Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 394
TÝDEN: 1678
CELKEM: 2612165

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Omezit výpis akcí na


Stránka:

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 33 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
10. 2. 2020 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

RM 33 - PROGRAM JEDNÁNÍ

 

1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 10.02.2020

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p. p. č. 23/27 a p. p. č. 676/1 v k. ú. Krčín, Na Kopci

2/2

Směna podílu 1/4 pozemků: p. p. č. 301/12 a p. p. č. 301/3 odděleného GP z p. p. č. 301/3 a p. p. č. 301/6 za p. p. č. 292/5 v k. ú. Vrchoviny pro stavbu cyklostezky Krčín-Vrchoviny

2/3

Prodej pozemků p. p. č. 1791/25 a p. p. č. 1791/26 v k. ú. Nové Město nad Metují, Na Popluží

2/4

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p. p. č. 617/1 a p. p. č. 617/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, lokalita Malecí

2/5

Pronájem části pozemku p. p. č. 2176/11 k podnikání za č. p. 292, ul. Drážní

2/6

Pronájem části pozemku - cvičná plocha v kasárnách

2/7

Výpověď smlouvy o výpůjčce pozemků - nákupní park

2/8

Bezúplatný převod pozemků pod chodníky v ul. Na Strážnici z vlastnictví KHK do vlastnictví města

2/9

Opakovaná žádost občana o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - smrk pichlavý GLAUCA v ul. V Aleji

3.

Rozvoj

3/1

Územní studie Z.S 5 ve Spech - k seznámení

3/2

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

3/3

Územní studie veřejných prostranství zpracované v rámci dotačního projektu

3/4

Smlouva o výpůjčce chodník v ul. Sokolská

3/5

Žádost o vyhrazené parkovací stání - ul. Nerudova

3/6

Žádost o přehodnocení souhlasu RM se záměrem stavby 2 sjezdů

3/7

Aktuální stav projektů ke dni 04.02.2020

3/8

PD - protipovodňové opatření u areálu LAM

3/9

Vyjádření ke změně ÚS Dubinky - František, Nové Město nad Metují

3/10

Umístění kanalizační přípojky na p. p. č. 2033/6 v k. ú. Nové Město nadMetují pro č. p. 1245, ul. Na Zadomí - souhlas

3/11

Zápis č. 7 z jednání Komise dopravní ze dne 29.01.2020

3/12

Zápis č. 8 ze zasedání Komise životního prostředí ze dne 20.01.2020

3/13

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení

3/14

Aktualizace Regulačního plánu "Rychta"

4.

Správa nemovitostí

4/1

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo - Hasiči s.r.o.

4/2

Veřejná zakázka: "Ateliérové okno čp. 1238, Husovo náměstí, Nové Město nad Metují" - 2. kolo

4/3

Renovace reklamní plochy nad prodejnami v ul. T. G. Masaryka

5.

Školství, kultura a sport

5/1

Schválení účetních odpisů PO na rok 2020

5/2

Informace o zápisu dětí k povinné školní docházce

5/3

Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - "ZŠ Komenského"

5/4

Zápis č. 4 z jednání KSPORT ze dne 23.01.2020

5/5

Vyhlášení sportovců města za rok 2019 - podnět KSPORT

5/6

Aktualizace Zásad pro výpočet výše dotace sportovním klubům

5/7

Aktualizace Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města

5/8

Žádost MK o povolení kulturní akce - Brány města dokořán

5/9

Žádost o zapůjčení městského pódia

5/10

Žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava

5/11

Žádost MK o povolení kulturní akce - Letní koncerty

5/12

Oznámení veřejné akce - Masopustní průvod masek v Krčíně - Ostatky 2020

6.

Finance

6/1

Rozpočtová opatření 2019

6/2

Rozpočtová opatření 2020

6/3

Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.12.2019

6/4

Smlouva o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a.s.

6/5

Dodatky ke smlouvám o zápůjčce VaK Náchod, a.s.

6/6

Výsledek VŘ na VZ malého rozsahu "Lesní pásový stroj - železný kůň"

6/7

Zápis OV Spy 1/2020 - žádost o revokaci usnesení - finanční příspěvek na pojízdnou prodejnu fy Marta s.r.o.

7.

Různé

7/1

ZM 11 dne 20.02.2020 - program

7/2

Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 237/2018

7/3

Aktualizace Směrnice pro ochranu osobních údajů

7/4

Zpráva o stížnostech 2019

7/5

Zápis 5. zasedání Partnerského výboru ze dne 29.01.2020

7/6

Aktualizace přílohy č. 2 Organizačního řádu - Úprava podpisových práv oprávněných úředních osob - OŽÚ

7/7

Zápis č. 6 OV Spy ze dne 25.11.2019 + Zápis č. 1 OV Spy ze dne 03.02.2020

7/8

Jmenování komise pro VZ na dodávku vysokozdvižné plošiny

7/9

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o zákazu konzumace alkoholu

8.

Diskuse

 

Petr Hable v.r.

starosta

 

V Novém Městě nad Metují, dne 06.02.2020

 

Program jednání RM 33 ke stažení ZDE

 

Zobrazit méně

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 32 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
27. 1. 2020 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

řádné neveřejné zasedání

Zobrazit více

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 31 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
13. 1. 2020 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

řádné neveřejné zasedání

Zobrazit více

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 30 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
16. 12. 2019 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

řádné neveřejné zasedání

Zobrazit více

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 29 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
2. 12. 2019 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

řádné neveřejné zasedání

Zobrazit více

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 28 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
25. 11. 2019 začátek od 16:30
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

mimořádné neveřejné zasedání

Zobrazit více

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 27 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
18. 11. 2019 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

řádné neveřejné zasedání - koncepční RM

Zobrazit více

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 26 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
4. 11. 2019 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

řádné neveřejné zasedání

Zobrazit více

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 25 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
21. 10. 2019 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

řádné neveřejné zasedání

Zobrazit více

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 24 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
7. 10. 2019 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

řádné neveřejné zasedání

Zobrazit více

Stránka: