město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Stanovisko města k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci místního referenda

Rozsudkem č. j. Ars 11/2014-37 ze dne 5. 3. 2015 Nejvyšší správní soud zrušil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, kterým byl zamítnut návrh Přípravného výboru na konání místního referenda o navržené otázce a věc tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení.

O vyhlášení místního referenda bude tedy nyní rozhodovat Krajský soud v Hradci Králové, který má na zvážení dva termíny. První možností je, že místní referendum bude vyhlášeno podle návrhu Přípravného výboru, tedy současně s volbami do některé z komor Parlamentu ČR (nejbližší příští řádné volby do Poslanecké sněmovny se mají konat na podzim roku 2017), a to v případě, že konání referenda až  v tomto termínu  účel referenda podstatně neohrozí. V opačném případě bude referendum  vyhlášeno tak, aby se konalo do 90 dnů ode dne jeho vyhlášení, což je termín, který upravuje zákon o místním referendu.     

Za účelem opatření podkladů pro posouzení, v jakém termínu má být místní referendum vyhlášeno, si Krajský soud v Hradci Králové dne 18. 3. 2015 od města vyžádal vyjádření k tomu, v jakém stavu se nachází příprava či realizace stavby přeložky silnice I/14. Sdělení k této věci bylo krajskému soudu odesláno dne 23. 3. 2015. Kromě informací k přeložce silnice I/14 byly sděleny i informace k tomu, v jaké fázi se nyní nachází projednávání nového územního plánu města.

V této chvíli tedy městu nepřísluší činit žádné kroky a vyčkáváme, jak Krajský soud v Hradci Králové rozhodne.

Petr Hable
starosta                                    

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta    

 

​Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. března 2015

Datum vložení: 25. 3. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 4. 2020 10:06
Autor:

Sociální sítě

Mobilní aplikace

v_obraze

 
Informace z našeho webu
v chytrých telefonech 

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč