Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

SOUHRN REALIZOVANÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ V OBDOBÍ 2015 - 2016

Kliknutím na náhled fotografie získáte její plnou velikost.
 

Rok

Název akce

Celkové náklady v Kč

Výše
dotace v Kč

Rekonstrukce ul. Náchodská

2015

Stavební úpravy komunikace ul. Náchodská (spoluúčast) 1 000 000 ---
Cyklostezka v ul. Náchodská 2015 Cyklostezka v ul. Náchodská 8 598 000 3 259 000
Měřič rychlosti Náchodská 2015 Měřič rychlosti
v ul. Náchoská
57 000 ---
Asfaltový povrch v ul. Pod lipami 2015 Asfaltový povrch
v ul. Pod Lipami
1 138 000 ---
Obrubníky Johnova 2015 Výměna obrubníků
v ul. Johnova
107 000 ---
Sanace hradební zdi MUZEUM 2015 Sanace hradební zdi MUZEUM 614 000 490 000
Sklepní prostory ZUŚ 2015

Program regenerace
dům č.p.1238 - obnova sklepních prostor

127 000 42 000
Městské opevnění (za kostelem) 2015

Program regenerace
- městské opevnění JV

342 000 97 000

Pamětní deska Krčín

Válečné hroby

2015

Oprava válečných hrobů 
a pamětní desky v Krčíně

190 000 152 000
Oprava hřbitovní zdi 2015 Oprava hřbitovní zdi 1 671 000 ---
Stabilizace skalní stěny pod Zázvorkou 2015

Oprava stabilizace historické 
skalní stěny U Zázvorky
II.etapa

1 134 000 ---
Kamery NMnM 2015 Městský kamerový systém 584 000 350 000
CAS 20 JSDH NMnM 2015 Cisterna CAS 20 - JSDH 6 027 000 2 500 000
Nájezd u domu hasičů 2015 Dům hasičů - odvodnění nájezdu 364 000 ---
Výměna oken v MŠ Krčín 2015 Výměna oken v MŠ Krčín - dokončení 138 000 ---
Oáza klimatizace 2015 MSSS Oáza - klimatizace dvorany 179 000 ---
Chodník v ul. Na Táboře 2015-2016 Chodník v ul. Na Táboře + veřejné osvětlení 2 652 000 ---
VO a MR v ul. Nábřežní 2016 Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ul. Nábřežní 732 000 ---
Asfaltový povrch v ul. Nábřežní 2016 Oprava asfaltového krytu
v ul. Nábřežní
486 000 ---
VO Sepský most 2016 Veřejné osvětlení - předmostí Sepského mostu, chodník, nátěr zábradlí 668 000 ---
Místo pro přecházení TGM 2016 Místo pro přecházení
v ul. TGM včetně nasvětlení
103 000 ---
Autobusový přístřešek Malecí 2016 Autobusový přístřešek Malecí 292 000 ---
Přechod v ul. Českých bratří 2016 Nasvětlení přechodu
v ul. Českých Bratří vč. staveb. úprav chodníku
183 000 70 000
Přechod v ul. Nahořanská 2016 Nástupní místo na přechod
v ul. Nahořanská včetně osvětlení
221 000 ---
MŠ Rašínova - umývárny 2016 MŠ Rašínova - rekonstrukce WC a umýváren 1 354 000 ---
MŠ František - vstup 2016 MŠ František - staveb. úpravy vstupu a nový přístřešek 796 000 ---
ZŠ Komenského - rekonstrukce WC 2016 ZŠ Komenského - rekonstrukce WC 943 000 ---
ZŠ Malecí - rekonstrukce WC 2016 ZŠ Malecí - rekonstrukce WC 849 000 ---
Dětské hřiště Malecí 2016 Dětské hřiště na Malecí 925 000 ---
Chodník v ul. Malecí 2016 Stavební úpravy chodníku
v ul. Malecí
181 000 ---

Socha sv. Jakuba

 

Hřbitovní zeď

2016

Místní památky:
- Oprava sochy sv. Jakuba

- Oprava hřbitovní zdi (poslední etapa)

72 000

732 000

---
Parkovací automaty 2016 Parkovací automaty 773 000 ---
Výměna oken v čp. 4 2016 Výměna oken v čp. 4 597 000 ---
Městské opevnění 2016 Program regenerace - městské opevnění JV II.etapa 489 000 ---
Obnovaláště čp. 1210 2016 Program regenerace - dům čp. 1210 - obnova pláště 506 000 ---
měšťanský dům čp. 1238 2016 Program regenerace - měšťanský dům čp. 1238 - obnova fasády 183 000 ---
VO v ul. Školní 2016 Veřejné osvětlení v ul. Školní 48 000 ---
Chodník Vrchoviny 2016 Chodník ve Vrchovinách 606 000 ---
Komunikace Rašínova 2016 Obnova živičného krytu
v ul. Rašínova a 28. října
3 582 000 ---
Zídka v městské knihovně 2016 Opěrná zídka s rampou
za čp. 30 (Městská knihovna)
575 000 ---
VO v ul. Kasárenská 2016 Veřejné osvětlení
 ul. Kasárenská
302 000

---

Chodník v ul. Družstevní 2016 Stavební úpravy chodníku
v ul. Družstevní
345 000 ---
Autobusový přístřešek - ul. Na Strážnici 2016 Autobusový přístřešek
v ul. Na Strážnici
218 000 40 000