Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 36
DNES: 999
TÝDEN: 5801
CELKEM: 2678108

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • En français
 • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Logo NONA
 
Vstup na stránky NONA
 
 
 
NONA 92, o. p. s.
Rašínova 313
549 01 Nové Město nad Metují

 

Veřejný závazek Stacionáře NONA

Poslání zařízení

Posláním Stacionáře NONA v Novém Městě nad Metují, Rašínova 313, je poskytovat sociální služby formou denního pobytu osobám s mentálním a kombinovaným postižením.

Služba je poskytována mládeži a dospělým. Nabízené služby a programy jsou zaměřeny na podporu uživatele vedoucí k maximálně možnému rozvoji jeho osobnosti a začlenění v co nejvyšší možné míře do „běžného života“. Veškerá podpora vychází z individuálních potřeb uživatele.

Cílová skupina

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 15 do 65 let, kteří žijí především na území Královehradeckého kraje a kteří jsou v důsledku tohoto postižení odkázáni na pomoc jiné osoby.

Služby nelze poskytovat osobám:

 • osobám, které nesplňují naši cílovou skupinu
 • osobám, které naši sociální službu nepotřebují

V nejasných případech rozhoduje ředitelka na základě zhodnocení míry požadované podpory.

Principy služeb

Stacionář NONA při poskytování služeb dbá na dodržování základních lidských práv a  svobod uživatelů, na jejich rovnoprávné postavení. Respektuje jejich volbu a uplatňuje individuální přístup vedoucí ke snižování závislosti uživatelů na službě.

Poskytování sociální služby uživatelům vychází z jejich osobních cílů, individuálních plánů a ze souboru vnitřních pravidel zařízení.

Princip rovného přístupu

Všichni zaměstnanci Stacionáře NONA respektují individuální potřeby uživatelů.

Poskytovaná služba je založena na rovném přístupu ke všem uživatelům, s ohledem na respektování jejich individuálních potřeb.

Princip motivace

Vhodnými metodami motivovat a aktivovat uživatele k činnostem rozvíjejících jejich osobnost.

Princip spolupráce

Týmová práce pracovníků v přímé péči s vedením zařízení.

Princip individuálního přístupu

Práce s uživateli probíhá individuálně na základě stanoveného osobního cíle, respektují uplatňování vlastní vůle uživatelů při řešení své nepříznivé sociální situace.

Princip integrace

Všechny aktivity zařízení směřují v co největší míře k začleňování uživatelů do společnosti.

Cíle zařízení 

Vize: příprava na samostatný život

Dlouhodobé – nenásilnou formou:

 1. rozvoj soběstačnosti v oblasti sociální, sebeobslužné a pracovní vedoucí k nezávislosti na pomoci druhých
 2. rozvoj schopností a silných stránek každého uživatele a jejich využití k jejich prospěch
 3. získání nových znalostí a dovednost
 4. podpora v uplatňování základních občanských práv

Kroky k naplnění dlouhodobých cílů – dle individuálních schopností a možností uživatele: osvojení sebeobsluhy, orientace ve využívání veřejných služeb, udržování, procvičování a rozvíjení dosud získaných vědomostí, dovedností a návyků, získání nových pracovních dovedností a návyků, zvýšení samostatnosti uživatelů.

Krátkodobé

aktualizovány každoročně v Plánu činností Stacionáře NONA, jeho naplňování je součástí výroční zprávy.

Rozsah poskytovaných služeb

Denní stacionář poskytuje sociální služby v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, v souladu se Standardy kvality poskytování sociálních služeb a Etickým kodexem Stacionáře NONA. Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Služby jsou poskytovány na základě uzavřené písemné smlouvy, dle individuálních plánů uživatelů a platného ceníku.

Provozní doba:

V pracovní dny od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Kapacita je 25 uživatelů.

 


 
 
Informace o Základní škole speciální NONA, o.p.s.naleznete v článku Školy a DDM