Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

  • 1

Informační letáky pro pečující

Odbor sociálních věcí Nového Města nad Metují vydal informační letáky. Obsahují přehled půjčoven kompenzačních pomůcek a druhý informace ke snížení tabuizace duševních onemocnění...

20. 5. 2019 Zobrazit více

Moje město – vyberte si, co potřebujete

Sociální služby, zdravotnictví, volný čas. Důležité informace, kontakty, telefonní čísla...

25. 3. 2019 Zobrazit více

Výsledky šetření Analýzy bezbariérového malometrážního bydlení pro seniory v Novém Městě nad Metují

Koncem roku 2018 Odbor sociálních věcí inicioval šetření, které se zaměřilo především na potřeby bezbariérového malometrážního bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením.

20. 3. 2019 Zobrazit více

Plán sociálních služeb

Plán sociálních služeb Nové Město nad Metují 2018 - 2020

26. 2. 2018 Zobrazit více

Koncepce bytové politiky města

Město Nové Město nad Metují má povinnost v rámci své zákonem vymezené samostatné působnosti pečovat v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. V rámci této povinnosti tak nechalo zpracovat Koncepci bytové politiky města. Jedním z cílů této koncepce by měla být i možnost dobrou bytovou politikou předejít umisťování občanů v pobytových sociálních službách a ušetřit tak nemalé finanční prostředky, které provoz sociálních služeb vyžaduje. Ke třem kulatým stolům na městském úřadě a knihovně byla zvána mimo členy zastupitelstva města a odborníky i široká veřejnost.

27. 7. 2012 Zobrazit více

Analýza bytových potřeb specifických skupin osob v nepříznivé sociální situaci

Analýza bytových potřeb specifických skupin osob v nepříznivé sociální situaci navrhuje řešení bydlení osob, které mají zvláštní potřeby, souvisejících s jejich zdravoním stavem, věkem, finančními prostředky nebo sociálními dovednostmi. Zabývá se potřebou pobytových sociálních služeb, bytového fondu přidělovaného na základě vymezených pravidel a navazujícími terénními sociálními službami.

30. 6. 2010 Zobrazit více

Stránka

  • 1