město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Poskytování informací

Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím) a vyhlášky, č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 

1. Název - Nové Město nad Metují

2. Důvod a způsob založení

Nové Město nad Metují je územním samosprávným celkem, městem dle zákona o obcích. Město je veřejnoprávní korporací, spravuje své záležitosti samostatně, má vlastní majetek. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 

3. Organizační struktura

3.1  Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu

4. Kontaktní spojení

4.1  Kontaktní poštovní adresa
4.2  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
4.3  Úřední hodiny
4.4  Telefonní čísla
4.5  Čísla faxu
4.6  Adresa internetové stránky
4.7  Adresa e-podatelny
4.8  Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

Na účet číslo: 19-927551/0100
 
Hotově nebo bezhotovostně platební kartou v pokladně MěÚ
Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 1. patro, č. místnosti 2.33
 
 

6. IČO Identifikační číslo povinného subjektu

00272876

7. DIČ Daňové identifikační číslo povinného subjektu

CZ00272876
Jsme plátci DPH
 

8. Dokumenty

8.1  Dokumenty města a MěÚ, zápisy a usnesení ZM, zápisy a usnesení RM,
       Úřední deska
8.2  Rozpočet

 

9.   Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadě v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu městského úřadu. Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu města, nebo do datové schránky města. Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy (správním řádem, daňovým řádem apod.).

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy
      -

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Sociální sítě

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč