateřské školy na Františku a rekonstrukci malé vodní nádrže ve Spech. Kromě toho budeme zadávat zpracování studie nové podoby Jiráskova parku u sokolovny a realizovat doplňkovou výsadbu stromů v parku u Husova sboru.

V případě, že dojde během roku 2021 k navýšení rozpočtu o dodatečné příjmy z hospodaření města za rok 2020, nebo z důvodu zvýšených výnosů ze sdílených daní, tak naší snahou bude tyto prostředky použít na investiční akce na které se v přijatém rozpočtu nedostalo.

Jaká bude podpora sportu, školství a kultury?

V roce 2021 město dá na podporu místních sportovních klubů 7 milionů. Pokud bude Tělovýchovná jednota Spartak úspěšná se svojí žádostí o dotaci na rekonstrukci zimního stadionu, tak město čeká nemalý mimořádný výdaj. Dle sdělení předsedy TJ Spartak plánují v případě získání dotace v letošním roce rekonstruovat ledovou plochu a mantinely za 20 milionů, což znamená pro město spoluúčast ve výši 6 milionů a v roce 2022 modernizovat strojovnu za 16 milionů korun s příspěvkem od města ve výši 4,8 milionů korun.

Na základní školy a školky půjde z městského rozpočtu v letošním roce celkem 13,7 milionů korun a další milion korun na Dům dětí a mládeže. V oblasti kultury bude největším příjemcem peněz z městského rozpočtu Městská knihovna, která na svůj provoz obdrží 5,5 milionu. Za knihovnou následují Městské muzeum s galerií Zázvorkou a informačním centrem, kteří budou pracovat s rozpočtem 4,1 milionu a na provoz Kina70 a Městského klubu město vydá částku 3,6 milionu.

Tradičně největším příjemcem financí z městského rozpočtu je Městské středisko sociálních služeb Oáza, kam bude směřovat 10,5 milionu korun.

Z jakého důvodu dochází ke zvýšení poplatků za svoz komunálního odpadu?

V současné době již není využívána skládka v Dobrušce – Křovicích a směsný komunální odpad je odvážen na skládku v Českých Libchavách, která je od nás vzdálená téměř 40 km. Zároveň došlo k 30% nárůstu množství svozů u separovaného odpadu a přibližně k 10% zvýšení cen u jednotlivých odpadových komodit.

V důsledku toho Rada města na svém prvním letošním zasedání, které se konalo 11. ledna, rozhodla o navýšení cen za svoz komunálního odpadu pro občany a podnikatele na území Nového Města nad Metují o 20 %. Nové ceny pro firmy tak budou následující: týdenní popelnice 3.200 Kč, kombinovaná popelnice 2.780 Kč, čtrnáctidenní popelnice 1.760 Kč, týdenní kontejner 19.280 Kč. Nové ceny pro občany budou tyto: týdenní popelnice  2.800 Kč, kombinovaná popelnice 2.430 Kč, čtrnáctidenní popelnice 1.560 Kč, měsíční popelnice 850 Kč, týdenní kontejner 17.730 Kč, čtrnáctidenní kontejner 8.880 Kč, jednorázový svoz SKO (pytel) 60 Kč. I přes toto navýšení předpokládáme, že město bude letos doplácet na svoz komunálního odpadu 2 miliony korun, což znamená oproti roku 2020 navýšení o 700000,- korun.

Jaký vliv na hospodaření města mají současná opatření v souvislosti s Covidem-19?

Bohužel nejen rok 2020 byl takový jaký byl, ale i u toho letošního zatím neumíme s jistotou říci jaký bude. V souvislosti s vládními opatřeními, které bylo nutné zavést s ohledem na ochranu  obyvatel před covidem-19 a která platí v nejpřísnější podobě i v současné době došlo logicky k poklesu příjmů města a to se i promítlo do letošního rozpočtu, který je o dvacet milionů nižší, než ten loňský. Věřím, že díky očkování dojde během letošního roku k výraznému zlepšení epidemiologické situace a hospodářský život v naší republice se vrátí do normálu, objem prostředků s kterými budeme moci hospodařit se bude stabilizovat a v příštích letech opět poroste.

Významné investice města

Rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše                                      6,2 mil
Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně                                    6,0 mil
Zadláždění západní části ulice Na Zadomí                                         5,8 mil
Protipovodňový informační systém (městský rozhlas)                 4,8 mil
Rekonstrukce chodníku v ul. Sokolská                                               3,5 mil
2. etapa opravy střechy staré školy v Krčíně                                     2,4 mil
3. etapa revitalizace zahrady MŠ Na Františku                                 1,0 mil
Revitalizace vodní nádrže Spy                                                               0,9 mil

Příspěvky příspěvkovým organizacím města

Základní a mateřské školy                                                                   13,7 mil
Městské středisko sociálních služeb                                               10,5 mil
Městská knihovna                                                                                   5,5 mil
Městské muzeum + galerie Zázvorka + Informační centrum   4,1 mil
Městský klub + Kino 70                                                                          3,6 mil
Dům dětí a mládeže                                                                                1,0 mil

Ostatní větší položky rozpočtu města

Správa a údržba bytového fondu města                                          10,8 mil
Sběr a svoz odpadu                                                                                 9,1 mil
Podpora sportu                                                                                        7,0 mil
Obnova kulturních památek                                                                2,8 mil
Architektonická soutěž na přestavbu kina 70                               1,5 mil

Rozpočet na rok 2021 schválený ZM č. 16 pro ORM (174.92 kB)

Děkuji za rozhovor!

Eva Kupková

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Univerzální překladač

Překlad (translations)