město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Lesníkova studánka a obůrky v Klopotově

klopotov klopotov

 

2,2 km k obůrkám a studánce, celý okruh 8,2 km.

Trasa vycházky v mapě

IC Nové Město n. M., Husovo náměstí – Sepský most - Klopotovské údolí (2,2 km) – Návrat po městském okruhu zpět (viz mapa), dále také lze jít po žluté turistické značce do obce Slavoňov nebo se vrátit stejnou cestou.

 • Příjezdové místo: Nové Město nad Metují, autobusové nádraží „Na Rychtě“
 • Výchozí bod: Nové Město nad Metují, autobusové nádraží „Na Rychtě“ Výchozí bod: Východisko značených turistických cest u pobočky IC pod náměstím (ulice U Zázvorky)
 • Vzdálenost: 5 km tam a zpět / 8 km okruh
 • Časový rozvrh: Turistické rozcestí U Zázvorky, Husovo náměstí 5 min. (0,3 km), Sepský most (0,4 km) – Klopotovské údolí obůrky (0,5 km) Lesníkova studánka (1,1 km).
 • Doba chůze: 1 hod. 40 min.
 • Zastávky: 2 hod.
 • Výškový rozdíl: 45 m.
 • Nejvyšší bod: Husovo náměstí - 335 m.
 • Náročnost: nenáročná trasa vedoucí převážně po značených turistických cestách
 • Možnost občerstvení na trase: U studánky je upravené ohniště. Z Klopotovského údolí se po žluté turistické trase dá dojít do Slavoňova, kde je hostinec.
 • Zajímavosti na trase: Galerie Zázvorka, vyhlídka ze Zadomí, městské muzeum, městské obůrky s divokými prasaty, jelení a srnčí zvěří, voliéry s divokými krocany a dalším ptactvem, údolí Klopotovského potoka, uklidňující přírodní scenérie. Na cestě zpátky osada ve Vilách s domem od architekta Dušana Jurkoviče, bývalé lázně Rezek, Pavlátova louka a bývalé koupaliště.
 • Zastávky hromadné dopravy na trase: Sepský most

Před příchodem k turistickému ukazateli v ulici U Zázvorky se nejdříve pokocháme pohledem z vyhlídkové terasy do údolí k řece Metuji a hned pod skalním masivem vidíme bývalý Horákův mlýn (1897) a Rezecký most. Na návrší, zvaném Hradčany, přes který se vine silnice k Jestřebí, vidíme největší budovu, bývalý hotel Benoni, dnes internátní školu. Vpravo od silnice, ve špičce lesa, je památné místo – Husova lípa, připomínající pětisté výročí upálení mistra Jana Husa. Našemu pohledu dál k obzoru nemůže uniknout v lesích viditelná budova bývalých lázní Rezek a na horizontu pak Sendražský kopec. Za našimi zády se týčí starobylá věž Zázvorka, která zde zůstala jako památka na Krajskou bránu (viz. obraz a informační tabule na čp. 1210). Po prostudování se vydáme směrem k Husově náměstí. Hned za prodejnou cyklo odbočíme doleva po turistickém značení a procházíme Zadomím, odkud se nám nabízejí další výhledy do údolí k řece a na opukový masiv k pradávnému Hradišti a zbytkům hradu Výrov. Projdeme průchodem u městského muzea a stojíme v hezky upraveném Hildenském atriu, kde se můžeme občerstvit z pítka. Pokračujeme dál po značené turistické cestě a po levé ruce si prohlížíme opravený farský altánek. Zastavíme se u sochy zakladatele našeho města, Jana Černčického z Kácova (1501) a podél kostela Nejsvětější Trojice (1540) procházíme dál po Zadomí do míst, kde stávala Horská brána. Jsme pod náměstím a máme opět možnost podívat se z vyhlídkové terasy přes zbytky vinic do údolí řeky Metuje na luka v místě, kterému se říká Na Provaznici. Pod sebou vidíme splav u jedné z nejstarších elektráren, která má stále funkční turbínu.

 
Po odpočinku pokračujeme dolů ulicí Českých bratří (Horským předměstím) a asi po pěti minutách si povšimneme po levé straně nejstaršího stromu na Novoměstsku, asi 500 let starého tisu. Po pravé straně pak míjíme kapli sv. Jana Nepomuckého (1736-1738), která stojí na místě zvaném „Pikhartka“, kde byl původně českobratrský hřbitov a sborový dům jednoty bratrské. Velká budova se zelenou střechou (dnešní ubytovna mládeže) je bývalá Králičkova tkalcovna. Přecházíme Sepský most a nacházíme se v místech, kde se říká Na Táboře (původ názvu z husitského období). Zde u turistického rozcestníku, který je umístěn na betonovém stožáru VČE, se ujistíme, že jdeme správně, a dál pokračujeme po žluté turistické značce do Klopotovské ulice. Míjíme komplex budov firem a zhruba po 200 m odbočíme vpravo na lesní cestu do Klopotovského údolí. Název Klopotov vznikl od klopotné práce dělníků, kteří se již od 15. století snažili těžit stříbrnou žílu z Mertovy díry (sedlák Merta z Blažkova).
 
 
Obůrky
Pokračujeme tedy po žluté turistické značce proti proudu Bohdašínského, (Klopotovského) potoka, míjíme poslední stavení – Štíchovu lesovnu a vcházíme do sevřenějšího lesního údolí. Zde máme po pravé ruce obůrku s divokými prasaty, vlevo voliéry s divokými krocany a dalším ptactvem a po zhruba 300 metrech dojdeme po cestě k obůrce s vysokou zvěří (srnčí, jelení).
 
Když budete pozorněji sledovat koryto potoka, zanedlouho spatříte uprostřed potočiště velký hladký balvan, který má uprostřed prohloubení, jež při trošce představivosti připomíná otisk velikého kopyta. Jste v místě, kde se říká „Čertova šlápota“ a o kterém se traduje pověst o vzájemné honičce čerta s čarodějnicí. Ještě jednou přejdeme po lávce na druhou stranu potoka a přicházíme k odbočce turisticky značeného novoměstského okruhu (čtvercová, zelenobílá značka). Tuto odbočku mineme a asi po 50 metrech na pravé straně nalezneme velice hezky upravenou Lesníkovu studánku.
 

Zpět do Nového Města nad Metují se můžeme vrátit třemi směry. Buď cestou, kterou jsme přišli, nebo odbočíme na značený novoměstský okruh (vyznačno v interaktivní mapě), který nás bezpečně zavede přes Bradle, Vily, Rezek, Pavlátovu louku k autobusovému nádraží Na Rychtě, nebo můžeme dál pokračovat po žluté turistické značce a zanedlouho přijdeme k výše již Mertově díře. Zde si můžeme na pohodlných lavičkách dopřát chvilku odpočinku a posléze pokračovat dál proti proudu potoka. Procházíme místy, která mají své dávná pojmenování, jako jsou názvy „Na Mlejništi“ (v 16. století zde stával na potoce mlýn) a opodál, kde se les rozestoupí , se říkalo „V Milířích“. V těchto místech se do Bohdašínského potoka vlévá potůček slavoňovský. Od těchto míst až do Slavoňova se údolí i s přilehlými stráněmi nazývají Bochmánky. Míjíme Vaňkovu skálu (místo, kde často tábořili Junáci a dříve snad i cikáni), ale to už jsme v podstatě pod slavoňovským kostelíkem, který určitě stojí za povšimnutí a samostatný výlet. Vzdálenost od IC k Lesníkově studánce je cca 2,5 km, do Slavoňova pak asi 5 km. 

Ilona Hladíková, Ing. Jan Štícha

 

Protože studánka nemá svoji pověst, dostaly děti ze škol v Novém Městě nad Metují v roce 2002 úkol, ji vymyslet. Jednu z nich vám představujeme.
 
V jednom lese nedaleko vesnice Klopotov žil lesník jménem Janek. Neměl ženu ani děti a byl velmi chudý. Každý den se vždy po obědě vydával na procházku lesem. Byla to totiž jeho práce, kterou vykonával s velkou láskou. A tak když se jednoho dne vydal na obchůzku, spatřil na mýtince zraněnou laň. Měla zlomenou nohu. Janek vzal silnější větev, kterou našel opodál, po kapsách nahmatal několik provázků a lani nohu ošetřil. Chtěl jí dát také napít, ale nebyl tam žádný potůček, ani žádná studánka. A tu najednou laň promluvila: „Doběhni do hájovny pro motyku a uprostřed této mýtinky vykopej studánku.“ Janek byl nejdříve zkoprnělý z toho, že laň mluví. Ale když se vzpamatoval, na nic nečekal a uháněl do hájovny pro motyčku. Zanedlouho byl opět zpátky na paloučku a začal kopat tam, kde mu laň poručila. Jakmile udeřil motykou do země, vytryskl pramen vody a za chvilku byla díra, kterou Janek vykopal, zaplněna krásně čirou vodou. Vzal mističku, kterou vždy nosil u sebe, nabral vodu a dal lani napít. Když se laň napila, pomalu se postavila, poděkovala lesníkovi a odešla hloub do lesa. Na památku dobrého činu, který Janek vykonal, se studánce začalo říkat Lesníkova.
 
