město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Vyjádření starosty města Nového Města Nad Metují Petra Hableho při jednání ZM  20.9.2018

-

 

Vážené zastupitelky a zastupitelé, byli jste osloveni členem Přípravného výboru na pořádání místního referenda panem M. H., abyste mne vyzvali k odpovědi na jeho otevřený dopis, zaslaný dne 4. srpna 2018.      

Konstatuji, že na jeho, mnohdy pro mne nesrozumitelné dopisy, jsem již odpověděl, stejně jako jeho kolegovi z Přípravného výboru Václavu Zilvarovi. Zřejmě to nebyly odpovědi, jaké si představovali.   

Tak se nyní pokusím o upřesnění. Jsem vyzýván, abych doložil svoje tvrzení o lživých a zavádějících výrocích Přípravného výboru v novinách Echo.    

Vrátím se tedy ke článku „Zrada za Jidášův groš“, na který jsem svým vyjádřením reagoval.

Při použití vyjádření o rozsáhlých stavebních pozemcích v trase přeložky jsem oslovoval Přípravný výbor jako celek. Asi jsem měl konkrétně uvést, že v případě rozsáhlých stavebních pozemků se jedná o pozemky rodiny Ing. Zilvara. U pana Hofmana se jedná o jeho pozemky, které nejsou určené ke stavbě.

Lživé informace v článku „Zrada za Jidášův groš“, jsou následující:    

První lživou informací je to, že nápad na přeložku silnice I/14 se zrodil asi před 10 lety. Přeložka silnice I/14 je jak v krajské, tak zejména v městské územně plánovací dokumentaci zakotvena již dlouho – je zanesena již ve Směrném územním plánu Nového Města nad Metují ze 70. let minulého století.

Další lživou informací je to, že radnice prosadila do územního plánu k zástavbě pozemek, který „jakýsi spolek od Skutče získal darem“.      

U pozemků v ulici Černčická došlo již v minulosti na základě požadavků jejich vlastníků ke změnám předchozího územního plánu a o změnu u dalších pozemků bylo majiteli zažádáno ještě před zahájením prací na novém územním plánu, tyto požadavky byly předány zpracovateli ÚP jako podklad. Zařazení celého území jako zastavitelného vzniklo na základě konzultací zpracovatele s pořizovatelem, a to z důvodu podmínění využití území zpracováním územní studie, která zajistí kromě vymezení dopravní infrastruktury zejména vymezení kvalitního veřejného prostranství. To by postupnými změnami jednotlivých pozemků v řadě samostatných změn ÚP nikdy nebylo možné. Skutečnost, kdo a jak tyto pozemky do svého vlastnictví získal, není záležitostí města a město ji ani nijak nemohlo ovlivnit. Je nutné konstatovat, že dané území je ve vlastnictví celé řady vlastníků, a nikoliv jen onoho sdružení, jak je Přípravným výborem v médiích tvrzeno.  

Studie Krajského úřadu řešící propojení Náchodska a zejména Broumovska s Polskem, nikoliv dopravu na Náchodsku a tranzit od Kvasin, takzvaná studie nazvaná Brána k sousedům, kterou autoři článku zmiňují, není žádným územně plánovacím podkladem, který by měl a mohl být návrhu nového územního plánu zohledněn. Jak autoři článku správně říkají, vznikla tak pouhá myšlenka na obchvat, přesněji řečeno myšlenka zásadní změny dopravy v regionu.       

V této souvislosti považuji za nutné zmínit, že jednoznačně zavádějící skutečností je to, že členové Přípravného výboru ztotožňují trasu jižního obchvatu města podle zmiňované studie, která vede od města v přijatelné vzdálenosti až za posledními rodinnými domy, s obchvatem nakresleným panem Václavem Zilvarem, který odkrajuje od města zástavbu v Černčické ulici. Není tedy pravdou, že studie Brána k sousedům vede obchvat přes pozemky v Černčické ulici navržené v novém územním plánu k zástavbě, což je zásadní lživá manipulace členů Přípravného výboru, na základě které vznášejí svá obvinění. Jsem přesvědčen o tom, že obchvat navržený panem Zilvarem by svým provozem zatížil velkou část Krčína.

