Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 31
DNES: 929
TÝDEN: 5731
CELKEM: 2678038

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Založení Regionu Novoměstsko

 
Když žije soused vedle souseda, potkávají se, přou se, radí se spolu, pomáhají si, pracují na společném díle a tím vším, v běhu času, vznikají mezi nimi vazby. Stejnými principy se řídí i vazby mezi obcemi, bez ohledu na to, kdo je na jakém formálně vyhlášeném území.
 
Pohled na mapu mikroregionů, regionů a sdružení obcí v naší oblasti vypovídal: Hic sunt leones. To byl signál, jak pro poskytovatele dotací, tak i pro nás jednotlivé obce, kde jsme začali pociťovat neformální komunikační vakuum. To se tolik netýkalo obcí, které již v některých svazcích byly zapojeny a obcí v rámci Nového Města nad Metují, jako obce s rozšířenou pravomocí. Tam již vše bylo nastartováno, byť trochu více s orientací na formální spolupráci.
 
Proto se dne 17. 2. 2004 v Obecním hostinci v Šonově sešli sympatizanti myšlenky ustavení Regionu Novoměstsko /RN/ zastupující 22 obcí. V sympatické, málo škrobené, atmosféře jsme si nastínili principy ustavení RN, hlasování, financování a samozřejmě se také dohodli na možných oblastech spolupráce. V obrazové promítané prezentaci jsme si ujasnili i naše společné přednosti, na nichž se nechá stavět.
 
Tomu všemu předcházela řada návštěv okolních obcí na základě jejich pozvání, které absolvovali novoměstský starosta Ing.Tymel, místostarosta Ing.Nývlt s pracovnicí Euroregionu Glacensis Ing. Rovenskou, nejednou doprovázeni i dalšími podporovateli myšlenky Ing. Prouzou a Ing. Vančákem. Můžeme-li dnes hodnotit, jednalo se vždy o velice zajímavé a poučné návštěvy většinou spojené s pěší prohlídkou obcí. Toto se nám jeví jako vhodné cyklicky opakovat, včetně návštěvy Nového Města nad Metují.
 
Protože jsme nechtěli pominout obce, jejichž zástupci neměli formální náležitosti pro vstup připraveny a shodli jsme se i na jejich zastoupení v orgánech svazku, proběhla volba členů s podmínkou a to byl důvod pro nezaregistrování svazku. Na další schůzce v N. Městě dne 26. 2. 2004 se již vše odehrálo ke spokojenosti registračního orgánu.
 
Zakládajícími členy Regionu Novoměstsko jsou obce:
 
Následně postupně přibyly obce:
 
 

Turistická atraktivita Regionu novoměstsko

 
Region Novoměstsko sdružuje zhruba tři desítky obcí v krajině, která se zvedá z rovinaté části, od přírodního zrcadla nádrže Rozkoš, k jednomu z nejvyšších vrcholů Orlických hor, k Vrchmezí. Nachází se historicky na území - „zboží“, nebo pod vlivem, především hejtmana královéhradeckého, pana Jana Černčického z Kácova, který ovládal tento kout na přelomu 15. a 16.století.
 
Území Regionu Novoměstsko bylo již v předhistorické době osídleno a vedla jím řada významných stezek do Pobaltí, což významně ovlivnilo budoucnost jeho obcí v jejich blízkosti (Nahořany, Provodov-Šonov atd.).
 
Mytologicky se obce cítí být svázány svými nádhernými pověstmi a pohádkami, často ovlivněnými blízkostí Kačenčiných (Orlických) hor, ale i drsnými historickými událostmi vojenskými z roku 1866 z konfliktu prusko-rakouského.
 
Obce Regionu Novoměstsko jsou si vědomy významu potenciálu tohoto místa skýtajícího řadu pracovních příležitostí, přírodních krás, ale také místa položeného v geografickém prostoru jež je východiskem do Orlických hor vyzdobeným mnoha památkami, jak lidovými a sakrálními, tak i komplexem staveb typu renesanční perly Nového Města nad Metují. Terén se tu zdvihá od vnitrozemského moře - vodního díla Rozkoš, k vrcholům příjemných hor, umožňujícím přechod do sousedního Polska, stejně jako před dávnými věky tak i dnes zvědavému turistovi.
 
Rozkoš
 
Vodní dílo Rozkoš skýtá příležitost ke koupání ve volné přírodě stejně, jako výborné podmínky pro jachting a rybaření. V údolní nivě řeky Metuje se zachovala velká vodohospodářská díla, důmyslný systém kanálů, sloužící k zavlažování luk. Nejenom v Holandsku ale i zde může voda téct přes most.
 
Malebná krajina je poseta řadou staveb památného charakteru. Jsou jimi mimo jiné i stavby doplňující stavby sakrální i světské – zvonice a zvoničky (Rohenice, Bohuslavice, Černčice, Krčín, Slavoňov, Václavice, Nové Město nad Metují, Jestřebí, Vysokov).
 
V regionu je chráněno několik přírodních rezervací a lokalit – rozsáhlé a úchvatné Peklo, Zbytka s mokřadní vegetací a faunou, Čermenská louka s porostem rosnatek a suchopýru, les Mnichovec a i severní konec CHKO Orlické hory. Na geologa zanechají mocný dojem skalní věže především vymodelované erozní činností řeky Metuje s jejími přítoky a to ve slínovcích, do nichž se mohutně zařízla, ale také výhozy fylitů postupně se měnící v souvislé vrstvy a v rozeklané skály nebo část Sekyrových geologickýcch sbírek v novoměstském muzeu.
 
Zimní krajina uspokojí náročného běžkaře, dokonce v bezprostřední blízkosti centra regionu, ale poskytne také dobré podmínky pro sjezdové lyžování v její výše položené partii, zejména v Olešnici v Orlických horách a na Novém Hrádku. Při zimním pobytu se Vám ale nemůže stát, že byste zůstali napospas oblevě. V krátké dojezdové vzdálenosti od svého horského ubytování můžete navštívit řadu atrakcí v Novém Městě (galerii, Městské muzeum, Kino 70), a pokud si sebou vezmete brusle, budete mít možnost si zabruslit na kryté lední ploše, zahrát tenis ve sportovním centru u letního stadionu či jiných krytých sportovištích a samozřejmě navštívit útulné hospůdky rozeseté po celé ploše regionu. Pokud vaše děti dosud neviděly černou zvěř zblízka nebo stádo jelenů evropského, může se jim to stát u nás. Řadu cest můžete v létě absolvovat na kole po značených cyklotrasách.
 
Pokud Vás neuspokojí ani pohled z kopců a hor na krajinu ubíhající ku Hradci a Dvoru Králové, máte zde další báječnou možnost. Sjednat si mohutný zážitek při vyhlídkovém letu v Aeroklubu v Novém Městě. Milovníci historie budou uspokojeni buď prohlídkou zámku Josefa Bartoně-Dobenína, bojišť z r 1866, starých církevních objektů, pevnůstek z r.1938 či v historické části expozicí muzea.
 
Stále znovu Vás ale bude udivovat mnohotvárnost naší krajiny i s její přírodou bez velkých civilizačních zátěží.
 
 

Idea a cíle Regionu Novoměstsko

 
Zakládající obce Regionu Novoměstsko vědomy si, často velice úzkých, vazeb mezi sebou, společných praktických zájmů a výhledových cílů, rozhodly se postupovat společně a také společně hájit své zájmy v rámci legislativně možného sdružení obcí ve formě dobrovolného svazku obcí a nebo zájmy jednotlivých obcí za významné podpory ostatních.
 
Území Regionu Novoměstsko bylo již v předhistorické době osídleno a vedla jím řada významných stezek do Pobaltí, což významně ovlivnilo jejich budoucnost.
 
Obce při hledání svého Genia loci – ducha místa došly k tomu, že je bez rozdílu velikosti k sobě pojí historické vazby stojící na společném vlastnictví šlechtických vlastníků, zde především hejtmana kraje Jana Černčického z Kácova.
 
Mytologicky se obce cítí být svázány svými pověstmi a pohádkami často ovlivněnými blízkostí Kačenčiných hor, ale i drsnými historickými událostmi vojenskými z roku 1866.
 
Po kulturní stránce nezapomínají, že jsou regionem působnosti řady významných osob, v prvé řadě jmenujíce B.Němcovou a A.Jiráska.
 
Obce Regionu Novoměstsko jsou si dále vědomy významu potenciálu místa skýtajícího řadu pracovních příležitostí, přírodních krás, ale také místa položeného v geografickém prostoru jež je východiskem do Orlických hor vyzdobeným mnoha památkami jak lidovými a sakrálními, tak i komplexem staveb typu renesanční perly Nového Města nad Metují. Terén se tu zdvihá od vnitrozemského moře - vodního díla Rozkoš k vrcholům příjemných hor, umožňujícím přechod do sousedního Polska, stejně jako před dávnými věky.
 
Na samém počátku si obce stanovily tyto konkrétní okruhy za těžiště své spolupráce - památky, ekologii, dopravu, turistiku a kulturu, informace a koordinaci služeb a řemesel, informační výměnu a společnou prezentaci, tvorbu strategického plánu RN a řešení dalších koncepčních otázek území, včetně společného úsilí k dosažení na finance, umožňujícími pokrytí smysluplných potřeb obcí a dotčeného území.
 
V obecné rovině je tento svazek obcí založen za účelem podpory vzájemné spolupráce v oblastech hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje. Dále je cílem svazku napomoci v širším ekonomicky spolupracujícím prostoru celkové prosperitě zakládajících obcí a jejich obyvatel.