David Krupička,
7. B ZŠ Krčín
Husova lípa
Nové Město nad Metují, ulice Pod Hradištěm, dále po turistické značce
Husova lípa (Tilia cordata) - roste na okraji souvislého lesního porostu. V blízkosti stromu je pak mohyla s malbou kalicha (nedatováno). Lípa byla vysazena podle záznamů v městské kronice dne 6.července 1919 u příležitosti výročí upálení Mistra Jana Husa.
Rezek a kaplička sv. Barbory
Bývalé klimatické lázně a kostelík sv. Barbory s léčivým pramenem.
Dřevěný kostel ve Slavoňově
Obec Slavoňov je vzdálená asi 4 km od Nového Města nad Metují. Nedaleko od silnice na mírném návrší stojí dřevěný kostel s jedinečnou výmalbou. První zmínka o kostele je z roku 1384. Roku 1683 byl kostel zasvěcen sv. Janu Křtiteli. V kostele jsou cenné památky, jako křtitelnice, kazatelna a další.
Klášter Milosrdných bratří
Klášter Milosrdných bratří založil v roce 1692 majitel novoměstského panství Jakub z Leslie ve snaze odčinit vinu rodu za vraždu Albrechta z Valdštejna. Dokončen byl Leopoldem z Leslie v roce 1767, kdy byl klášterní kostel zasvěcen narození Panny Marie.
Zámek
Novoměstský zámek je nepřehlédnutelnou dominantou městské památkové rezervace. Zakladatel města Jan Černčický z Kácova zde sídlil na počátku 16. století. V této době se jednalo o pozdně gotický hrad. Jeho nástupci, Pernštejnové, přestavěli sídlo na renesanční zámek. Rod Stubenberků zámek pokračoval v úpravách. Rozsáhlou barokní přestavbou prošel zámek za vlastnictví Waltera z Leslie v druhé polovině třicátých let 17. století. Současná podoba zámku i zahrady je výsledkem renovace z let 1909-12 pod vedením architekta Dušana Jurkoviče. Dnešní národní kulturní památku tehdy zakoupil rod Bartoňů z Dobenína, který ji vlastní dodnes.
Zámecká věž Máselnice
Severní hlavní zámecká věž "Máselnice",vysoká 30 sáhů (53 m), má ve výšce 25 m krytý ochoz, ze kterého je výhled do širokého okolí a na panorama Krkonoš i Orlických hor.Vnitřní úprava věže v podobě mušlových nik, bohatě modelovaných štukových medailonů s podobiznami římských panovníků a aliančními erby nade dveřmi, pochází z 2. pol. 17.stol. Schodiště z červeného xylolitu bylo upraveno v roce 1909, stejně jako parapet ochozu věže, věžní hodiny se dvěma ciferníky o průměru 1,5 m a dvěma cimbály o váze 66 a 45 kg, které svým hlasem pravidelně připomínají, že čas kvapí.

Tis obecný
Nové Město nad Metují, ulice Českých bratří
Tis s obvodem kmene 168 cm roste u frekventované komunikace v ulici Českých Bratří, titul "Strom hrdina".
Socha sv. Jana Nepomuckého
Dne 11. května 1709 byla nákladem vrchnosti před Krajskou branou instalována socha Jana Nepomuckého. Stojí dodnes stále na témže místě.
Socha sv. Jakuba Většího
Socha sv. Jakuba Většího, přenesená ze zbořeného kostela sv. Salvátora, stojí u kostelní zdi.
Pomník Bedřicha Smetany na Husově náměstí
Pomník Bedřicha Smetany je vysoce hodnotnou ozdobou náměstí. Umístěn byl v roce 1954 do parčíku před zámkem. Autorem sochy je místní rodák, akademický sochař Josef Marek. Ztvárnil ji neobyčejně zdařile a její pojetí předčilo výtvory jiných sochařů.
Socha Jana Černčického z Kácova
U příležitosti 500. výročí založení města byla na prostranství mezi spolkovým domem a děkanským kostelem odhalena socha zakladatele města Jana Černčického z Kácova, jejímž autorem je akademický sochař Petr Novák z Jaroměře.
Alegorie Metuje
Ze skalního ostrohu při vstupu na historické náměstí u Zázvorky shlíží na řeku a do údolí socha "Alegorie Metuje" od akademického sochaře Olbrama Zoubka. Odhalení sochy proběhlo dne 28. října 2006 za účasti autora sochy akademického sochaře pana Olbrama Zoubka a zástupců města.
Severní frontu Husova náměstí tvoří domy č.p. 1202-1210, věž Zázvorka a dům č.p. 1211. Právě tato část náměstí byla po vzoru původního pernštejnského průčelí a štítů rekonstruována v letech 1951 až 1954. Získala tak opět svou renesanční z podobu z 30. let 16. století s typickými „vlaštovčími ocásky“. Zásluhou profesora Jana Juránka bylo Nové Město nad Metuji 3. 12. 1969 vyhlášeno městskou památkovou rezervací.
Východní fronta domů na Husově náměstí
Východní fronta je tvořena domy č.p. 1212-1226. V domech č.p. 1225 a 1226 se dnes nalézá muzeum a informační centrum.
Jižní fronta domů na Husově náměstí
Jižní fronta domů Husova náměstí zahrnuje kostel Nejsvětější Trojice, dvojdům č.p. 1227 a 1228 (děkanství) a domy č.p. 1229,1230, 1231, 1232 a 1233.
Západní fronta domů na Husově náměstí
Západní frontu domů Husova náměstí tvoří domy č.p. 1234 – 1245.
Bývalý panský pivovar
Objekt panského pivovaru nalezneme už jen na dobových fotografiích. V letech 1932 až 1934 byl pivovar zbořen. Na jeho místě je dnes parčík s dětským koutkem a socha Bedřicha Smetany. Naše město má k panskému pivovaru pietní vztah, protože zde kdysi sládkoval otec Bedřicha Smetany František Smetana. Jeho synovec Václav v dalších letech přivedl pivovar k velké prosperitě.

Kašna před zámkem
První kamenná kašna v Novém Městě nad Metují, dnes stojí v zámeckém parčíku u příjezdové cesty k zámku. Kašna je z roku 1663. Byla objednána u kameníka v Machově, který ji vyrobil z jednoho pískovcového balvanu. Její rozměry jsou 2,38 x 2,10 x 1,08 m.
Studna na Husově náměstí
V roce 2009 byly při rekonstrukci náměstí poblíž sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice odkryty čtyři klenby tvořící silně nepravidelný čtvercový půdorys. Jsou to pozůstatky rezervoáru vody.
Mariánský sloup na Husově náměstí
Mariánský sloup jinak též sloup Panny Marie, je barokní památka. Postaven byl v roce 1696 nákladem města z vděčnosti, že se městu vyhnula epidemie moru. Stalo se tak až 15 let po morové ráně a těch patnáct let je dokladem, že město tehdy zápasilo s finanční tísní.
Sousoší Nejsvětější Trojice na Husově náměstí
Sousoší Nejsvětější Trojice stojí na náměstí od roku 1767, kdy na náklady města bylo postaveno jako dík za ukončení kruté sedmileté války s Pruskem. Je to pískovcové rokokové sousoší na vysokém podstavci. Při zarovnávání plochy náměstí v roce 1905 musely být k sousoší přistavěny další schody.
Kostel Nejsvětější Trojice na Husově nám.
Kostel Nejsvětější Trojice je bez popisného čísla a zahajuje blok domů jižní strany. Je pevně srostlý s domem č.1227. Výstavbou kostela město dostalo druhou, velmi významnou dominantu. Jeho silueta se zdvíhá vysoko nad město a tvoří zámku důstojného partnera.
Klopotovské údolí
Hluboké údolí Klopotovského a Bohdašínského potoka spojující příjemnou procházkou Nové Město nad Metují a Slavoňov. Cestou se můžeme zastavit u obůrek s lesní zvěří, Mertovy díry, Čertovy díry a Čertovy šlápoty a Lesníkovy studánky.
Kamenná kašna u hřbitova
Pískovcová kašna z roku 1709. Je opět z jednoho pískovcového balvanu a pochází ze skal od Německé Čermné z Kladského hrabství, které tehdy patřilo ke Království českému. Umístěna byla na náměstí u děkanství. Odtud byla přemístěna před chalupu č. 30 do Dlouhé ulice. Nyní je u hřbitova na Bořetíně.

Turistický Facebook

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
6
1
6
2
7
3
6
4
8
5
6
6
7
7
7
8
6
9
8
10
6
11
9
12
6
13
6
14
9
15
9
16
7
17
10
18
11
19
8
20
6
21
7
22
9
23
11
24
9
25
9
26
8
27
7
28
9
29
10
30
8
31
8
1
11
2
9

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč