Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 781
TÝDEN: 6034
CELKEM: 2756124

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • En français
 • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Elektronická podání

Elektronická podání úřad vyřizuje stejnými postupy jako podání neelektronická.

Adresa pro osobní a poštovní doručování datových zpráv
na technických nosičích

Městský úřad Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Elektronická adresa podatelny

posta@novemestonm.cz

ID datové schránky

qgfbxi4

 

Elektronické podání (v digitální podobě) je možné doručit

Prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS)
maximální velikost zprávy je 20 MB;

Zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny
maximální velikost zprávy je 10 MB;

Na přenosném technickém nosiči dat
Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

 

Pravidla doručování datových zpráv prostřednictvím ISDS a el. adresy podatelny

 • Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.
 • Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná) a obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, není elektronickou podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

 

Potvrzení o doručení datové zprávy

 • Zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů.
 • Poučení o náležitostech podání a možnostech doplnění je součástí potvrzující zprávy.

 

Přijímané formáty datových zpráv

Textové, obrazové a kombinované dokumenty

 • Microsoft Word (*.docx)
 • Microsoft Word verze 6.0/95 až 2003 (*.doc)
 • Microsoft Excel (*.xlsx)
 • Microsoft Excel verze 5.0/95 až 2003 (*.xls)
 • Acrobat Reader (*.pdf)
 • Dále přijímáme soubory ve formátu *.rtf, *.txt
 • Obrazové přílohy přijímáme ve formátech *.bmp, *.jpg, *.tif, *.gif, *.png
 • ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zasílání ISDS).

Videa

 • Soubory ve formátu MPEG-2 (*.mpg)
 • Soubory ve formátu MPEG-4 (*.mp4).

Zvukové soubory

 • Soubory ve formátu WAV, PCM, MP3, VMA

 

Základní výčet právních předpisů, jimiž se řídí činnost podatelny

 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu; zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů,
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností o užívání a provozování informačního systému datových schránek,
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.