Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • En français
 • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Povinně zveřejňované informace

Osobní údaj

je jakákoliv informace o osobě, na základě které lze tuto osobu jednoznačně identifikovat (například jméno a datum narození).

Město Nové Město nad Metují, (dále jen „město“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Většina osobních údajů občanů (občan = subjekt údajů) je zpracovávána na základě povinností, uložených městu zákony.

Na zpracování osobních údajů o subjektech údajů podle zákonů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů.

Město respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, a to:

 • právo být informován o zpracování svých osobních údajů,
 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu, doplnění,
 • právo na výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo vznést námitku,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodnutí s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Seznam práv subjektu údajů s podrobným komentářem

Město Nové Město nad Metují neprovádí žádné automatizované zpracování ani profilování.

 

Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Město zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování. Město občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů města, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Z tohoto důvodu město Nové Město nad Metují vede v souladu s čl. 30 obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o  ochraně osobních údajů, záznamy o činnostech zpracování, které jsou k nahlédnutí u Pověřence pro ochranu osobních údajů.

V těchto záznamech jsou uvedeny mj. tyto skutečnosti:

 • účely zpracování osobních údajů,
 • právní základ pro jejich zpracování,
 • kategorie, příjemci a doba uložení osobních údajů,
 • zabezpečení osobních údajů.

 

Město jako Správce pro subjekty údajů zveřejňuje účely zpracování jednotlivých agend města.

 

Na město je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

 • datové schránky (qgfbxi4)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adrese posta@novemestonm.cz
 • prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
 • osobně s platným průkazem totožnosti na adrese náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují.

 

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na město obracet i v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Kontaktní údaje správce
město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 491 419 611
e-mail: posta@novemestonm.cz

Jmenovaným pověřencem pro město je Ing. Vratislav Fröde
e-mail: frode@novemestonm.cz

Žádost subjektu údajů o omezení zpracování.pdf Staženo: 131x | Datum vložení: 28.05.2018

Žádost subjektu údajů o omezení zpracování.docx Staženo: 129x | Datum vložení: 28.05.2018

Žádost subjektu o zajištění přenositelnosti údajů.pdf Staženo: 134x | Datum vložení: 28.05.2018

Žádost subjektu o zajištění přenositelnosti údajů.docx Staženo: 130x | Datum vložení: 28.05.2018

Oznámení subjektu o vznesení námitky proti zpracování údajů.pdf Staženo: 145x | Datum vložení: 28.05.2018

Oznámení subjektu o vznesení námitky proti zpracování údajů.docx Staženo: 120x | Datum vložení: 28.05.2018

Žádost subjektu o výmaz údajů.pdf Staženo: 147x | Datum vložení: 28.05.2018

Žádost subjektu o výmaz údajů.docx Staženo: 131x | Datum vložení: 28.05.2018

Žádost subjektu o přístup k údajům.pdf Staženo: 143x | Datum vložení: 27.07.2018

Žádost subjektu o přístup k údajům.docx Staženo: 119x | Datum vložení: 27.07.2018

Žádost subjektu o opravu údajů.pdf Staženo: 132x | Datum vložení: 28.05.2018

Žádost subjektu o opravu údajů.docx Staženo: 128x | Datum vložení: 28.05.2018

Odvolání souhlasu subjektu se zpracováním OÚ-Zákonný zástupce.pdf Staženo: 146x | Datum vložení: 27.07.2018

Odvolání souhlasu subjektu se zpracováním OÚ-Zákonný zástupce.docx Staženo: 127x | Datum vložení: 27.07.2018

Odvolání souhlasu subjektu se zpracováním OÚ.pdf Staženo: 137x | Datum vložení: 27.07.2018

Odvolání souhlasu subjektu se zpracováním OÚ.docx Staženo: 125x | Datum vložení: 27.07.2018