Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Souhrn realizovaných investičních akcí v období 2010 - 2014

Kliknutím na náhled fotografie získáte její plnou velikost.
 

Rok

Název akce                         

Celkové náklady v Kč

Výše
dotace v Kč

Kanalizace Vrchoviny

2009-2011

Kanalizace Vrchoviny

30 615 000

20 270 000

Klosova vyhlídka

2010-2011

Stabilizace skal
Klosova vyhlídka

3 420 000

-----

WC ZŠ Komenského

2011

Rekonstrukce WC
ZŠ Komenského

476 000

-----

WC MŠ Vrchoviny

2011

Rekonstrukce WC
MŠ Vrchoviny

501 000

-----

Oprava střešní krytiny č.p. 1210

2011

Program regenerace
obnova střešní krytiny čp. 1210

263 000

81 000

Dům zdraví

2010-2011

Dům zdraví - stavební úpravy (střecha, vzduchotechnika, výměna části oken)

2 674 000

-----

Úprava kontejnerových stání

2011

Čisté a ekologické město
úprava kontejnerových stání

388 000

199 000

Výměna oken

2011

ZŠ Komenského
výměna oken, I. etapa

1 411 000

-----

DPS - výměna oken

2011

Dům s pečovatelskou službou výměna oken

612 000

-----

Veřejné osvětlení Pod hradbami

2011

Veřejné osvětlení
v ulici Pod Hradbami

614 000

-----

Digitalizace kina

2012

Digitalizace Kina 70

4 803 000

400 000

Muzejní stánek

2012

Muzejní informační stánek s expozicí

1 443 000

1 081 000

Chodník v ul. Komeského 2012 Bezbariérové chodníky
chodník Komenského
1 593 000 575 000
Klubovna Spy

2012

Stavba klubovny Spy

3 099 000

1 800 00

Městské opevnění

2012

Program regenerace
městské opevnění

188 000

32 000

Schodiště k č.p. 1225

2012

Schodiště k čp. 1225

294 000

50 000

Chodník a parkoviště ul. Komenského 2012

Chodník a parkoviště
v ul. Komenského,čp. 6 a 10

441 000 -----
Skatepark

2012-2013

Skatepark
plocha + vybavení

1 149 000

-----

Demolice

2012

Demolice objektů v areálu Kasárna I. etapa

815 000

-----

Chodník ul. Družstevní

2012

Chodník v ul. Družstevní
I.  etapa

571 000

-----

Kamerový monitorovací systém

2013

Zvýšení bezpečnosti ve městě – kamerový monitorovací systém

426 000

320 000

Rekonstrukce lávky v ul. Pod Výrovem

2013-2014

Rekonstrukce lávky v ul. Pod Výrovem

565 000

-----

Úspory energií Nové Město nad Metují – DDM č.p. 588

2013-2014

Úspory energií Nové Město nad Metují – II etapa
Stavba 06 – DDM č.p. 588

5 629 000

1 750 000

Výměna oken BD

2013-2014

Výměna oken u bytových domů čp. 352 - 355

1 388 000

-----

Šatlava – obnova výplní, nátěrů

2013

Program regenerace
šatlava – obnova výplní, nátěrů

129 000

52 000

Zázvorka, výměna střešní krytiny

2013

Program regenerace
věž Zázvorka, výměna střešní krytiny

264 000

97 000

Podzemní a nadzemní kontejnerová stání

2013-2014

Třiďme odpady a chraňme si čistá upravená města
Podzemní a nadzemní kontejnerová stání

3 800 000

3 420 000

Demolice objektů v areálu Kasárna, II. etapa

2014

Demolice objektů v areálu Kasárna II. etapa

1 331 000

-----

Dům hasičů – úprava podlah v garážích

2014

Dům hasičů
úprava podlah v garážích

820 000

-----

Stavební úpravy chodníků v ul. Rašínova a 28. října

2014

Stavební úpravy chodníků v ul. Rašínova a 28. října

4 358 000

2 001 000

Veřejné osvětlení v ul. Kosařova

2014

Veřejné osvětlení
v ul. Kosařova

633 000

467 000

Výměna oken II. etapa

2014

ZŠ Komenského
výměna oken II. etapa

1 867 000

-----

Oprava stabilizace historické skalní stěny U Zázvorky

2014

Oprava stabilizace historické skalní stěny U Zázvorky I.etapa

492 000

-----

Dětské hřiště Vrchoviny

2014

Dětské hřiště Vrchoviny

120 000

-----

Dětské hřiště v ul. T.G.Masaryka 2014 Dětské hřiště v ul. T.G.Masaryka (u čp. 40)  79 000 -----
Oprava hřbitovní zdi

2014

Oprava hřbitovní zdi

581 000

-----

Parkoviště v ul. Družstevní 2014 Parkoviště v ul. Družstevní 955 000 -----
Přístřešek - U Luštince 2014 Přístřešek pro autobusovou zastávku U Luštince 153 000 -----
Přístřešek - Malecí 2014 Přístřešek pro autobusovou zastávku Malecí 166 000 -----

 

 

Souhrn realizovaných neinvestičních akcí v období 2010 - 2014

Rok

Název akce Celkové náklady v Kč Výše dotace v Kč

2010 -2012

Optimalizace řídících a vzdělávacích procesů – cesta k efektivnímu úřadu

1 709  000

1 388 000

2011-2014

Vzděláváním k vyšší profesionalitě městského úřadu

2 880 000

2 350 000

2011-2015

Stará ekologická zátěž Elton – doprůzkum znečištění (v realizaci)

16 179 000

16 179 000

2011

Technologické centrum a elektronická spisová služba ORP NMnM

3 214 000

2 594 000

2012

Patnáctileté přátelství Nové Město nad Metují a Duszniki Zdroj

140 000

117 000

2013

Kalendář sociálních služeb

82 000

82 000

2013-2014

Příprava a implementace strategického plánu rozvoje
(v realizaci)

1 262 000

1 073 000