Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 20
DNES: 638
TÝDEN: 638
CELKEM: 2683260

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní plánování

 
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
 
Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
 
Orgány územního plánování postupem podle stavebního zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
 
Pro správní území obce s rozšířenou působností (SO ORP) Nové Město nad Metují vykonává agendu územního plánování Odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu Nové Město nad Metují.
 
prehledka

 

Zveřejnění údajů o vydané územně plánovací dokumentace (ÚPD) dle § 165 stavebního zákona – vydaná ÚPD k 3. 4. 2020:

Územně plánovací dokumentace
Schválení zadání
Vydání
Nabytí účinnosti
 
 
 
Územní plán obce Bohuslavice
 
 
13.6.2001
Změna č. 1 ÚPO Bohuslavice
27.8.2007
26.1.2010
11.2.2010
Změna č. 2 ÚPO Bohuslavice
8.9.2008
20.7.2009
4.8.2009
Změna č. 4 ÚPO Bohuslavice
27.6.2011
11.4. 2012
26. 4. 2012
Územní plán Bohuslavice 19.8.2015    
 
 
 
Územní plán Černčice 29.6.2015 20.5.2019 5.6.2019
 
 
 
Územní plán Jestřebí
16.2.2005
11.2.2009
26.2.2009
Zpráva o uplatňování ÚP Jestřebí 2014 11.2.2015    
 
 
 
Územní plán Libchyně
14.2.2005
13.2.2009
28.2.2009
Změna č. 1 ÚP Libchyně
27.1.2010
17.6.2010
2.7.2010
Zpráva o uplatňování ÚP Libchyně 2015 21.2.2015    
 
 
 
Územní plán Mezilesí
2.2.2005
5.11.2008
20.11.2008
Zpráva o uplatňování ÚP Mezilesí 4.9.2013    
Změna č. 1 ÚP Mezilesí 8.4.2015 2.3.2016 19.3.2016
Zpráva o uplatňování ÚP Mezilesí 2017 4.10.2017    
 
 
 
Územní plán Nahořany 7.4.2014 31.10.2017 17.11.2017
 
 
 

Územní plán NMnM

1.9.2011 19.4.2018 5.5.2018
Změna č. 1 územního plánu NMnM 13.12.2018    
Regulační plán MPR NMnM
27.9.2007
11.12.2008
30.12.2008
Změna č. 1 
Regulačního plánu MPR NMnM
7.11.2013 14.12.2017 8.1.2018
Změna č. 2 
Regulačního plánu MPR NMnM
24.4.2014 11.12.2014 5.1.2015
Regulační plán Rychta NMnM
27.9.2007
16.9.2010
5.10.2010
 
 
 
Územní plán Provodov-Šonov 21.5.2012 17.10.2016 2.11.2016
 
 
 
Územní plán Přibyslav
13.4.2011
8.10.2014
25.10.2014
Zpráva o uplatňování ÚP Přibyslav 2018 20.2.2019    
 
 
 
Územní plán Slavětín nad Metují 25.6.2013 19.4.2017 20.5.2017
 
 
 
Územní plán Slavoňov
14.12.2011
25.5.2016
11.6.2016
 
 
 
Územní plán Vršovka 27.6.2005 29.9.2008 14.10.2008
Změna č. 1 ÚP Vršovka 20.7.2009 21.4.2010 6.5.2010
Zpráva o uplatňování ÚP Vršovka 2015 15.6.2015    

 

Do této dokumentace je možné nahlížet na Městském úřadu Nové Město nad Metují, Odboru výstavby a regionálního rozvoje a rovněž na obecním úřadu příslušné obce, která tuto dokumentaci vydala.

Bližší informace Mgr. Adam Balcar.