Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Finanční podpora z Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj dlouhodobě podporuje jednorázové projekty a některé dlouhodobé aktivity zajišťované městem Nové Město nad Metují a jeho příspěvkovými organizacemi.

Logo Královéhradeckého kraje

 

 

 

Finanční podpora města Nové Město nad Metují
a jeho příspěvkových organizací od Královéhradeckého kraje
roce 2019

Královéhradecký kraj dlouhodobě podporuje jednorázové projekty a některé dlouhodobé aktivity zajišťované městem Nové Město nad Metují a jeho příspěvkovými organizacemi.

Projekty a dlouhodobé aktivity spolufinancované z rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2019

Projekty

Název projektu

Příjemce podpory

Podpora v Kč

Voda v krajině a jak s ní hospodaří naši krajané

ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15

16 000

Preventivní program ZŠ Nové Město nad Metují v r. 2019

ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15

33 300

Pomáhej druhým, pomůžeš i sobě

ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15

25 700

Živá voda

ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15

170 000

Fotodílny 2019

ZŠ Nové Město nad Metují, Školní 1000

30 000

Školní úspěšnost s Feuersteinem

ZŠ Nové Město nad Metují, Školní 1000

16 000

S dětmi do Nového Města nad Metují

Městské muzeum
Nové Město nad Metují

33 000

Za poznáním kulturního dědictví Podorlicka

Městské muzeum
Nové Město nad Metují

49 000

Podpora výuky pomocí moderních technologií na ZŠ a MŠ Krčín

ZŠ a MŠ Krčín, Žižkovo náměstí 1

87 400

Respekt a tolerance v ZŠ Krčín

ZŠ a MŠ Krčín, Žižkovo náměstí 1

21 700

Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji III
obědy do škol
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 18 169

Stará ekologická zátěž Elton
sanace znečištění

Město Nové Město nad Metují

172 951

Přístavba tělocvičny v ZŠ Komenského

Město Nové Město nad Metují

1 500 000

Cykloregion V. Moravce – stavební úpravy stávající komunikace ul. Chlístovská, II. etapa

Město Nové Město nad Metují

1 719 000

Stavební úpravy-rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní části Vrchoviny v Novém Městě nad Metují

Město Nové Město nad Metují

500 000

 
Dlouhodobé aktivity

Dlouhodobá aktivita

Příjemce podpory

Podpora v Kč

Realizace sociální služby
Pečovatelská služba

Městské středisko sociálních služeb Oáza

3 590 557

Realizace sociální služby
Domov pro seniory

Městské středisko sociálních služeb Oáza

6 898 917

Realizace sociální služby
Odlehčovací služba

Městské středisko sociálních služeb Oáza

1 289 981

Realizace sociální služby
Centrum denních služeb

Městské středisko sociálních služeb Oáza

1 089 582

Realizace sociální služby
Centrum prevence Mandl

Město Nové Město nad Metují

774 410

 


 

Finanční podpora z Královéhradeckého kraje v roce 2018

Projekty a dlouhodobé aktivity spolufinancované z rozpočtu Královéhradeckého kraje v roce 2018

Projekty

Název projektu

Příjemce podpory

Podpora v Kč

Děti dětem XI – Divoká příroda rumunského Banátu

ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15

14 000

Fotodílny 2018

ZŠ Nové Město nad Metují, Školní 1000

35 000

Táhneme všichni za jeden provaz 3

ZŠ Nové Město nad Metují, Školní 1000

47 600

Za poznáním kulturního dědictví Českého Betléma a Orlických hor

Městské muzeum
Nové Město nad Metují

30 000

Cestujeme s polskýmí přáteli

Městské muzeum
Nové Město nad Metují

38 000

Stará ekologická zátěž Elton – sanace znečištění

Město Nové Město nad Metují

593 371

Přístavba tělocvičny v ZŠ Komenského

Město Nové Město nad Metují

1 500 000

Cykloregion V. Moravce – stavební úpravy komunikace ulice Železova louka

Město Nové Město nad Metují

2 140 000

Cykloregion V. Moravce – stavební úpravy stávající komunikace ul. Chlístovská I. etapa

Město Nové Město nad Metují

1 917 600

Cykloregion V. Moravce – novostavba stezky pro pěší a cyklisty lesem Obora - DSP

Město Nové Město nad Metují

297 000

 

Dlouhodobé aktivity

Dlouhodobá aktivita

Příjemce podpory

Podpora v Kč

Realizace sociální služby
Pečovatelská služba

Městské středisko sociálních služeb Oáza

3 027 756

Realizace sociální služby
Domov pro seniory

Městské středisko sociálních služeb Oáza

6 510 061

Realizace sociální služby
Odlehčovací služba

Městské středisko sociálních služeb Oáza

1 101 341

Realizace sociální služby
Centrum denních služeb

Městské středisko sociálních služeb Oáza

955 386

Realizace sociální služby
Centrum prevence Mandl

Město Nové Město nad Metují

118 348

 

 


Finanční podpora z Královéhradeckého kraje v roce 2017

PROJEKTY

Název projektu

Příjemce podpory

Podpora v Kč

Pořízení kamerového zabezpečovacího systému sběrného dvora

Město Nové Město nad Metují

49 870

Děti dětem X – Proměny za 10 let v českých vesnicích rumunského Banátu

ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15

23 000

Zájmové kroužky 2017

ZŠ Nové Město nad Metují, Školní 1000

14 000

Fotodílny 2017

ZŠ Nové Město nad Metují, Školní 1000

15 000

Preventivní program ZŠ Nové Město nad Metují pokračuje

ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15

22 000

Školička fotografování ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15

ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15

24 000

Táhneme všichni za jeden provaz - pokračování

ZŠ Nové Město nad Metují, Školní 1000

28 000

Bezpečné prostředí pro žáky ZŠ Krčín 2017 - 2018

ZŠ a MŠ Krčín, Žižkovo náměstí 1

22 000

Robotikou k polytechnickému vzdělání na ZŠ Krčín

ZŠ a MŠ Krčín, Žižkovo náměstí 1

50 000

Toulky naším krajem

Městské muzeum
Nové Město nad Metují

40 000

Vodní nádrž Vrchoviny a Spy v Novém Městě nad Metují – vypracování projektové dokumentace

Město Nové Město nad Metují

167 000

Rybník Hradiště  –
zpracování projektové dokumentace

Město Nové Město nad Metují

143 000

Cykloregion Vlastimila Moravce – Chlístovská a Železova louka – DSP/DPS

Město Nové Město nad Metují

279 234

 

Dlouhodobé aktivity

Dlouhodobá aktivita

Příjemce podpory

Podpora v Kč

Realizace sociální služby
Pečovatelská služba

Městské středisko sociálních služeb Oáza

2 414 760

Realizace sociální služby
Domov pro seniory

Městské středisko sociálních služeb Oáza

5 256 560

Realizace sociální služby
Odlehčovací služba

Městské středisko sociálních služeb Oáza

895 750

Realizace sociální služby
Centrum denních služeb

Městské středisko sociálních služeb Oáza

811 150

 

 


Finanční podpora z Královéhradeckého kraje v roce 2016

PROJEKTY

Název projektu

Příjemce podpory

Podpora v Kč

Děti dětem IX – Staročeská kuchařka našich krajanů v Banátu

ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15

18 000

Preventivní program ZŠ Nové Město nad Metují 2016 - 2017

ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15

18 000

Fotodílny 2016

ZŠ Nové Město nad Metují, Školní 1000

18 000

Táhneme všichni za jeden provaz

ZŠ Nové Město nad Metují, Školní 1000

18 000

Zábavná fyzika na ZŠ Krčín

ZŠ a MŠ Krčín,
Žižkovo náměstí 1

32 000

Zažijte Nové Město naplno

Městské muzeum
Nové Město nad Metují

47 500

 

DLOUHODOBÉ AKTIVITY

Dlouhodobá aktivita

příjemce podpory

Podpora v Kč

Realizace sociální služby
Pečovatelská služba

Městské středisko sociálních služeb Oáza

1 947 000

Realizace sociální služby Domov pro seniory

Městské středisko sociálních služeb Oáza

4 008 000

Realizace sociální služby Odlehčovací služba

Městské středisko sociálních služeb Oáza

581 000

Realizace sociální služby Centrum denních služeb

Městské středisko sociálních služeb Oáza

553 000

 


 

Finanční podpora z Královéhradeckého kraje v roce 2015

PROJEKTY

Název projektu

Příjemce podpory

Podpora v Kč

Hudba spojuje

ZŠ a MŠ Krčín,
Žižkovo náměstí 1

18 000
Děti dětem VIII – Řemesla v českých vesnicích rumunského Banátu  ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15

24 000

Pořízení vozidla CAS 20/6000-9000/340-540 S/2-3/R Jednotky dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují Město Nové Město nad Metují 1 000 000
Fotodílny 2015 ZŠ Nové Město nad Metují, Školní 1000 10 000
Zájmové kroužky ZŠ Nové Město nad Metují, Školní 1000 13 000
Nový domov pro „školní potvory“ ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15 12 000
Interaktivní prvky na školní pozemek ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 15 30 000
Ruku v ruce s etikou 2015 - 2016 ZŠ a MŠ Krčín,
Žižkovo náměstí 1
18 000

 

DLOUHODOBÉ AKTIVITY

Dlouhodobá aktivita

příjemce podpory

Podpora v Kč

Poskytování sociální služby
Centrum denních služeb

Městské středisko sociálních služeb Oáza 486 000
Poskytování sociální služby Odlehčovací služba Městské středisko sociálních služeb Oáza 543 000
Poskytování sociální služby
Pečovatelská služba
Městské středisko sociálních služeb Oáza 1 961 000
Poskytování sociální služby
Domov pro seniory
Městské středisko sociálních služeb Oáza 2 426 000
Financování výdajů jednotky sboru dobrovolných hasičů Město Nové Město nad Metují 220 000
15CRG04 Podpora činnosti turistických informačních center Městské muzeum 43 000
Financování výdajů jednotky sboru dobrovolných hasičů – doplatek za rok 2014 Město Nové Město nad Metují 27 361
Poskytování sociální služby
Domov pro seniory
Městské středisko sociálních služeb Oáza 139 000
Poskytování sociální služby Odlehčovací služba Městské středisko sociálních služeb Oáza 120 000
Poskytování sociální služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Klub Mandl Město Nové Město nad Metují 30 000
Poskytování sociální služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Klub Mandl Město Nové Město nad Metují 782 000
Financování výdajů jednotky sboru dobrovolných hasičů – odborná příprava Město Nové Město nad Metují 7 600

 


Finanční podpora z Královéhradeckého kraje v roce 2014

Projekty

Název projektu

Příjemce podpory

Podpora v Kč

Děti dětem VII - kroje krajanů v rumunském Banátu

ZŠ Nové Město nad Metují, Komenského 156

17 000

František Krahulec, pedagog a sbormistr

Městské muzeum
Nové Město nad Metují

10 000

Publikace Milosrdní bratři v Novém Městě nad Metují

Městská knihovna
Nové Město nad Metují

10 000

Fotodílny 2014

ZŠ Nové Město nad Metují, Školní 1000

20 000

Odstranění havarijního úniku LTO
u č. p. 44 v Provodově – Šonově

Město Nové Město nad Metují

1 043 806
477 748

 

Dlouhodobé aktivity

Dlouhodobá aktivita

příjemce podpory

Podpora v Kč

Výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů

Město Nové Město nad Metují

220 000

Realizace sociální služby Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Město Nové Město nad Metují

87 000

Realizace sociální služby
Pečovatelská služba

Městské středisko sociálních služeb Oáza

57 000

Výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů

Město Nové Město nad Metují

9 400

 

Související odkazy

www.kr-kralovehradecky.cz