Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 588
TÝDEN: 6268
CELKEM: 2688890

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

CZECH POINT

www.czechpoint.cz

eský podací ověřovací informační národní terminál) slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa.

Logo Czech POINT

Pracoviště CZECH POINT na našem úřadě, označena logemLogo CzechPOINT

Oddělení vnitřních věcí – přízemí vlevo, č. dveří 1.24 a 1.17
Oddělení majetkoprávní – 2. patro vlevo, č. dveří 3.22
Obecní živnostenský úřad - 1. patro vlevo, č. dveří 2.20

 

V současnosti poskytujeme následující služby CZECH POINT

Ověřený výpis z Katastru nemovitostí
Ověřený výpis z Obchodního rejstříku
Ověřený výpis z Živnostenského rejstříku
Ověřený výpis z Rejstříku trestů
Ověřený výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
Výpis bodového hodnocení řidiče
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Ověřený výpis z insolvenčního rejstříku
Autorizovaná konverze
Datové schránky
Základní registry

 
Součástí výpisů je ověřovací doložka, která z nich činí veřejnou listinu. Tato služba není určená k nahlížení do registrů ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru.
 

Podmínky vydání jednotlivých výpisů

Katastr nemovitostí
Potřebujete znát katastrální území a číslo listu vlastnictví nebo číslo parcely nebo číslo popisné nemovitosti nebo číslo popisné a číslo bytové jednotky v domě. S přesným určením Vám mohou pomoci pracovníci odboru majetkoprávního.
 
Poplatek: 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další stranu.
Podrobné informace naleznete na stránkách MV ČR Výpis z Katastru nemovitostí
 

 Obchodní rejstřík

Potřebujete znát IČ obchodní organizace. S jeho vyhledáním Vám může pomoci obsluha Czech Pointu.

 
Poplatek: 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další stranu.
Podrobné informace naleznete na stránkách MV ČR Výpis z Obchodního rejstříku
 

 Živnostenský rejstřík
Potřebujete znát IČ obchodní organizace. S jeho vyhledáním Vám může pomoci obsluha Czech Pointu.
 
Poplatek: 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další stranu.
Podrobné informace naleznete na stránkách MV ČR Výpis z Živnostenského rejstříku
 

 Rejstřík trestů

Výpis z evidence Rejstříku trestů lze pouze osobě, které se výpis týká nebo zplnomocněnci této osoby na základě úředně ověřené plné moci (Vzor plné moci ke stažení ZDE).

 
Potřebujete platný doklad totožnosti případně ověřenou plnou moc.
 
Poplatek: 100,- Kč za výpis.
Podrobné informace naleznete  na stránkách MV ČR Výpis z Rejstříku trestů
 

 Rejstřík trestů právnické osoby
Žadatelem může být kterákoliv fyzická osoba. Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává.
 
Potřebujete znát IČO dotčené právnické osoby. S jeho vyhledáním Vám může pomoci obsluha Czech Pointu.
 
Poplatek: 100 Kč,- za první stranu a za každou následující 50,- Kč.
Podrobné informace naleznete na stránkách MV ČR Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 

 Výpis bodového hodnocení řidiče
O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec.
 
Potřebujete platný doklad totožnosti případně ověřenou plnou moc.
 
Poplatek: 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další stranu.
Podrobné informace naleznete na stránkách MV ČR Výpis z bodového hodnocení řidiče
 

 Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 
Potřebujete znát IČ obchodní organizace. S jeho vyhledáním Vám může pomoci obsluha Czech Pointu.
 
Poplatek: 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další stranu.
Podrobné informace naleznete na stránkách MV ČR Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 

 Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Může podat statutární orgán provozovatele, nebo jím určený zmocněnec na základě plné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH (plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele).

Žádat můžete o registraci a vydání přístupových údajů, změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům, vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům
 
Potřebujete platný doklad totožnosti případně ověřenou plnou moc, IČ organizace. S jeho vyhledáním Vám může pomoci obsluha Czech Pointu.
 
Poplatek: 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další stranu.
Podrobné informace naleznete na stránkách MV ČR Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 

 Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 
Podrobné informace naleznete na stránkách MV ČR Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 

 Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Potřebujete znát pouze IČ organizace. S jeho vyhledáním Vám může pomoci obsluha Czech Pointu..

Poplatek: 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další stranu.
Podrobné informace naleznete na stránkách MV ČR Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 

 Výpis z insolvenčního rejstříku

Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Potřebujete znát IČ organizace nebo osobní údaje konkrétní osoby.

Poplatek: 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další stranu. 

 

Podrobné informace naleznete na stránkách MV ČR Výpis z insolvenčního rejstříku
 

 Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie.

Potřebujete listinu nebo el. dokument (na nosiči CD/DVD nebo potvrzení o vložení dokumentu do Úschovny systému CzechPOINT, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci), který chcete konvertovat.

Poplatek: 30,- Kč za každou i započatou stranu. 
Podrobné informace naleznete na stránkách MV ČR Autorizovaná konverze dokumentů
 

 Agendy ISDS na Czech POINTu

Žádost o zřízení datové schránky
Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky
Podání žádosti o zneplatnění příst. údajů do datové schránky a vydání nových
Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových
Žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
Žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
Přidání pověřené osoby k přístupu do datové
Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do datové schránky
Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO
Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO

Pro všechny agendy ISDS potřebujete doklad totožnosti případně ověřenou plnou moc, pro zřízení DS právnické osobě navíc ověřený dokument, který určuje danou osobu jako jednatele či statutární orgán za danou právnickou osobu.

Poplatek: bez poplatku, s výjimkou opakovaného vydání přístupových údajů do datové schránky: 200,- Kč.

Podrobné informace naleznete na stránkách MV ČR Datové schránky

 


 Základní registry

Výpis údajů z registru obyvatel ROB – neveřejný
Výpis údajů z registru osob – ROS
Veřejný výpis údajů z registrů osob – ROS
Výpis o využití údajů z registrů obyvatel
Výpis o využití údajů z registru osob
Výpis o využití údajů z registru práv a povinností
Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
Žádost o změnu v registru osob
Žádost o poskytování údajů třetí osobě

 
Potřebujete platný doklad totožnosti případně ověřenou plnou moc nebo žádá-li zákonný zástupce (rodič, opatrovník), doklady, jež ho opravňují být zákonným zástupcem (rodný list, rozhodnutí od soudu, atd.).
 
Poplatek: 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další stranu.
Podrobné informace naleznete na stránkách MV ČR Základní registry