Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 29
DNES: 1169
TÝDEN: 9299
CELKEM: 2670952

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • En français
 • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Dotační projekty města
seznam podaných žádostí

V dnešní době znamenají dotace pro města významný zdroj finančních prostředků pro jejich investiční i neinvestiční akce. Stejně tomu je i v případě Nového Města nad Metují. Město čerpá finanční podporu jak z dotačních programů financovaných z evropských fondů, tak i z národních programů podporovaných ze státního rozpočtu. V České republice jsou tyto programy vyhlašovány jednotlivými ministerstvy a mimorozpočtovými fondy. Dalším důležitým zdroje finanční podpory je Královéhradecký kraj a jeho krajské dotační programy.

V následujícím přehledu Vám nabízíme seznam předložených žádostí městem Nové Město nad Metují o podporu z evropských, národních i krajských programů a dále také přehled žádostí o nadační podpory a granty v jednotlivých letech.

Žádosti předložené městem Nové Město nad Metují
v roce 2018

 1. Žádost o finanční podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury s názvem projektu
  Stavební úpravy chodníků v ul. 1. Máje, Nové Město nad Metují.
  Žádost schválena. Projekt zrealizován.

 2. Žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje s názvem projektu
  Cykloregion V. Moravce – stavební úpravy stávající komunikace ul. Železova louka
  Žádost schválena. Projekt zrealizován.

 3. Žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje s názvem projektu
  Cykloregion V. Moravce – stavební úpravy stávající komunikace ul. Chlístovská, I. etapa
  Žádost schválena. Projekt zrealizován.

 4. Žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje s názvem projektu
  Cykloregion V. Moravce – novostavba stezky pro pěší a cyklisty lesem Obora – DSP.
  Žádost schválena. Projekt v realizaci.

 5. Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova (přes MAS POHODA VENKOVA) s názvem projektu
  Naučná stezka - Obůrka Klopotov.
  Žádost schválena. Projekt zrealizován.

 6. Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (přes MAS POHODA VENKOVA) s názvem projektu
  Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí.
  Žádost schválena. Projekt v realizaci.

 7. Žádost o finanční podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury s názvem projektu
  Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují
  Projekt nebyl vybrán k podpoře.

 8. Žádost o grant od společnosti ŠKODA AUTO a.s. s názvem projektu
  Místo pro přecházení přes I/14, Nové Město nad Metují.
  Projekt nebyl vybrán k podpoře.

 9. Žádost o dotaci z Operačního programu zaměstnanost (přes MAS POHODA VENKOVA) s názvem projektu
  Fungující rodina jako jeden z nástrojů pro uplatnění na trhu práce.
  Projekt nebyl vybrán k podpoře.

 10. Žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje s názvem projektu
  Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují.
  Žádost schválena. Projekt zrealizován.

 11. Žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje s názvem projektu
  Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují.
  Žádost schválena. Projekt zrealizován.

 12. Žádost o dotaci z Programu péče o krajinu v roce 2018 s názvem projektu
  Ošetření památných stromů „Lipové stromořadí v Krčíně“.
  Žádost schválena. Projekt zrealizován.

 13. Žádost o dotaci z Ministerstva kultury v rámci Programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2018.
  Žádost schválena. Akce zrealizovány.

 

 


Žádosti předložené městem Nové Město nad Metují
v roce 2017

 

 1. Žádost o dotaci z Ministerstva vnitra s názvem projektu Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému – II. etapa.
  Žádost schválena. Projekt byl zrealizován.

 2. Žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje s názvem projektu Rybník Hradiště – zpracování projektové dokumentace.
  Žádost schválena. Projekt v realizaci.

 3. Žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje s názvem projektu Vodní nádrž Vrchoviny a Spy – vypracování projektové dokumentace.
  Žádost schválena. Projekt v realizaci.

 4. Žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje s názvem projektu Cykloregion Vlastimila Moravce – Chlístovská a Železova louka – DSP/DPS.
  Žádost schválena. Projekt v realizaci.

 5. Žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje s názvem projektu Cykloregion Vlastimila Moravce – lesem Obora – DÚR.
  Žádost neschválena.

 6. Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem projektu Územní studie krajiny správního obvodu ORP Nové Město nad Metují.
  Žádost schválena. Projekt v realizaci.

 7. Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem projektu Územní studie veřejných prostranství v rámci ORP Nové Město nad Metují.
  Žádost schválena. Projekt v realizaci.

 8. Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem projektu Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují.
  Žádost schválena. Projekt v realizaci.

 9. Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem projektu Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují.
  Žádost schválena. Projekt v realizaci.

 10. Žádost o dotaci z Ministerstva kultury v rámci Programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2017.
  Žádost schválena. Akce zrealizovány.

 11. Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem projektu Bezpečnost dopravy ve městě – stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici.
  Žádost splnila podmínky věcného hodnocení.

 12. Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem projektu Bezpečnost dopravy ve městě – chodník TGM – Kaštánky.
  Žádost splnila podmínky věcného hodnocení.

 13. Žádost o dotaci z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko s názvem projektu Hudební duch pohraničí.
  Žádost podána.

 14. Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem projektu Autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova.
  Žádost podána.

 15. Žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství s názvem projektu Obnova Kaple Panny Marie ve Spech, Nové Město nad Metují.
  Žádost schválena. Projekt v realizaci.

 16. Žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství s názvem projektu Místa odpočinku ve Vrchovinách a Spech, Nové Město nad Metují.
  Žádost schválena. Projekt v realizaci.

 


Žádosti předložené městem Nové Město nad Metují
v roce 2016

 1. Žádost o finanční podporu z Ministerstva financí na rok 2016 s názvem projektu Rozvoj materiálně technické základny ZŠ Komenského v Novém Městě nad Metují.
  Projekt nebyl vybrán k podpoře.

 2. Žádost o finanční podporu z Královéhradeckého kraje s názvem projektu 
  Dům Villarsburgův - obnova a údržba výplní otvorů.
  Projekt nebyl vybrán k podpoře.

 3. Žádost o nadační podporu z Nadace VIA s názvem projektu Obnova křížku s plastikou těla Krista ve Spech v Novém Městě nad Metují.
  Projekt nebyl vybrán k podpoře.

 4. Žádost o finanční podporu z Operačního programu životní prostředí s názvem projektu Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa.
  Projekt schválen ke spolufinancování a realizaci.

 5. Žádost o finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu
  s názvem projektu Zateplení BD čp. 44 - 47 v ulici T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují.
  Projekt schválen ke spolufinancování a realizaci.

 6. Žádost o finanční podporu z Ministerstva financí na rok 2017 s názvem projektu Rozvoj materiálně technické základny ZŠ Komenského v Novém Městě nad Metují.

 


Žádosti předložené městem Nové Město nad Metují
v roce 2015

 1. Žádost o finanční podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury s názvem projektu Nové Město nad Metují - chodník a stezka v ulici Náchodská.
  Žádost byla schválena. Projekt je v realizaci.

 2. Žádost o finanční podporu z Královéhradeckého kraje s názvem projektu
  Pořízení vozidla CAS 20 Jednotky dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují.
  Žádost byla schválena. Projekt byl ukončen.

 3. Žádost o finanční podporu z programu Ministerstvo vnitra s názvem projektu
  Nové Město nad Metují - rozšíření městského kamerového dohlížecího systému.
  Žádost byla schválena. Projekt byl ukončen.

 4. Žádost o nadační podporu z Nadace ČEZ s názvem projektu
  Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Nové Město nad Metují.
  Projekt nebyl vybrán k podpoře.

 5. Žádost o nadační podporu z Nadace Proměny s názvem projektu
  Zahrada Knihovna.
  Projekt nebyl vybrán k podpoře.

 6. Žádost o nadační podporu z Nadace Proměny s názvem projektu
  Park Březinky.
  Projekt nebyl vybrán k podpoře.

 7. Žádost o grant od společnosti ŠKODA AUTO a.s. s názvem projektu
  Obnova stromořadí v ulici Smetanova v Novém Městě nad Metují.
  Projekt nebyl vybrán k podpoře.

 8. Žádost o grant od společnosti ŠKODA AUTO a.s. s názvem projektu
  Nasvětlení přechodu pro chodce včetně stavebních úprav v ulici Českých Bratří v Novém Městě nad Metují.
  Žádost byla scvhálena. Projekt byl ukončen.

 9. Žádost o grant od společnosti ŠKODA AUTO a.s. s názvem projektu
  Zklidnění dopravy v Novém Městě nad Metují: Měřič rychlosti v ulici Náchodská
  Projekt nebyl vybrán k podpoře.
   


Žádosti předložené městem Nové Město nad Metují
v roce 2014

 1. Žádost o finanční podporu z OP životní prostředí s názvem projektu
  Sanace hradební zdi – MUZEUM, Na Zádomí 1226, Nové Město nad Metují.
  Žádost byla schválena. Projekt byl ukončen.
   
 2. Žádost o finanční podporu z OP životní prostředí s názvem projektu
  Zavedení třídění biologicky rozložitelných odpadů v Novém Městě nad Metují.
  Žádost byla schválena. Projekt byl ukončen.
   
 3. Žádost o finanční podporu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem projektu Rozšíření výukových kapacit ZŠ Komenského.
  Projekt nebyl vybrán k podpoře.
   
 4. Žádost o finanční podporu z Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR s názvem projektu 
  Pořízení vozidla CAS 20 Jednotky dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují.
  Žádost byla schválena. Projekt byl ukončen.

 


 

Žádosti předložené městem Nové Město nad Metují
v roce 2013

 1. Žádost o finanční podporu ze Státního zemědělského intervenčního fondu s názvem Posviťme si na cestu - veřejné osvětlení ul. Kosařova (Spy)
  Žádost byla schválena. Projekt byl ukončen.

 2. Žádost o finanční podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury s názvem
  Stavební úpravy chodníků v ul. Rašínova a 28. října
  Žádost byla schválena. Projekt byl ukončen.
   


Žádosti předložené městem Nové Město nad Metují
v roce 2012

 1. Žádost o finanční podporu z OP životní prostředí s názvem projektu
  Úspory energií Nové Město nad Metují, II. etapa Stavba 06 - DDM
  Žádost byla schválena. Projekt byl ukončen.

 2. Žádost o finanční podporu z OP životní prostředí s názvem projektu
  Úspory energií Nové Město nad Metují, II. etapa Stavba 05 – Kino 70
  Žádost byla odmítnuta.

 3. Žádost o finanční podporu z prostředků Programu rozvoje venkova na projekt s názvem Zvýšení bezpečnosti ve městě - kamerový monitorovací systém 
  Žádost byla schválena. Projekt byl ukončen.

 4. Žádost o finanční podporu z OP přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika s názvem projektu Třiďme odpady a chraňme si čistá upravená města
  Žádost byla schválena. Projekt byl ukončen.

 5. Žádost o finanční podporu z OP lidské zdroje a zaměstnanost s názvem projektu
  Příprava a implementace Strategického plánu rozvoje jako nástroje strategického řízení města Nové Město nad Metují
  Žádost byla schválena. Projekt byl ukončen.
   


 

Žádosti předložené městem Nové Město nad Metují
v roce 2011

 1. Žádost o finanční podporu z OP životní prostředí v rámci výzvy č. 24 s názvem projektu Stroj na úklid komunikací
  Poskytovatel dotace změnil podmínky příjmu žádostí, z tohoto důvodu byla žádost stažena.

 2. Žádost o finanční podporu z prostředků Programu rozvoje venkova na projekt s názvem Čisté a ekologické město - úprava kontejnerových stání
  Žádost byla schválena. Projekt byl ukončen.
   


 

Žádosti předložené městem Nové Město nad Metují
v roce 2010

 1. Žádost o finanční podporu z OP lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 57 s názvem projektu 
  Optimalizace řídících a vzdělávacích procesů – cesta k efektivnímu úřadu
  Hlavní cíl projektu je zaměřen na posílení efektivnosti výkonu územní veřejné správy a veřejné služby v Novém Městě nad Metují prostřednictvím zkvalitnění oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů městského úřadu a jeho volených zastupitelů.
  Žádost byla schválena. Projekt byl ukončen.

 2. Žádost o finanční podporu z OP lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 6 s názvem projektu Vzděláváním k vyšší profesionalitě městského úřadu
  Žádost byla schválena. Projekt byl ukončen.

 3. Žádost o finanční podporu z IOP v rámci výzvy č. 6
  Technologické centrum (I.) a elektronická spisová služba (II.) ORP Nové Město nad Metují 
  Žádost byla schválena. Projekt byl ukončen.

 4. Žádost o finanční podporu z prostředků Programu rozvoje venkova na projekt
  Klubovna Spy
  Žádost byla schválena. Projekt byl ukončen.

 5. Žádost o finanční podporu z prostředků Programu rozvoje venkova na projekt
  Muzejní informační stánek v Novém Městě nad Metují 
  V rámci projektu, podaného v září 2010, bude přízemí Spolkového domu přebudováno na muzejní expozice spojené s informačním centrem.
  Žádost byla schválena. Projekt byl ukončen.

 6. Žádost o finanční podporu z prostředků OP životního prostředí na projekt
  Úspory energií Nové Město nad Metují II. etapa - Dům zdraví
  Žádost o dotaci byla stažena. 
   


 

Žádosti předložené městem Nové Město nad Metují
v roce 2009

 
Nové Město nad Metují získalo finanční prostředky z Evropského sociálního fondu prostřednictvím individuálních projektů Královéhradeckého kraje "Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji" a "Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji". Finanční prostředky jsou určeny na zajištění a zkvalitňování služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Mandl a na podporu procesu komunitního plánování sociálních služeb.
 
Schválené projekty
 1. Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji
 2. Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji
 3. Stará ekologická zátěž Elton - doprůzkum znečištění

  Všechny projekty byly ukončeny.

 

Žádosti předložené městem Nové Město nad Metují
v roce 2008

 
Jednalo se o žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika.
 
 1. Nové Město nad Metují – Nádražní ulice – Stabilizace skalní stěny pod obytnými domy č.p. 193 a 362 
  Žádost byla schválena. Projekt byl ukončen.

 2. Úspory energií Nové Město nad Metují, I. etapa
  Žádost byla schválena. Projekt byl ukončen.

 3. Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí 
  Žádost byla schválena. Projekt byl ukončen.

 4. Za krásami a historií Českého Betléma I. Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma
  Žádost byla schválena. Projekt byl ukončen.

 5. Kanalizace Nové Město nad Metují 
  Žádost byla schválena. Projekt byl ukončen

 6. Za krásami a historií Českého Betléma II. Zadomí 
  Projekt nebyl vybrán k podpoře.