Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Dřevěný kostel ve Slavoňově

Obec Slavoňov je vzdálená asi 4 km od Nového Města nad Metují. Nedaleko od silnice na mírném návrší stojí dřevěný kostel s jedinečnou výmalbou. První zmínka o kostele je z roku 1384. Roku 1683 byl kostel zasvěcen sv. Janu Křtiteli. V kostele jsou cenné památky, jako křtitelnice, kazatelna a další.

Kostel Sv. Jana Křtitele

 

Slavoňovský kostelík - Kostel Sv. Jana Křtitele
 
Slavoňov je vesnice, vzdálená asi 4 km od Nového Města nad Metují a její část leží v nevelké kotlině. Nedaleko od silnice na mírném návrší stojí kostel s farou a bývalou obecnou školou (v prostorách školy dnes je MŠ). Vesnice už ve 14.století patřila k frymburskému panství.
 
Její největší památností je kostel, který býval kostelem farním. Vznikl asi v druhé polovině 14 století. První zmínka o něm je z roku 1384. Patrně zároveň s kostelem byla vystavěna věž. Prochází se jí na hřbitov a ke kostelu. Schodiště na věž vede zvenčí. Tento kostel zanikl v době husitské.
 
Kostel ve Slavoňově
 
Druhý, který na jeho místě nyní stojí, byl vystavěn v roce 1553. Tak to stojí v nápisu, který je vyřezán do dřeva stropu: "Leta Panie 1553 wystavien jest kostel Slawonowský! Počátek nákladu jest byl Jan Koltačka a Jan syn jeho. Majstři byli tři: jeden z Lipska, druhý z Opavy, třetí z Zhlohovy. W ten čas staven od dřeva." Oba Koltačkové byli prý bohatí sedláci z Blažkova. Kostel byl obdařen i zádušním majetkem.
 
Interiér dřevěného kostela ve Slavoňově
 
Kostel patřil utrakvistům, což dokazuje kalich na příčném trámu mezi kostelní lodí a presbyteřem. Jsou na něm postavy dvanácti apoštolů a Krista klesajícího pod křížem. Roku 1705 byl kostel pestrobarevně vymalován. Později byly barvy zabíleny, pak dokonce pokryty olejovou barvou. Ta však odprýskávala, a proto mohlo být přikročeno ke znovuobnovení původní malby. Renovace se z větší části podařila.
 
Interiér dřevěného kostela ve Slavoňově
 
Kdysi visel na hlavním oltáři obraz sv. Martina a kostel byl zasvěcen tomuto svatému. Obraz byl kopií obrazu Škrétova. Roku 1683 byl kostel zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Svědčí o tom nápis na hlavním oltáři a toto zasvěcení trvá dodnes. V kostele jsou cenné památky, jako křtitelnice, kazatelna a další. Kostel je kostelem farním - kostel od založení nepřestal plnit svoji původní funkci, tedy konají se v něm bohoslužby, svatby, pohřby, křty.
 
Interiér dřevěného kostela ve Slavoňově
 
Zvonice nebyla zničena, je původní a tedy starší než nynější kostel. Kostel je významnou památkou celého kraje a je velmi navštěvován nejen věřícími, ale i obdivovateli památek.
 
Slavoňovská zvonice

GPS: 50° 20′ 35.028″N  16° 11′ 51.762″E

zobrazit v mapě

Kategorie

kostely, kaple

Adresa


Slavoňov