Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • En français
 • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Veřejný závazek Sociální rehabilitace NONA

 

Poslání služby

Posláním Sociální rehabilitace NONA v Novém Městě nad Metují je pomoc lidem se sníženými schopnostmi a dovednostmi v oblasti sociálního učení k osamostatnění v oblasti bydlení a pracovního uplatnění.

Cílová skupina

Občané se sníženými schopnostmi a dovednostmi v oblasti sociálního učení z důvodu zdravotního postižení nebo z důvodu chronické nemoci a chronické duševní nemoci od 18 do 65 let, kteří žijí zejména na území Královéhradeckého kraje.

Služby nelze poskytovat osobám

 • které nesplňují naši cílovou skupinu
 • které naši sociální službu nepotřebují

Principy služby

Sociální rehabilitace NONA při poskytování služeb dbá na dodržování základních lidských práv a svobod klientů, jejich rovnoprávné postavení. Respektuje jejich volbu a uplatňuje individuální přístup vedoucí ke snižování závislosti klientů na službě.

Poskytování sociální služby klientům vychází z jejich osobních cílů, individuálních plánů a ze souboru vnitřních pravidel zařízení.

Služba je postavena zejména na těchto principech

 • partnerství
 • individuální přístup
 • spolupráce

Partnerství

Vztah mezi klientem a pracovníkem je založen na vzájemné důvěře, respektu a spolupráci.

Individuální přístup

Pracovníci respektují individuální potřeby klienta při řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Princip spolupráce

Na dosažení cílů klienta pracujeme ve spolupráci klienta, rodinných příslušníků, odborníků ze sociální oblasti i jiných oborů, institucemi a veřejnosti v místní komunitě.

Cíl služby

Cílem služby je získávat a trénovat takové schopnosti a dovednosti, které vedou k posílení kompetencí samostatného bydlení a pracovního uplatnění.

Rozsah poskytovaných služeb

Sociální rehabilitace NONA poskytuje sociální služby v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, v souladu se Standardy kvality poskytování sociálních služeb a Etickým kodexem Sociální rehabilitace NONA. Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 •  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Služby jsou poskytovány na základně písemně uzavřené smlouvy, dle individuálních plánů.

Provozní doba

V pracovní dny středa, čtvrtek, pátek od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Kapacita služby

4 klienti