město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů 2020

Sdělení k činnosti okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů, které se konají ve dnech 2. a 3. října 2020 (včetně informací o postupu k přihlášení za člena komise).

Dle § 17 odst. 2) zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla pro volby do zastupitelstva kraje zaregistrována (dále také jen „delegující subjekt“), delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise (dále jen „OVK“). Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje na neobsazená místa členy starosta.

Zájemci o členství v OVK, kteří nejsou delegováni přímo žádným delegujícím subjektem, se mohou přihlásit vedoucímu odboru správního:

Mgr. Josef Petera, přízemí radnice, e-mail: petera@novemestonm.cz

Zájemce žádáme, aby uvedli své kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu (případně adresu pro doručování), datovou schránku (pokud ji vlastní), telefon, e-mail. Úřad je bude evidovat a zájemce doplňovat za členy do OVK na místa, která neobsadí delegující subjekty. Lhůtu pro delegování svých zástupců mají delegující subjekty do 16:00 hodin dne 2. září 2020.

Dosud delegovaly své členy následující delegující subjekty:  SPOLU PRO KRAJ - Osobnosti kraje, ČSSD a Zelení; Komunistická strana Čech a Moravy; Občanská demokratická strana + STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a VÝCHODOČEŠI; Koalice pro Královéhradecký kraj - KDU-ČSL - VPM - Nestraníci; Česká pirátská strana; ANO 2011; Svoboda a přímá demokracie; Spojenci pro Královéhradecký kraj

První zasedání OVK

 • Termín 1. zasedání OVK č. 1 až č. 6 je stanoven na středu 9. září 2020 od 15:30 hodin v budově radnice (MěÚ Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, zasedací místnost v 1. patře vpravo od schodiště) a účast je pro člena OVK povinná.
 • Termín 1. zasedání OVK č. 7 až č. 12 je stanoven na středu 9. září 2020 od 16:15 hodin v budově radnice (MěÚ Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, zasedací místnost v 1. patře vpravo od schodiště) a účast je pro člena OVK povinná.
 • Nedostaví-li se delegovaný/přihlášený občan na 1. zasedání OVK bez řádné omluvy z vážného (zdravotního) důvodu, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a do komise bude povolán náhradník (členství v OVK vzniká právě až složením slibu).
 • Podle § 17 odst. 4 vyhlášky č. 152/2000 Sb., k provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů a přípisu MV ze dne 9. září 2017 je úřad povinen členům OVK, kteří se nezúčastní prvního zasedání, výši odměny zkrátit. Důvody neúčasti přitom nejsou rozhodné, ani to, zda účast je omluvená či neomluvená.
 • Na 1. zasedání OVK bude z přítomných členů losován předseda a místopředseda OVK.
 • Pro zapisovatele, vylosovaného předsedu a nově i místopředsedu OVK je povinností zúčastnit se odborného školení k průběhu voleb a ke zpracování výsledků voleb, které organizují ve spolupráci městský úřad a Český statistický úřad (ČSÚ) před volbami (viz dále).
 • Všichni občané zařazení do OVK obdrží písemnou pozvánku na toto 1. zasedání a v pozvánce bude uvedeno číslo OVK, do které jsou zařazeni. Pokud zájemce pozvánku do 9. září 2020 neobdrží, je evidován jako náhradník.
 • Oznámení o svolání 1. zasedání OVK se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce úřadu a ze zákona se považuje za doručené dnem vyvěšení (§ 15, odstavec 2 zákona).
 • Pokud se nedostaví dostatečný počet členů OVK (byť řádně omluvených) pro vylosování předsedy a místopředsedy, bude svoláno náhradní zasedání komise k volbě předsedy a místopředsedy na sobotu 12. září 2020 v 09:00 na stejném místě. Omluva z tohoto náhradního zasedání není možná a za nepřítomné budou povolání náhradníci.

Odborné školení městského úřadu a ČSÚ pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele OVK

 • Termín je  stanoven na pátek 25. září 2020 od 8:00 hodin v budově radnice (MěÚ Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, zasedací místnost v 1. patře vpravo od schodiště). 

Informace pro členy OVK

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:

Přijetím nového zákona č. 350/2020 Sb. o zvláštních způsobech hlasování se zvyšuje zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise o 500 Kč. Nová výše odměn pro členy OVK v krajských volbách 2020:

 • předseda – 2.700 Kč *
 • místopředseda – 2.600 Kč *
 • zapisovatel – 2.600 Kč * (zapisovatel je delegován úřadem)
 • člen – 2.300 Kč

* Zvýšená odměna pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele náleží pouze v případě účasti na všech povinných jednáních.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil (bez ohledu na omluvu), obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43,- Kč/hod., nejvýše však 340,- Kč/den.

Odměna a paušální náhrada ušlého výdělku pro členy OVK se vyplácí do 30 dnů po ukončení činnosti OVK, přičemž činnost OVK končí až 15. dnem po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí (tam, kde nebyl podán návrh na soudní přezkum). Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní. Ke konci roku 2020 bude členům OVK vydáno potvrzení o zdanitelných příjmech.

Informace k volbám do zastupitelstev krajů naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR:

https://www.mvcr.cz/volby.aspx

Datum vložení: 22. 6. 2020 14:15
Datum poslední aktualizace: 17. 9. 2020 9:18
Autor: Mgr. Josef Petera

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
6
30
5
31
8
1
7
2
6
3
11
4
3
5
3
6
5
7
7
8
4
9
5
10
5
11
4
12
5
13
3
14
6
15
5
16
4
17
8
18
5
19
4
20
5
21
6
22
5
23
4
24
5
25
4
26
6
27
5
28
5
29
5
1
6
2
7
3
6

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč