město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Okrskové volební komise do zastupitelstev obcí

Informace pro volební strany a zájemce o členství v okrskových volebních komisí

Sdělení k činnosti okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí, které se konají ve dnech 23. a 24. září 2022 (včetně informací o postupu k přihlášení za člena komise).

Dle § 17 odst. 32 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), může každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce může delegovat do 24.08.2022 jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise (dále jen „OVK“). Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů OVK, jmenuje na neobsazená místa členy starosta.

Zájemci o členství v OVK, kteří nejsou delegováni přímo žádným volební stranou, se mohou přihlásit vedoucí Oddělení vnitřních věcí:

Dagmar Kavanová, přízemí radnice, e-mail: kavanova@novemestonm.cz

Zájemce žádáme, aby uvedli své kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu (případně adresu pro doručování), datovou schránku (pokud ji vlastní), telefon, e-mail. Městský úřad Nové Město nad Metují je bude evidovat a zájemce doplňovat za členy do OVK na místa, která neobsadí delegující subjekty. Lhůtu pro delegování je 24.08.2022.

První zasedání OVK

 • Termín 1. zasedání OVK č. 1 až č. 6 je stanoven na pondělí 29. srpna 2022 od 15:30 hodin v budově radnice (MěÚ Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, zasedací místnost v 1. patře vpravo od schodiště) a účast je pro člena OVK povinná.
 • Termín 1. zasedání OVK č. 7 až č. 12 je stanoven na pondělí 29. srpna 2022 od 16:15 hodin v budově radnice (MěÚ Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, zasedací místnost v 1. patře vpravo od schodiště) a účast je pro člena OVK povinná.
 • Nedostaví-li se delegovaný/přihlášený občan na 1. zasedání OVK bez řádné omluvy z vážného (zdravotního) důvodu, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a do komise bude povolán náhradník (členství v OVK vzniká složením slibu).
 • Podle § 12 odst. 5 vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změněn a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb. a stanoviska MV ze dne 10. září 2018 úřad členům OVK, kteří se nezúčastní prvního zasedání, výši odměny zkrátí. Důvody neúčasti přitom nejsou rozhodné, ani to, zda účast je omluvená či neomluvená.
 • Na 1. zasedání OVK bude z přítomných členů losován předseda a místopředseda OVK.
 • Pro zapisovatele, vylosovaného předsedu a místopředsedu OVK je povinností zúčastnit se odborného školení k průběhu voleb a ke zpracování výsledků voleb, které organizují ve spolupráci městský úřad a Český statistický úřad (ČSÚ) před volbami (viz dále) a které se uskuteční dne 9. září 2022 od 10:00 hodin v zasedací místnosti I. Městského úřadu Nové Město nad Metují.
 • Všichni občané zařazení do OVK obdrží písemnou pozvánku na 1. zasedání OVK a v pozvánce bude uvedeno číslo OVK, do které jsou zařazeni. Pokud zájemce pozvánku do 26. srpna 2022 neobdrží, je evidován jako náhradník.
 • Oznámení o svolání 1. zasedání OVK se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce úřadu a ze zákona se považuje za doručené dnem vyvěšení (§ 15, odstavec 2 zákona).
 • Pokud se nedostaví dostatečný počet členů OVK (byť řádně omluvených) pro vylosování předsedy a místopředsedy, bude svoláno náhradní zasedání komise k volbě předsedy a místopředsedy na pátek 2. září 2022 v 9:00 na stejném místě. Omluva z tohoto náhradního zasedání není možná a za nepřítomné budou povolání náhradníci.

Odborné školení městského úřadu a ČSÚ pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele OVK

 • Termín je stanoven na pátek 9. září 2022 od 10:00 hodin v budově radnice (MěÚ Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, zasedací místnost v 1. patře vpravo od schodiště).

Informace pro členy OVK

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:

 • předseda – 2.200 Kč
 • místopředseda – 2.100 Kč
 • zapisovatel – 2.100 Kč (zapisovatel je jmenován starostou)
 • člen – 1.800 Kč

Odměna a paušální náhrada ušlého výdělku pro členy OVK se vyplácí do 30 dnů po ukončení činnosti OVK, přičemž činnost OVK končí až 15. dnem po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí (tam, kde nebyl podán návrh na soudní přezkum). Z důvodu změny daňového zákona jsou od 01.01. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní. Ke konci roku 2022 bude členům OVK vydáno potvrzení o zdanitelných příjmech.

Informace k volbám do zastupitelstev krajů naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR:

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022 - Volby (mvcr.cz)

Přílohy

Pozvánka na 1. jednání OVK

Pozvánka na web univerzální.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 148,72 kB
Datum vložení: 15. 8. 2022 16:03
Datum poslední aktualizace: 15. 8. 2022 16:03
Autor: Ing. Dagmar Kavanová

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26
6
27
5
28
6
29
5
1
6
2
7
3
6
4
6
5
6
6
9
7
9
8
8
9
7
10
6
11
6
12
9
13
10
14
11
15
8
16
12
17
8
18
9
19
8
20
10
21
10
22
9
23
8
24
8
25
7
26
7
27
10
28
9
29
9
30
12
31
11

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč