Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 43
DNES: 1131
TÝDEN: 9261
CELKEM: 2670914

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

SEZNAM NÁVAZNÝCH SLUŽEB pro rodiny s dětmi

Dávky státní sociální podpory

Dávky sociálního zabezpečení

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Linka bezpečí pro děti a mládež

Linka vzkaz domů

Dětské krizové centrum NOMIA

Psychologické a adiktologické služby

Psychiatrická ambulance pro děti a mládež

Poradenství

Sociální rehabilitace

Ambulantní péče a dobrovolné diagnostické pobyty

Diagnostické pobyty

Sanace rodiny, probační programy, preventivní programy

Psychologické poradenství

Poradenství v oblasti vzdělávání dítěte

Poradenství v oblasti drog a návykových látek

Poradenství a sociální služby v oblasti náhradní rodinné péče

Pobytová zařízení poskytující sociální služby

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Aktivizace, volný čas – vzdělávací a preventivní aktivity

Poradna pro oběti trestných činů

Ambulantní psychosociální služby

Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

 


 Dávky státní sociální podpory

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště, nám. Republiky 78, Nové Město nad Metují

Kontakt: 950 138 650, posta.nah@na.mpsv.cz

Cílová skupina: rodiny s dětmi

Charakteristika: státní sociální podpora, hmotná nouze, sociální služby, příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením, zprostředkování zaměstnání


 Dávky sociálního zabezpečení

Okresní správa sociálního zabezpečení Náchod, Karlovo náměstí 2054, Náchod

Kontakt: 491 401 311, posta.na@cssz.cz

Cílová skupina: žadatelé o důchod a nemocenské dávky

Charakteristika: dávky důchodového a nemocenského pojištění


 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Centrum sociální pomoci a služeb, o.p.s. Hálkova 432, Náchod

Kontakt: 491 426 128, 491 427 695, rod.poradna@csps-hk.cz

Cílová skupina: rodiny s dětmi, osoby v krizi

Charakteristika: rodinné a partnerské poradenství

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

Oblastní charita Hradec Králové, Kotěrova 847, Hradec Králové

Kontakt: 495 530 033, 774 591 383,  intervencni.centrum@hk.charitas.cz, www.charitahk.cz

Cílová skupina: osoby ohrožené domácím násilím

Charakteristika: poradenství v oblasti trestně-právní, sociálně-právní, organizační, psychologická pomoc v oblasti krizové intervence, emoční doprovázení v těžké situaci, krátkodobá psychoterapie.


 Linka bezpečí pro děti a mládež

Kontakt: 116 111, pomoc@linkabezpeci.cz, www.linkabezepeci.cz, chat: http://chat.linkabezpeci.cz

Cílová skupina: děti a mládež, ohrožená mládež, dospívající v těžkých životních situacích

Charakteristika: celostátní bezplatná linka důvěry pro děti – nonstop


 Linka vzkaz domů

Kontakt: 800 111 113

Cílová skupina: zejména pro děti na útěku z domova, z ústavního zařízení, děti vyhozené rodiči z domu

Charakteristika: bezplatné volání z pevné linky


 Dětské krizové centrum NOMIA

NOMIA, tř. E. Beneše 575/90, Hradec Králové

Kontakt: 606 824 104, 495 262 214, poradna@nomiahk.cz

Cílová skupina: děti ve věku 0 – 18 let v krizové situaci, rodiče, sourozenci, jiní rodinní příslušníci, osoby blízké

Charakteristika: krizová intervence, psychoterapie individuální, rodinná, párová, doprovod (OSPOD, policie, soud)


 Psychologické a adiktologické službyMEDEORA, Veverkova 1341/1, Hradec Králové

Kontakt: 724 520 620, medeora@medeora.cz

Cílová skupina: rodiny s dětmi, partnerské páry, jednotlivci

Charakteristika: osobní problémy, závislosti, partnerské obtíže, výchova dětí a rodinná problematika


 Psychiatrická ambulance pro děti a mládež

MUDr. Martin Správka, Hurdálkova 432, Náchod

Kontakt: 491 423 342, spravka@seznam.cz

Cílová skupina: rodiny s dětmi

Charakteristika: psychiatrická ambulance, léčba psychických poruch s hlavním zaměřením na poruchy typické pro dětství a dospívání, návykové poruchy, primární a sekundární prevence v oblasti drogové závislosti, poradenství v oblasti drogové závislosti, výchovné problémy v souvislosti s psychickou poruchou


 Poradenství

Občanské poradenské středisko, pracoviště Náchod, Kamenice 113 

Kontakt: 734 370 960, opnachod@.ops.cz

Cílová skupina: občané v obtížné životní situaci

Charakteristika: dluhová problematika, rodinná poradenství, pracovní poradenství, bytová problematika


 Sociální rehabilitace

Město Nové Město nad Metují, Družstevní 587, Nové Město nad Metují – organizační složka města

Kontakt: 491 470 651, vedouci.mandl@seznam.cz

Cílová skupina: lidé ve věku 15 – 65

Charakteristika: sociální služba sociální rehabilitace pro lidi se sociálních handicapem – podpora a pomoc při vyjednávání s institucemi, pomoc a podpora v domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenských prostředím, práce se skupinou, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti


 Ambulantní péče a dobrovolné diagnostické pobyty

Středisko výchovné péče pro děti a mládež Kompas, Smiřických 1237, Náchod

Kontakt: 491 424 390, svp.kompas@tiscali.cz, www.svpkompas.cz

Cílová skupina: děti a mládež, kteří mají problém se zvládáním některých situací, problém s kamarády, s rodiči, šikanou, obtížná situace v rodině, alkohol, drogy, ohrožená mládež, osoby v krizi

Charakteristika: děti základních škol s výchovnými problémy, individuální, skupinové a rodinné terapie, programy pro školy, konzultace a pomoc školám, rodičovské skupiny

Středisko výchovné péče Návrat, Říčařova 277, Hradec Králové

Kontakt: 495 221 590, 739 401 363, info@svphk.cz, www.svphk.cz

Cílová skupina: děti a mládež, ohrožená mládež, rodiny s dětmi

Charakteristika: ambulance, pobyt, škola, výchovné poradenství krizová intervence, individuální a rodinná psychoterapie, psychologické vyšetření a diagnostika, kazuistické a a metodické konzultace

Středisko výchovné péče Pyramida, Sokolovská 145, Rybitví, Pardubice

Kontakt: 466 680 338, svp_pyramida@volny.cz, www.svppyramida.cz

Cílová skupina: děti a mládež, ohrožená mládež, rodiny s dětmi

Charakteristika: poradenská činnosti, terapeutická činnost, dvouměsíční diagnostický pobyt, dlouhodobý výchovně-léčebný pobyt


 Diagnostické pobyty

Dětský diagnostický ústav, Říčařova 277, Hradec Králové

Kontakt: 495 211 809, 737 819 317, ddu@ddu-hk.cz

Cílová skupina: děti povinné základní školní docházky

Charakteristika: komplexní vyšetření zdravotní, psychologické, sociálně pedagogické


 Sanace rodiny, probační programy, preventivní programy

Občanské sdružení Salinger, středisko Triangl, Karla IV. 430, Hradec Králové

Kontakt: 495 426 224, 774 807 011, triangl@salinger.cz

Cílová skupina: rodiny, kde se vyskytují výchovné problémy (záškoláctví, agrese, šikana, alkohol, problém s autoritou), podpora a pomoc při výchově dětí (nastavení pravidel, odměn, trestů), pomoc a podpora v péči o dítě, je nařízen dohledna výchovou dětí, hrozí nařízení ústavní výchovy u dítěte, podpora rodiny při přípravě na návrat dítěte z ústavní péče

Charakteristika: sanace rodiny – předcházení umístění dítěte v ústavní péči, usnadnění návratu dětí zpět do přirozeného prostředí rodiny z ústavní péče, výchovně-preventivní skupiny, probační program pro děti a mladistvé pachatele trestné činnosti


 Psychologické poradenství

Reedukační a rehabilitační centrum, Němcové 738, Náchod

Kontakt: Mgr. Jana Cozlová, 774 930 092, cozlova@tiscali.cz, www.reedukacnicentrum.cz

Cílová skupina: žáci základních a středních škol

Charakteristika: vyšetření profesní orientace, poruchy učení a pozornosti

Mgr. Jana Cozlová, Purkyňova 404, Náchod

Kontakt: 602 119 926, cozlova@tiscali.cz

Cílová skupina: rodiny

Charakteristika: klinický psycholog

Jiskra duše - Mgr. Iva Brzobohatá, Běloveská 1591, Náchod

Kontakt: 724 879 797, iva@jiskraduse.cz, www.jiskraduse.cz

Cílová skupina: děti, dospívající, dospělé a celé rodiny

Charakteristika: psychologická praxe

Poskytovatel: PhDr. et Mgr. Jana Tomanová, Městský úřad, nám. Republiky 6, Nové Město nad Metují

Kontakt: 731 658 051, psychnmnm@seznam.cz

Cílová skupina: děti a jejich rodiny

Charakteristika: psycholog sociálně-právní ochrany dětí

Centrum duševního zdraví, Elišky Krásnohorské 672, Náchod

Kontakt: 491 427 150

Cílová skupina: dospělí

Charakteristika: psychiatrická ambulance

MUDr. Lubomír Hadaš, MUDr. Julie Hadašová, Kavčí plácek 121/1, Hradec Králové

Kontakt: 605 714 948, lumomir.hadas@seznam.cz

732 964 601, julie.hadasova@seznam.cz

Cílová skupina: rodiny a děti

Charakteristika: rodinná terapie, terapie psychosomatických poruch


 Poradenství v oblasti vzdělávání dítěte

Pedagogicko-psychologická poradna, Smiřických 1237, Náchod

Kontakt: 491 420 946, 777 005 793, info@pppnachod.cz , www.ppnachod.cz

Cílová skupina: děti a mládež od 3 – 19 let, rodiče, rodiny s dětmi, učitelé

Charakteristika: komplexní pedagogicko-psychologické služby (poradenství, terapie, konzultace, diagnostika, nápravná péče apod.), školní zralost, výukové problémy, programy pro školy

Speciální pedagogické centrum, Smiřických 1237, Náchod

Kontakt: 491 420 946, 777 005 792, 777 005 793, spc.nachod@worldonline.cz

Cílová skupina: děti s mentálním postižením a jejich rodiče, školy, školská zařízení

Charakteristika: pedagogické, pedagogicko-psychologické služby, preventivní výchovná péče a pomoc při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů, příprava na budoucí povolání


 Poradenství v oblasti drog a návykových látek

Občanské sdružení Laxus, Říční 1252/3A, Hradec Králové – Centrum terénních programů, K-centrum Hradec Králové

Kontakt: 495 513 977, kacko.hk@centrum.cz, 777 626 309, teren.hradec@laxus.cz,  www.laxus.cz

Cílová skupina: ohrožená mládež, osoby v krizi, drogově závislí

Charakteristika: činnost je zaměřena na první institucionální kontakt s uživateli drog, zdravotní ošetření, zprostředkování léčby, sociálně-zdravotní poradenství


 Poradenství a sociální služby v oblasti náhradní rodinné péče

Občanské sdružení Salinger, středisko Stopa čápa, Karla IV. 430, Hradec Králové

Kontakt: 495 260 021, 773 800 292, stopa.capa@salinger.cz, www.salinger.cz

Cílová skupina: náhradní rodiny, žadatelé o náhradní rodinnou péči

Charakteristika: dohody o výkonu pěstounské péče jako doprovázející organizace, pomoc náhradním rodinám, aby mohly vytvořit harmonické rodinné zázemí pro všechny členy a zajistit tak dětem optimální podmínky pro příznivý vývoj

PROSTOR PRO, Čajkovského 1861, Hradec Králové

Kontakt: 495 262 202, info@prostorpro.cz, www.prostorpro.cz

Cílová skupina: pěstounské rodiny

Charakteristika: dohody o výkonu pěstounské péče jako doprovázející organizace, poradenství, vzdělávání, odlehčovací služby a volnočasové aktivity, víkendové pobyty, příměstské tábory

Centrum pěstounských rodin z.s., U Fotochemy 1602, Hradec Králové

Kontakt: 604 368 072, info@pestounskerodiny.cz

Cílová skupina: pěstounské rodiny

Charakteristika: dohody o výkonu pěstounské péče, profesionální partner pro pěstouny, odlehčovací služby pro pěstouny, respitní pobyty pro děti

Město Nové Město nad Metují, nám. Republiky 6, Nové Město nad Metují

Kontakt: 491 419 656, 491 419 639,   kunova@novemestonm.czfilipova@novemestonm.cz

Cílová skupina: náhradní rodiny, žadatelé o zprostředkování náhradní rodinné péče

Charakteristika: dohody o výkonu pěstounské péče, zprostředkování náhradní rodinné péče

DIAMANT – podporujeme náhradní rodiny srdcem, nám ČSA 40, Jaroměř

Kontakt: 733 644 060, info@diamant-kralovehradecky.cz, www.diamant-kralovehradecky.cz

Cílová skupina: pěstounské rodiny, zájemci o náhradní rodinnou péči

Charakteristika: dohody o výkonu pěstounské rodiny – doprovázení, příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči, odborné poradenství, osvětové aktivity.


 Pobytová zařízení poskytující sociální služby

Sv. Anna Domov pro matky s dětmi, Farní charita Náchod, Borská 621

Kontakt: 491 427  746, 777 699 633, charita.nachod@mybox.cz , www.charitanachod.cz

Cílová skupina: matky s dětmi, oběti násilí

Charakteristika: přechodné sociální ubytování, pomoc při vyjednávání s úřady, rozvoj dovedností při péči o dítě

Dům na půli cesty, Farní charita, Mlýnská 189, Náchod

Kontakt: 491 423 710, 777 322 633, charita.nachod@mybox.cz, www.charitanachod.cz

Cílová skupina: mládež a osoby v krizi, mladí lidé, vracející se ze školských zařízení pro výkon ústavní výchovy po dosažení zletilosti

Charakteristika: přechodné ubytování a návazná pomoc při řešení aktuálních situace mladého člověka ve věku 18 – 26 let včetně pomoci při řešení sociálních a osobních problémů, podpora při hledání zaměstnání nebo školy, pomoc při hledání vlastního bydlení

Domov pro matky s dětmi, Oblastní charita, Velká 7/50, Hradec Králové 7

Kontakt: 495 221 810, 777 737 611, dmd@hk.caritas.cz, www.caritahk.cz

Cílová skupina: rodiče s dětmi v obtížné životní situaci – rozvod, násilí

Charakteristika: pobytové azylové zařízení při ztrátě bydlení, zajištění bezpečného zázemí


 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Dětské centrum Dvůr Králové nad Labem, R.A.Dvorského 710

Kontakt: 499 622 280, 499 620 073, 731 441 273, www.detskecentrumdk.cz

Cílová skupina: děti do 18 let věku

Charakteristika: okamžitá pomoc 24 hodin denně a to dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče, dále pak děti tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané, je-li jejich život nebo vývoj vážně ohrožen, nebo jsou-li ohrožený závažným způsobem jejich práva

Dětské centrum Veská, Veská 21, Sezemice

Kontakt: 466 934 001, 466 934 004, 702 284 843, info@dcveska.cz, www.dcveska.cz

Cílová skupina: děti, nezletilé matky, těhotné ženy

Charakteristika: komplexní péče dětem opuštěným, týraným a dětem se speciálními potřebami od narození do věku 18 let, komplexní péči nezletilý matkám s nařízenou ústavní výchovou, specializovanou zdravotní péči dětem velmi těžce hendikepovaným, individuální péči těhotným matkám a matkám s dětmi v tíživé sociální situaci, možnost dlouhodobých, krátkodobých a denních pobytů, ambulantní a poradenské služby pro biologické i náhradní rodiče v problematických situacích, respitní pobyty


 Aktivizace, volný čas – vzdělávací a preventivní aktivity

DDM Stonožka, Malecí 588, Nové Město nad Metují

Kontakt: 604 646 773, 724 004 084, ddmstonozka@centrum.cz

Cílová skupina: děti a mládež

Charakteristika: prevence sociálně-patologických jevů, volnočasové kroužky

Mateřské centrum Na zámečku, Husovo nám. 1202, Nové Město nad Metují

Kontakt: 774 549 011, mcnazamecku@gmail.com

Cílová skupina: rodiče s dětmi na rodičovské dovolené

Charakteristika: socializace rodičů na rodičovské dovolené a dětí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti


 Poradna pro oběti trestných činů

Probační a mediační služba, středisko Náchod, Palachova 1303

Kontakt: 733 788 970, www.pmscr.cz

Cílová skupina: oběti trestných činů

Charakteristika: poradenství, doprovázení

Poradna pro oběti domácího násilí Nomia z.ú., Hradec Králové

Kontakt: 606 824 104, www.nomiahk.cz

Cílová skupina: osoby nebo celé rodiny, kde se vyskytlo násilí

Charakteristika: psychologické poradenství, psychoterapie, sociální práce, psychiatrická intervence, právní poradenství, trestně právní poradenství


 Ambulantní psychosociální služby

RIAPS, regionální institut ambulantních psychosociálních služeb, Procházkova 818, Trutnov

Kontakt: 499 814 890, 731 441 264, fax 499 811 356, riaps@riaps.cz , www.riaps.cz

Cílová skupina: rodiny, děti, drogově závislí, duševně nemocní

Charakteristika: ambulance, manželské a rodinné poradenství, kontaktní centrum pro uživatele návykových látek s ambulantní a terénní složkou, stacionář pro duševně nemocné, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež


 Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Aufori, o.p.s., Ak. Heyrovského 1178/6, Hradec Králové

Kontakt: 774 855 749, aufori@gmail.com , www.aufori.cz

Cílová skupina: lidé, kteří se ocitli v těžké životní situaci a mají zájem aktivně se podílet na její změně

Charakteristika: orientace v problému, hledání řešení, doprovod na úřady a další instituce a místa, asistence v situacích, kdy si klient neví rady