Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 844
TÝDEN: 1744
CELKEM: 2588136

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ÚZEMNÍ STUDIE

Stručný výklad pojmu

Územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území, slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

Územní studie navrhují, prověřují a posuzují možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a účel.

Pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil možnost jejího využití podle, návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.

Územní studie nejsou jakožto územně plánovací podklady výslovně závazné, ale odchýlení od nich musí být podepřeno řádným odůvodněním, prokazujícím, že nové řešení je z pohledu cílů a úkolů územního plánování kvalitnější.

Problematiku územních studií řeší stavební zákon (č.183/2006 Sb.) ve svých ustanoveních § 25, § 30 a § 166 odst. 3.

Územní studie krajiny a územní studie veřejných prostranství 

Územní studie krajiny byla pořízena pro celé správní území obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují (dále také „ORP NMnM“), tj. vedle území Nového Města nad Metují i pro území dalších 12 obcí – mapa ZDE.

Cílem pořízení územní studie krajiny ORP Nové Město nad Metují (dále také „ÚSK“) je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný.

Současně se studií krajiny se postupně pořízují územní studie veřejných prostranství. Na základě spolupráce pořizovatele se zástupci jednotlivých obcí se do tohoto procesu zapojilo Nové Město nad Metují, Slavoňov, Mezilesí, Bohuslavice, Jestřebí, Přibyslav a Provodov-Šonov. V rámci těchto sídel bylo vytipováno celkem 39 lokalit – interaktiuvní mapa ZDE.

Na pořízení výše uvedených územních studií je čerpáno z finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu (více v oddílu Projekty financované z EU – ZDE).

logo

 
Použité zkratky:

NMnM  Nové Město nad Metují

ORP    obec s rozšířenou působností

ÚS       územní studie

ÚSVP   územní studie veřejného prostranství

 

S případnými dotazy se můžete obracet na Mgr. Adama Balcara, Odbor výstavby a regionálního rozvoje.

USVP NMnM – nám.Republiky, Českých legií, Farská zahrada (zip, 134 MB) Staženo: 40x

ÚSVP NMnM – park Oáza (zip, 31 MB) Staženo: 163x

ÚSVP NMnM – park Krčín (zip, 22 MB) Staženo: 143x

ÚSVP NMnM – Žižkovo náměstí (zip, 145 MB) Staženo: 94x

ÚSVP NMnM – Rašínova – 28. října – B. Němcové (zip, 67 MB) Staženo: 188x

ÚSVP NMnM – ulice 28. října (zip, 126 MB) Staženo: 71x

ÚSVP NMnM - Bořetín-Klosova (zip, 233 MB) Staženo: 29x

USVP NMnM – nám. 17. listopadu (zip, 115 MB) Staženo: 21x

ÚSVP NMnM – Vrchoviny (zip, 87 MB) Staženo: 211x

USVP NMnM – Spy (zip, 125 MB) Staženo: 30x

USVP Bohuslavice – u obecního úřadu Staženo: 2x

USVP Bohuslavice – u domova pro seniory Staženo: 0x

USVP Bohuslavice – u zdravotního střediska Staženo: 2x

USVP Bohuslavice – okolí vodní nádrže Staženo: 1x

USVP Bohuslavice – severně od kostela Staženo: 3x

ÚSVP Jestřebí (zip, 63 MB) Staženo: 130x

ÚSVP Mezilesí – lokalita západ Staženo: 28x

ÚSVP Mezilesí – lokalita střed Staženo: 17x

ÚSVP Mezilesí – lokalita Z2 Staženo: 16x

ÚSVP Přibyslav (zip, 157 MB) Staženo: 22x

ÚSVP Provodov-Šonov (zip, 318 MB) Staženo: 112x

ÚSVP Slavoňov – lokalita Blažkov (15 MB) Staženo: 165x

ÚSVP Slavoňov – lokalita západ (16 MB) Staženo: 106x

ÚSVP Slavoňov – lokalita střed (12 MB) Staženo: 157x

ÚSVP Slavoňov – lokalita Z1 (10 MB) Staženo: 134x

ÚS krajiny ORP NMnM – doplňující průzkumy a rozbory (zip, 253 MB) Staženo: 157x

ÚS krajiny ORP NMnM – návrhová část (zip, 189 MB) Staženo: 150x

ÚS Slavoňov – zastavitelná plocha Z16 Staženo: 3x

ÚS NMnM – Krajské předměstí – studie systému zeleně (zip, 73 MB) Staženo: 216x

ÚS NMnM – Dubinky (zip, 114 MB) Staženo: 281x

ÚS NMnM – dopravní koridor Dubinky (zip, 13 MB) Staženo: 151x

ÚS NMnM – křižovatka na I/14 (zip 0,4 MB) Staženo: 114x

ÚS NMnM – S 3-3 – Vrchoviny (zip, 24 MB) Staženo: 138x

ÚS NMnM – Vrchoviny – území S3 Staženo: 349x

Stránka

  • 1