Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 192
TÝDEN: 192
CELKEM: 2592438

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní plány obcí ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností
Nové Město nad Metují

 
Všechny níže uvedené právní stavy (vyjma ÚP Mezilesí) vycházejí z právního výkladu pojmu „právní stav“ v době jejich vzniku! Pro současné používání mají pouze informativní charakter a slouží pro lepší orientaci.
 
Zásadními dokumenty pro rozhodování v území jsou původní dokumentace (tj. územní plány a jejich jednotlivé změny). Pro zveřejnění těchto dokumentů způsobem umožňujícím dálkový přístup Městský úřad Nové Město nad Metují nemá dostatečné vybavení a pro jejich prostudování je tedy nutné navštívit zdejší úřad nebo příslušný obecní úřad.
Použité zkratky:

VPS   veřejně prospěšné stavby

VPO   veřejně prospěšná opatření

ÚP      územní plán

ÚPD    územně plánovací dokumentace

ÚPO    územní plán obce

ÚPSÚ  územní plán sídelního útvaru

ZPF     zemědělský půdní fond

Nahořany

ÚP Nahořany – Koordinační výkres Staženo: 192x

ÚP Nahořany – Výkres širších vztahů Staženo: 182x

ÚP Nahořany – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 197x

ÚP Nahořany – Schéma záměrů z ÚPD na provedení změn v území Staženo: 235x

ÚP Nahořany – Textová část II.3 Staženo: 224x

Provodov-Šonov

ÚP Provodov-Šonov – textová část Staženo: 652x

ÚP Provodov-Šonov – výkres základního členění území Staženo: 362x

ÚP Provodov-Šonov – hlavní výkres Staženo: 564x

ÚP Provodov-Šonov – výkres koncepce veřejné technické infrastruktury Staženo: 265x

ÚP Provodov-Šonov – výkres VPS, opatření a asanací Staženo: 253x

ÚP Provodov-Šonov – koordinační výkres Staženo: 279x

ÚP Provodov-Šonov – výkres širších vztahů Staženo: 326x

ÚP Provodov-Šonov – výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 239x

ÚP Provodov-Šonov – schéma záměrů z ÚPD na provedení změn v území Staženo: 214x

ÚP Provodov-Šonov – vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Staženo: 207x

ÚP Provodov-Šonov – posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí Staženo: 281x

ÚP Provodov-Šonov – vyhodnocení vlivů na lokality soustavy NATURA 2000 Staženo: 309x

ÚP Provodov-Šonov – biologický komentář Staženo: 259x

ÚP Provodov-Šonov – biologický komentář, doplněk č. 1 Staženo: 204x

Přibyslav

Územní plán Přibyslav – textová část Staženo: 472x

Územní plán Přibyslav – výkres základniho členěni Staženo: 369x

Územní plán Přibyslav – hlavní výkres Staženo: 499x

Územní plán Přibyslav – elektrorozvody, komunikační vedení Staženo: 295x

Územní plán Přibyslav – vodní hospodářství Staženo: 324x

Územní plán Přibyslav – výkres veřejně prospěšných staveb a opatření Staženo: 305x

Územní plán Přibyslav – výkres širších vztahů Staženo: 327x

Územní plán Přibyslav – koordinační výkres Staženo: 329x

Územní plán Přibyslav – výkres záborů ZPF Staženo: 370x

Sendraž

Vymezení zastavěného území obce Sendraž Staženo: 255x

Slavětín nad Metují

ÚP Slavětín nad Metují – textová část Staženo: 228x

ÚP Slavětín nad Metují – výkres základního členění Staženo: 217x

ÚP Slavětín nad Metují – hlavní výkres Staženo: 694x

ÚP Slavětín nad Metují – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 197x

ÚP Slavětín nad Metují – koordinační výkres Staženo: 150x

ÚP Slavětín nad Metují – výkres širších vztahů Staženo: 144x

ÚP Slavětín nad Metují – výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 182x

Slavoňov

ÚP Slavoňov – textová část Staženo: 634x

ÚP Slavoňov – výkres základního členění Staženo: 493x

ÚP Slavoňov – hlavní výkres Staženo: 705x

ÚP Slavoňov – elektrorozvody, komunikační vedení Staženo: 406x

Stránka