Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 105
TÝDEN: 1546
CELKEM: 2684168

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územně plánovací dokumentace Nového Města nad metují

 
Pro přehlednost výpisu dokumentací jsou použity tyto zkratky:

MPR – městská památková rezervace

NMnM – Nové Město nad Metují

ÚSES – územní systém ekologické stability

ZPF – zemědělský půdní fond

PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa

 

Kompletní územně plánovací dokumentace je ke shlédnutí na Odboru výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu Nové Město nad Metují.

Postup pořízení územního plánu je ke stažení ZDE.

Informace o možnosti podávání podnětů k plánované Změně č. 2 Územního plánu Nové Město nad Metují – ZDE.

Bližší informace Mgr. Adam Balcar.

Územní plán NMnM

ÚP NMnM – textová část Staženo: 1075x

ÚP NMnM – základní členění území Staženo: 542x

ÚP NMnM – hlavní výkres Staženo: 2132x

ÚP NMnM – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 405x

ÚP NMnM – koncepce technické infrastruktury, energetické systémy – schéma Staženo: 336x

ÚP NMnM – koncepce dopravy – schéma Staženo: 478x

ÚP NMnM – koncepce krajiny a ÚSES – schéma Staženo: 301x

ÚP NMnM – koordinační výkres Staženo: 411x

ÚP NMnM – širší vztahy Staženo: 204x

ÚP NMnM – výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL Staženo: 346x

ÚP NMnM – příloha č. 1 – tabulka záborů ZPF a PUPFL Staženo: 221x

ÚP NMnM – odůvodnění, textová část Staženo: 331x

ÚP NMnM – odůvodnění, kapitola 15 Staženo: 320x

ÚP NMnM – odůvodnění, kapitola 16 Staženo: 570x

ÚP NMnM – odůvodnění, kapitola 17 Staženo: 272x

ÚP NMnM – vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Staženo: 281x

ÚP NMnM – koncepce technické infrastruktury, hmotové systémy – schéma Staženo: 324x

Regulační plán MPR – stav po změnách č. 1 a 2

Regulační plán MPR – textová část – odůvodnění Staženo: 380x

Regulační plán MPR – širší vztahy Staženo: 199x

Regulační plán MPR – širší vztahy – ochrana prostorového obrazu města Staženo: 271x

Regulační plán MPR – výkres převedení pozemku z evidence LPF Staženo: 214x

Regulační plán MPR – obsah Staženo: 165x

Regulační plán MPR – hlavní výkres – funkční využití Staženo: 349x

Regulační plán MPR – hlavní výkres – prostorová regulace Staženo: 257x

Regulační plán MPR – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 237x

Regulační plán MPR – koordinační výkres Staženo: 260x

Regulační plán MPR – textová část Staženo: 339x

Regulační plán Rychta

Regulační plán Rychta – A1 hlavní výkres Staženo: 903x

Regulační plán Rychta – A2 výkres veřejně prospěšných staveb a asanací Staženo: 662x

Regulační plán Rychta – A3 výkres pořadí změn v území Staženo: 405x

Regulační plán Rychta – A4 výkres dopravního řešení Staženo: 346x

Regulační plán Rychta – A5 výkres technické infrastruktury Staženo: 347x

Regulační plán Rychta – B1 koordinační výkres Staženo: 340x

Regulační plán Rychta – B3 výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 382x

Regulační plán Rychta – textová část Staženo: 426x

Regulační plán Rychta – textová část odůvodněni Staženo: 438x

Regulační plán Rychta – opatření obecné povahy Staženo: 474x

Stránka

  • 1