Za zavádějící považuji zpochybňování a přehlížení vyhledávácí studie zadané ŘSD a zpracované vysoce odbornou firmou, která nezávislým, jasným a uchopitelným způsobem popsala a zejména vyhodnotila možnosti řešení dopravy ve městě a okolí, včetně zpracovaného dopravního modelu. Pozvání ke spolupráci při zpracování této studie zástupci Přípravného výboru, pro mě nepochopitelně, odmítli.

Navzdory pravdivému tvrzení o pouhé myšlence na obchvat jdou autoři článku ve svých úvahách ale mnohem dále a bez jakéhokoli konkrétního zdůvodnění uvádějí, že někdo za Jidášův groš zradil svoje město, tedy zhatil obchvat (není ale ani zřejmé jaký) a prosadil průtah městem, který město příjemné k životu zatíží proudem 2 tisíc řvoucích kamionů. Z toho budou prý pro někoho plynout peníze. Obyvatelé města se na toto mají zeptat vedení radnice, konkrétně mě a tajemníka Petra Tyče.          

Za sebe za jednoznačně lživý výrok považuji tvrzení členů Přípravného výboru, že zde došlo k nějaké zradě, o které já starosta města Petr Hable vím, a že také vím, kdo město za Jidášův groš zradil. Jednoznačně prohlašuji, že o nikom takovém nevím. Pokud bych o někom takovém věděl, informoval bych ihned příslušné trestně právní orgány. Je pro mne nepřijatelné, aby v momentě jasně daných skutečností týkajících se přeložky silnice I/14 a případného obchvatu, používali členové Přípravného výboru výroky o zradě města za Jidášův groš, nebo o závanu korupce. Již mne to ale nepřekvapuje.

Vážení zastupitelé, za dvanáct let mého působení na radnici víte, že mi nedělá problém se podřídit názorové většině a tento názor respektovat. Jednoznačně se ale odmítám podřizovat tlaku jakýchkoliv účelově vzniklých zájmových skupin, i kdyby to mělo mít negativní vliv na moje další působení na radnici.

Jsem si vědom, že i můj postoj k některým stavebním a územním řízením vedených Ing. Zilvarem a jeho rodinou, kdy musím hájit zájmy ostatních obyvatel města, je důvodem k neustálým útokům proti mé osobě se snahou odstranit mě jako nepohodlnou překážku.

Považuji téměř za zbytečné se dále vyjadřovat k neustále se opakujícím neférovým výrokům Přípravného výboru proti mně a k naprosto zavádějícím a ničím nepodloženým informacím uvedeným v dalších číslech novin ECHO. Ať řeknu cokoliv, je to Přípravným výborem vždy překrouceno a zneužito proti mně.   Jak jsem se již v tomto svém vystoupení snažil vysvětlit, není pravdou, že vedení města setrvává na starém řešení, kterým je přeložka a brání se myšlence obchvatu z důvodů, o kterých by se dalo, jak tvrdí Přípravný výbor, spekulovat.Já a celé vedení města pouze realisticky vycházíme z odborných závěrů již citované dopravní studie, která byla pro řešení dopravní situace našeho města pro ŘSD odborně zpracována. Je mi jasné, že její závěry, které přeložku silnice I/14 označily za nejoptimálnější řešení, nejsou tím, co by se členům Přípravného výboru do jejich manipulativní a matoucí kampaně před blížícím se místním referendem hodilo.   

Petr Hable

starosta města

Nové Město nad Metují

 

Otevřený dopis a žádost p. M. H. 4. září ke stažení ZDE

 

 

Datum vložení: 21. 9. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 9. 2018 0:00
Autor: Mgr. Lucie Kunteová

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
8
29
8
30
11
1
9
2
8
3
7
4
7
5
6
6
8
7
8
8
10
9
11
10
11
11
10
12
9
13
8
14
8
15
9
16
8
17
6
18
8
19
6
20
8
21
6
22
6
23
6
24
6
25
6
26
6
27
7
28
7
29
6
30
6
31
6
1
4

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč