město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Činnost Úseku kontroly a interního auditu

 

Úsek kontroly a interního auditu (ÚKIA)

Předmět činnosti kontrolora-interního auditora

 • komplexní výkon interního auditu obce s rozšířenou působností
 • výkon následné veřejnosprávní kontroly u příjemců dotace z rozpočtu města
 • výkon veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací zřízených městem
 • vyhotovení zpráv a protokolů o svých zjištěních včetně kontroly naplňování přijatých opatření k nápravě
 • zpracovávání střednědobých a ročních plánů interního auditu a veřejnosprávních kontrol;
 • zpracování roční zprávy o finanční kontrole
 • přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému se zaměřením zejména na dodržování právních předpisů, identifikace rizik a opatření k jejich zmírnění či vyloučení
 • zajišťování implementace a zlepšování vnitřního kontrolního systému
 • hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému
 • stanovování hlavního směru rozvoje kontrolního systému města Nové Město nad Metují
 • analýza jednotlivých rizikových oblastí činnosti organizace a stanovování zaměření kontroly
 • příprava a aktualizace vnitřní normy pro provádění finanční kontroly a veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole) tak, aby byly plněny legislativní požadavky
 • za oblast své působnosti vykonává konzultační a poradenskou činnost.

V dubnu 2018 byl jmenován kontrolor-interní auditor rovněž pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO).

Pracovní pozice DPO zahrnuje zejména

 • poskytování informací a poradenství zaměstnavateli a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) a dalších předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Účinnost Obecného nařízení o ochraně osobních údajů byla stanovena pro všechny země EU od 25.05.2018
 • monitorování souladu s tímto Obecným nařízením, dalšími právními předpisy a vnitřními předpisy a další dokumentací zaměstnavatele v oblasti ochrany údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy zaměstnanců
 • vedení záznamů o činnostech zpracování osobních údajů probíhajících na Městské úřadě Nové Město nad Metují včetně zajišťování jejich aktuálnosti
 • spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů (včetně příp. předchozí konzultace)
 • působení jako kontaktní osoba zaměstnavatele pro subjekty údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle GDPR
 • při plnění úkolů ohled na riziko spojené s operacemi zpracování a současné přihlížení k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování
 • odpovědnost (v rozsahu své působnosti) za dodržování ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů
 • ohlašování veškeré negativní skutečnosti týkající se ochrany osobních údajů, navrhování zlepšení a nápravu procesů, které jsou nezbytné pro ochranu osobních údajů.

Úsek kontroly a interního auditu rovněž zajišťuje po administrativní stránce činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva města.

 

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
8
28
9
29
11
30
8
31
8
1
11
2
11
3
8
4
10
5
7
6
9
7
11
8
12
9
10
10
10
11
10
12
11
13
11
14
10
15
14
16
11
17
11
18
10
19
10
20
11
21
11
22
12
23
11
24
11
25
11
26
12
27
12
28
11
29
13
30
11

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč