město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Turistická trasa - Slavoňov

 
 
Nové Město nad Met., Na Rychtě – Nové Město n.M., náměstí – Slavoňov – Blažkov – Rezek – Nové Město nad Metují, Na Rychtě
 
  • Příjezdové místo: Nové Město nad Metují, autobusové nádraží ”Na Rychtě”
  • Výchozí bod: Východisko značených turistických cest ”Na Rychtě”
  • Vzdálenost: 10 km
  • Časový rozvrh:

Turistické rozcestí Na Rychtě – Nové Město n.M., náměstí 10 min (0,7 km), Nové Město nad Metují., náměstí – Slavoňov 60 min (4,2 km),
Slavoňov – Blažkov 14 min (1,0 km),
Blažkov – Rezek 16 min (1,2 km),
Rezek – Nové Město n.M. Na Rychtě 35 min (2,7 km)

  • Doba chůze: 2 hod 15 min
  • Zastávky: 2 hod 45 min
  • Výškový rozdíl: 130 m
  • Nejvyšší bod: Bradla 412 m
  • Náročnost: nenáročná trasa vedená po značených turistických cestách
  • Možnost občerstvení na trase: Nové Město nad Metují, Slavoňov
 

Mezi nejvzácnější architektonické památky Novoměstska patří dřevěný kostel sv. Jana Křtitele ve Slavoňově postavený roku 1553 Janem Koltačkou a jeho synem. Stojí na místě původního gotického kostela sv. Martina připomínaného již r. 1350. Barokní lidové figurální malby a ornamenty tvoří jeho cennou vnitřní výzdobu. Nespěchejme.

 
Z Nového Města nad Metují není do Slavoňova daleko a před návštěvou duchem posvěceného místa zvolme raději osvěžující a uklidňující procházku údolím Bohdašínského potoka. Od turistického rozcestníku Na Rychtě vyjdeme Komenského ulicí po žluté značce směrem k náměstí. Na upravené a čisté hlavní obchodní třídě procházíme kolem finančních domů, prodejen, restauračních provozoven, ale i obytných budov. Na levé straně se zastavíme u kostela Narození Panny Marie z r. 1767, který je spojen s bývalým klášterem a špitálem Milosrdných bratří z r. 1693. Bez povšimnutí nenecháme, ani jednu z budov bývalého závodu Elton v dolní části ulice pod náměstím. Výroba hodinek PRIM – dnes sídlo městského úřadu. U turistického rozcestníku před náměstím můžeme poprvé shlédnout z novoměstských hradeb do údolí Metuje a směrem k Rezku. Historické obdélníkové náměstí s renesančními budovami ze 16. století si vyžádá více času k prohlídce. Neměli bychom ani vynechat návštěvu zámku, který je opět ve vlastnictví rodiny Bartoň-Dobenín, majitelů v letech 1908 – 1951.
 
Z náměstí pokračujeme dále po žluté značce. Po 380 m sejdeme k památnému tisu, nejstaršímu na Náchodsku a dále až k Metuji. Za silničním mostem nás žlutá značka vede po silnici k Blažkovu. Z ní však asi po 200 m odbočuje doprava do údolí Bohdašínského potoka. Souběh se zeleně značeným městským okruhem. Projdeme mezi posledními obytnými staveními a brzy vstoupíme do lesa. Na horní hraně údolí opět nalézáme opukové sruby i skalní výchozy ve stráni. Zjara se kamenné osypy modrají rozkvetlými jaterníky. Statné smrky dominují tmavému lesu. Jehličnany v lese zatím převládají, ale místy získávají v mladých skupinách převahu také javory, jasany, olše i duby a habry. Jdeme pohodlnou zpevněnou lesní cestou proti toku potoka, jehož levý břeh je zpevněn kamennou zdí. Až ve 3. km nakrátko opouštíme les a vstupujeme na kraj louky.
 

 
Ve 3,5 km opouštíme Bohdašínský potok a mírně stoupáme proti jeho pravostrannému přítoku. Dalších 200 m chůze nás přivede k chatám na levé straně. Ve 4. kilometru nás pak určitě zastaví mohutný buk přímo u cesty. Tento asi 200 let starý velikán si skutečně zaslouží náš obdiv. Krátké poslední stoupání kolem meze a jsme u rozcestníku ve Slavoňově. Před sebou vidíme u silnice budovu obecního úřadu, kousek výš doprava od ní prodejnu potravin. Ke kostelíku ale odbočíme po modré značce doleva. Krátké 80 m stoupání a jsme u hřbitovní zdi a brány. Bude-li kostel otevřen, dejme čas tělu i mysli odpočinout si. Pouť zpět do města zvolíme přes Blažkov a Rezek po modré značce. Vede nás zpočátku po silnici lemované starými jabloněmi a mladšími hrušněmi. Autobusu se nejspíš nedočkáme, a tak i z Blažkova půjdeme pěšky. Ne však po silnici, ale k Rezku po zpevněné cestě. Kousek pod Blažkovem opět vstoupíme do lesa a ten opustíme až u bývalých lázní.
 
Původní lázeňská budova byla nad pramenem vody s léčebnými účinky postavena v r. 1736 a do dnešní podoby přestavěna v r. 1922. Pamětní deska s reliéfy z r. 1934 připomíná pobyt Jana Nerudy a Dr. M. Tyrše na Rezku v r. 1877. viz také trasa ”městský okruh”. Z Rezku pokračujeme dále opět po modré značce. Silnicí sejdeme až do údolí Libchyňského potoka. Ještě před tím, než opustíme les, se zastavíme u památného mohutného dubu, roste hned u silničky. Tento pamětník věků je v koruně částečně proschlý, ale stále svým majestátem vyzývá k ohleduplnosti a toleranci. Hned za mostem se dostáváme do obytné zástavby a krátkým klesáním mezi domy brzy dorazíme na silnici z Jestřebí. Ještě nás čeká krátká rovinka, přechod Metuje po mostu a stoupání po silnici na náměstí. Modrá nás pak dovede až k turistickému rozcestí Na Rychtě.

kostely, kaple

Dřevěný kostel ve Slavoňově
Obec Slavoňov je vzdálená asi 4 km od Nového Města nad Metují. Nedaleko od silnice na mírném návrší stojí dřevěný kostel s jedinečnou výmalbou. První zmínka o kostele je z roku 1384. Roku 1683 byl kostel zasvěcen sv. Janu Křtiteli. V kostele jsou cenné památky, jako křtitelnice, kazatelna a další.
Rezek a kaplička sv. Barbory
Bývalé klimatické lázně a kostelík sv. Barbory s léčivým pramenem.

kláštery

Klášter Milosrdných bratří
Klášter Milosrdných bratří založil v roce 1692 majitel novoměstského panství Jakub z Leslie ve snaze odčinit vinu rodu za vraždu Albrechta z Valdštejna. Dokončen byl Leopoldem z Leslie v roce 1767, kdy byl klášterní kostel zasvěcen narození Panny Marie.

zámky

Zámek
Novoměstský zámek je nepřehlédnutelnou dominantou městské památkové rezervace. Zakladatel města Jan Černčický z Kácova zde sídlil na počátku 16. století. V této době se jednalo o pozdně gotický hrad. Jeho nástupci, Pernštejnové, přestavěli sídlo na renesanční zámek. Rod Stubenberků zámek pokračoval v úpravách. Rozsáhlou barokní přestavbou prošel zámek za vlastnictví Waltera z Leslie v druhé polovině třicátých let 17. století. Současná podoba zámku i zahrady je výsledkem renovace z let 1909-12 pod vedením architekta Dušana Jurkoviče. Dnešní národní kulturní památku tehdy zakoupil rod Bartoňů z Dobenína, který ji vlastní dodnes.

památné / významné stromy, aleje

Tis obecný
Nové Město nad Metují, ulice Českých bratří
Tis s obvodem kmene 168 cm roste u frekventované komunikace v ulici Českých Bratří, titul "Strom hrdina".

sochy

Socha sv. Jana Nepomuckého
Dne 11. května 1709 byla nákladem vrchnosti před Krajskou branou instalována socha Jana Nepomuckého. Stojí dodnes stále na témže místě.
Socha sv. Jakuba Většího
Socha sv. Jakuba Většího, přenesená ze zbořeného kostela sv. Salvátora, stojí u kostelní zdi.
Pomník Bedřicha Smetany na Husově náměstí
Pomník Bedřicha Smetany je vysoce hodnotnou ozdobou náměstí. Umístěn byl v roce 1954 do parčíku před zámkem. Autorem sochy je místní rodák, akademický sochař Josef Marek. Ztvárnil ji neobyčejně zdařile a její pojetí předčilo výtvory jiných sochařů.
Socha Jana Černčického z Kácova
U příležitosti 500. výročí založení města byla na prostranství mezi spolkovým domem a děkanským kostelem odhalena socha zakladatele města Jana Černčického z Kácova, jejímž autorem je akademický sochař Petr Novák z Jaroměře.
Alegorie Metuje
Ze skalního ostrohu při vstupu na historické náměstí u Zázvorky shlíží na řeku a do údolí socha "Alegorie Metuje" od akademického sochaře Olbrama Zoubka. Odhalení sochy proběhlo dne 28. října 2006 za účasti autora sochy akademického sochaře pana Olbrama Zoubka a zástupců města.

zámky

Zámecká věž Máselnice
Severní hlavní zámecká věž "Máselnice",vysoká 30 sáhů (53 m), má ve výšce 25 m krytý ochoz, ze kterého je výhled do širokého okolí a na panorama Krkonoš i Orlických hor.Vnitřní úprava věže v podobě mušlových nik, bohatě modelovaných štukových medailonů s podobiznami římských panovníků a aliančními erby nade dveřmi, pochází z 2. pol. 17.stol. Schodiště z červeného xylolitu bylo upraveno v roce 1909, stejně jako parapet ochozu věže, věžní hodiny se dvěma ciferníky o průměru 1,5 m a dvěma cimbály o váze 66 a 45 kg, které svým hlasem pravidelně připomínají, že čas kvapí.

městské památkové zóny

Severní frontu Husova náměstí tvoří domy č.p. 1202-1210, věž Zázvorka a dům č.p. 1211. Právě tato část náměstí byla po vzoru původního pernštejnského průčelí a štítů rekonstruována v letech 1951 až 1954. Získala tak opět svou renesanční z podobu z 30. let 16. století s typickými „vlaštovčími ocásky“. Zásluhou profesora Jana Juránka bylo Nové Město nad Metuji 3. 12. 1969 vyhlášeno městskou památkovou rezervací.
Východní fronta domů na Husově náměstí
Východní fronta je tvořena domy č.p. 1212-1226. V domech č.p. 1225 a 1226 se dnes nalézá muzeum a informační centrum.
Jižní fronta domů na Husově náměstí
Jižní fronta domů Husova náměstí zahrnuje kostel Nejsvětější Trojice, dvojdům č.p. 1227 a 1228 (děkanství) a domy č.p. 1229,1230, 1231, 1232 a 1233.
Západní fronta domů na Husově náměstí
Západní frontu domů Husova náměstí tvoří domy č.p. 1234 – 1245.
Bývalý panský pivovar
Objekt panského pivovaru nalezneme už jen na dobových fotografiích. V letech 1932 až 1934 byl pivovar zbořen. Na jeho místě je dnes parčík s dětským koutkem a socha Bedřicha Smetany. Naše město má k panskému pivovaru pietní vztah, protože zde kdysi sládkoval otec Bedřicha Smetany František Smetana. Jeho synovec Václav v dalších letech přivedl pivovar k velké prosperitě.

prameny, studánky

Kašna před zámkem
První kamenná kašna v Novém Městě nad Metují, dnes stojí v zámeckém parčíku u příjezdové cesty k zámku. Kašna je z roku 1663. Byla objednána u kameníka v Machově, který ji vyrobil z jednoho pískovcového balvanu. Její rozměry jsou 2,38 x 2,10 x 1,08 m.
Studna na Husově náměstí
V roce 2009 byly při rekonstrukci náměstí poblíž sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice odkryty čtyři klenby tvořící silně nepravidelný čtvercový půdorys. Jsou to pozůstatky rezervoáru vody.

drobné sakrální stavby, kříže

Mariánský sloup na Husově náměstí
Mariánský sloup jinak též sloup Panny Marie, je barokní památka. Postaven byl v roce 1696 nákladem města z vděčnosti, že se městu vyhnula epidemie moru. Stalo se tak až 15 let po morové ráně a těch patnáct let je dokladem, že město tehdy zápasilo s finanční tísní.
Sousoší Nejsvětější Trojice na Husově náměstí
Sousoší Nejsvětější Trojice stojí na náměstí od roku 1767, kdy na náklady města bylo postaveno jako dík za ukončení kruté sedmileté války s Pruskem. Je to pískovcové rokokové sousoší na vysokém podstavci. Při zarovnávání plochy náměstí v roce 1905 musely být k sousoší přistavěny další schody.

kostely, kaple

Kostel Nejsvětější Trojice na Husově nám.
Kostel Nejsvětější Trojice je bez popisného čísla a zahajuje blok domů jižní strany. Je pevně srostlý s domem č.1227. Výstavbou kostela město dostalo druhou, velmi významnou dominantu. Jeho silueta se zdvíhá vysoko nad město a tvoří zámku důstojného partnera.

památné / významné stromy, aleje

Dub letní
Nové Město nad Metují, ulice Rezecká
Stáří stromu je odhadováno na 250 let, obvod kmene ve výšce 13 cm nad zemí měří 482 cm.

vycházkové okruhy

Klopotovské údolí
Hluboké údolí Klopotovského a Bohdašínského potoka spojující příjemnou procházkou Nové Město nad Metují a Slavoňov. Cestou se můžeme zastavit u obůrek s lesní zvěří, Mertovy díry, Čertovy díry a Čertovy šlápoty a Lesníkovy studánky.

Turistický Facebook

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
8
28
9
29
11
30
8
31
8
1
11
2
11
3
8
4
10
5
7
6
9
7
11
8
12
9
10
10
10
11
10
12
11
13
11
14
10
15
14
16
11
17
11
18
10
19
10
20
11
21
11
22
13
23
12
24
12
25
12
26
13
27
13
28
12
29
14
30
12

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč