Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 70
TÝDEN: 1511
CELKEM: 2684133

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 
 
 

Školy a DDM

 
 
Školy jsou seřazeny v jednotlivých kategoriích podle abecedy. Stránky byly vytvořeny a jsou aktualizovány na základě informací poskytnutých od jednotlivých škol. Za správnost údajů odpovídají jednotlivá zařízení. V případě změny nás kontaktujte.

Základní školy

Základní škola Komenského

Zástupce

Ulice, www stránky

Telefon, fax, e-mail

Mgr. Vladimír Milt
ředitel

Komenského 15
Nové Město nad Metují
www.zskom.cz

telefon: 491 474 264
fax: 491 470 544
zskom@zskom.cz

Základní škola Komenského 15 byla slavnostně otevřena 11. září 1892. Ke škole patří 3 oddělení školní družiny a pro žáky druhého stupně i školní klub. Ve škole pracuje žákovský parlament. Ke své práci mohou žáci i vyučující využívat odborné učebny, školní dílny, keramickou dílnu a žákovskou kuchyňku. Škola je již řadu let zapojena do mezinárodních aktivit. Za inovativní výuku cizích jazyků obdržela od MŠMT a Národní agentury Socrates Evropskou jazykovou cenu LABEL. Škola vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu.

Pro veřejnost nabízí pronájem tělocvičny a dalších prostor školy.

ZŠ a MŠ Krčín

Zástupce

Ulice, www stránky

Telefon, fax, e-mail

Mgr. Jana Vitverová
ředitelka

Žižkovo nám. 1
Nové Město nad Metují
www.zskrcin.cz

telefon: 491 474 171
fax: 491 470 526
zskrcin@zskrcin.cz

Škola v Krčíně byla založena v roce 1892. Je školou s bezbariérovým přístupem, otevřená všem dětem. Součástí školy je školní družina, školní klub, školní jídelna a mateřské školy 1. Máje a Vrchoviny.. Žáci základní školy využívají pro své aktivity odborné učebny fyziky, chemie, čítárnu, školní dílnu, cvičnou kuchyň, učebnu hudební výchovy, ateliér výtvarné výchovy, počítačovou učebnu a  tělocvičnu. Bohatá nabídka kroužků umožňuje dětem vyplnění volného času  a rozvoj jejich zájmů. Při škole pracuje školní parlament a školní redakce.  Dlouhodobou tradici má na škole sborový zpěv. Vyučování probíhá podle ŠVP s motivačním názvem "Ruku v ruce za vzděláním". Škola získala certifikát Rodiče vítáni a je fakultním pracovištěm Pedagogické fakulty Hradec Králové.  Veřejnosti nabízíme pronájem tělocvičny, venkovního hřiště a dalších odborných pracoven pro volnočasové aktivity nejen pro děti, ale i pro dospělé.

Základní škola Malecí

Zástupce

Ulice, www stránky

Telefon, fax, e-mail

Mgr. Pavla Smolová
ředitelka

Školní 1000
Nové Město nad Metují
www.zsmaleci.cz

telefon: 491 474 016
info@zsmaleci.cz

Škola vyučuje od roku 2007-08 podle vlastního školního vzdělávacího programu Ma-le-cí = malé, lepší cíle. Od r. 1994 je škola zařazena do české sítě Zdravých škol, preferujeme komplexní zdravý životní styl. V současnosti se škola zaměřuje na: a) výuku jazyků ( nabízíme kromě Aj, i Nj, Fr.j. a Rj), b) výuku počítačových dovedností, c) pestré hodiny tělesné výchovy (využívání obou tělocvičen, letního sportovního stadionu a plaveckého bazénu), d) bohatá je nabídka zájmové činnosti dětí. V rámci kroužků ŠD či kroužků školního klubu děti využívají pestrou nabídku sportovních, hudebních a jiných aktivit. Součástí školy je i moderní jídelna, která nabízí kvalitní domácí stravování nejen dětem a pracovníkům školy, ale i ostatním zájemcům. Škola provozuje doplňkovou činnost (pronájmy prostor…). Škola získala od společnosti SCIO certifikát za aktivní přístup ke zjišťování výsledků vzdělávání v letech 2011-2014, Pečujeme o vzdělávání.

 

Střední školy

Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola Nové Město nad Metují

Zástupce

Ulice, www stránky

Telefon, fax, e-mail

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka

Československé armády 376
Nové Město nad Metují
www.skolynome.cz

491 474 195
734 441 678
sekretariat@skolynome.cz

Pracoviště Nové Město nad Metují

Studijní čtyřleté obory
23-41-M/01 Strojírenství
18-20-M/01 Informační technologie
23-45-L/01 Mechanik seřizovač (ŠVP Programátor CNC strojů)
65-41-L/01 Gastronomie (dobíhající obor)

Učební tříleté obory
23-51-H/01 Strojní mechanik
23-55-H/02 Karosář
23-56-H/01 Obráběč kovů
69-51-H/01 Kadeřník
29-54-H/01 Cukrář (dobíhající obor)
65-51-H/01 Kuchař – číšník (dobíhající obor)
29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrář)
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchař)
75-41-E/01 Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatel)

Učební dvouleté obory
69-54-E/01 Provozní služby (ŠVP Rodinka)
29-51-E/02 Potravinářské práce (ŠVP Pekař)
31-59-E/02 Šití prádla (ŠVP Šička)

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá (ŠVP Příprava pro život)

 

 

Mateřské školy

ZŠ a MŠ Krčín

Zástupce

Ulice, www stránky

Telefon, e-mail

Gabriela Žižková
zástupkyně ředitelky

1. Máje 100
Nové Město nad Metují
www.mskrcin.cz

731 588 920
491 470 144
mskrcin@seznam.cz

Provoz MŠ byl zahájen r. 1946 v historické budově bývalé radnice Krčína. V dnešní době má zařízení 3 oddělení s kapacitou 71 dětí. Cílem našeho Školního vzdělávacího programu "Za poznáním krůček po krůčku" jsou šťastné a spokojené děti, které se učí žít v kolektivu a které vedeme přirozenými formami k samostatnosti a touze po poznávání pomocí přímých prožitků. Ze zájmových aktivit nabízíme dětem „Chvilky pro šikulky“ = pohybové, tvořivé a hudební činnosti („Hopsálek“, „Kutílek“, Pískálek“) + „Ája“ (výuka angličtiny pro předškoláčky ), v zimním období máme možnost chodit s dětmi bruslit na zimní stadion (pod vedením trenérů). Dále využíváme zahradu MŠ, k dispozici máme i tělocvičnu a hřiště ZŠ Krčín.

Marcela Šanovcová
vedoucí učitelka

oddělení
Vrchoviny 133
Nové Město nad Metují
www.msvrchoviny.cz

491 474 069

Světlá slunná budova uprostřed zahrady. Jedno oddělení s kapacitou 30 dětí. Výchovně vzdělávací program zaměřený na výchovu ke zdravému životnímu stylu, ozdravný program pro děti s alergiemi a respiračními nemocemi, výuka hry na zobcovou flétnu.

Mateřská škola Na Františku 845

Zástupce

Ulice, www stránky

Telefon, e-mail

Hana Kavková
ředitelka

Na Františku 845
Nové Město nad Metují
www.msfrantisek.cz

telefon: 491 470 156
msfrantisek@msfrantisek.cz

Mateřská škola má tři běžné třídy a jednu speciální logopedickou. Kapacita školy je 96 dětí. Náš školní vzdělávací program „Jen si děti všimněte“ umožňuje rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé a tvořivé děti cestou přirozené výchovy. Předáváme a zprostředkujeme dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělání založeném na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjíme samostatnost, sebejistotu, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí. Nabízíme i zájmové aktivity dětí ve sborečku Lísteček, s flétničkou „Veselé pískání, zdravé dýchání“ a ve výtvarném kroužku „Barvička“. K pohybovým aktivitám využíváme prostornou tělocvičnu a celoročně velkou školní zahradu.

Irena Černá
zástupkyně ředitelky

oddělení
Pod Výrovem 1062
Nové Město nad Metují
kapacita 20 dětí

491 474 273

Jsme jednotřídní mateřská škola, která se nachází v okrajové, historické části města, v budově starší vily. Umístění, prostory a věkově smíšený  kolektiv dětí přispívá k rodinnému charakteru školy. Hlavní náplní našeho třídního vzdělávacího programu je poznávání přírody a její ochrana. Jsme členem celostátní sítě škol se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu „MRKVIČKA“.  Nedílnou součástí života školy je aktivní prožívání lidových zvyků a tradic. Od roku 2003 patříme pod MŠ Na Františku.

Mateřská škola Rašínova 600

Zástupce

Ulice, www stránky

Telefon, e-mail

Bc. Petra Mináriková
ředitelka

Rašínova 600
Nové Město nad Metují
www.materskeskolky.cz

606 040 820
msrasinova@seznam.cz

Jsme šestitřídní mateřská škola. Ve dvou třídách je poskytována speciální péče, jednak dětem alergickým a astmatickým metodou prof. Žilky "Pískání pro zdraví", dále individuální péče pro děti se zrakovým oslabením. Také nabízíme preventivní logopedickou péči. Děti mohou navštěvovat pěvecký a hasičský kroužek. Motto školy: "Rozvíjet osobnost samostatného, zdravého a zdravě sebevědomého dítěte. Cestou přirozené výchovy položit u dětí základy celoživotního vzdělávání." Zaměstnanci respektují individualitu dítěte. Rodiče mohou vstupovat ráno i odpoledne do tříd a pozorovat své dítě v kolektivu ostatních dětí. Dětem je k dispozici velká, modernizovaná školní zahrada s brouzdalištěm a mlhovištěm

 

Umělecké školy

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany

Zástupce

Ulice

Telefon, fax, e-mail

Tomáš Hvězda
ředitel

Husovo náměstí 1209
Nové Město nad Metují
www.zusnovemesto.cz

702 255 183
sekretariat@zusnovemesto.cz

Škola vyučuje oboru hudebnímu, tanečnímu, výtvarnému a literárně-dramatickému. Vyučovány jsou všechny nástroje kromě harfy a fagotu. Celkový počet žáků je 700.

Novoměstská filharmonie symfonický - 60 členů www.nofi.cz
Dechový orchestr - 20 členů,
Soubor zobcových fléten 5 členů,
3 pěvecké sbory – Malíček pro děti od 5 do 7 let, Prostředníček od 8 do 11 let, Paleček od 12 do 18 let.

Kontaktní tel. čísla
491 419 125 - čp. 1209 Husovo n. (ředitelství, obory hudební, literárně-dramatický)
491 474 173 - čp. 1238 Husovo n. (obory výtvarný, taneční, hudební)

 

Speciální školy

Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

Zástupce

Ulice

Telefon, e-mail

Mgr. Milena
Liskovská Turková
ředitelka

Rašínova 313
Nové Město nad Metují
www.zsnonanmnm.cz

491 474 299
734 377 154
zsnona@zsnonanmnm.cz

Soukromé školské zařízení pro děti s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. Děti se zdravotním postižením jsou na základě doporučení SPC vřazeny do školy nebo přípravného stupně školy. Na třídě pracuje učitel, asistent pedagoga, popřípadě osobní asistent. Je zajištěn individuální přístup k žákovi s ohledem na jeho postižení. Pro žáky jsou vytvořeny individuální učební plány. Zajišťujeme logopedickou a rehabilitační péči. Škola je vybavena specializovanými učebnami: snoezelen, fyzioterapeutická místnost, interaktivní učebna pro práci na PC. Škola spolupracujeme s psychologem, SPC, prim.rehabilitace a dalšími odborníky.

Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola Nové Město nad Metují

Zástupce

Ulice

Telefon, e-mail

Mgr. Lenka Šafaříková
zástupkyně ředitelky

Českých bratří 1035
Nové Město nad Metují
www.skolynome.cz

734 314 502
sekretariat@skolynome.cz

Vzdělávací program školy je určen žákům základních škol, pro které není vhodné vzdělávání v zařízeních běžného typu. Poskytujeme všeobecné základní vzdělání, které je diferencované podle typu postižení, mentální úrovně či individuálních možností jednotlivých žáků, a to na základě doporučení školských poradenských pracovišť. Vzděláváme převážně děti, u nichž je diagnostikována specifická vývojová porucha chování nebo lehké mentální postižení. Dle závěrů PPP nebo SPC i další druhy poruch.

Nabízíme těmto žákům i jejich rodičům pomoc při překonávání jejich náročné životní situace. Zajišťujeme spolupráci s výchovným týmem školy, sociální pracovnicí a nabízíme psychologickou péči v podobě konzultací u školní psycholožky.

ZŠ je jedinou v České republice, která má vlastní internát, jehož specializovaní vychovatelé  mají dlouholetou zkušenost s vedením žáků se specifickými potřebami.

Aktuální informace o naší ZŠ najdete na facebooku SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují. Škola též vydává i elektronickou verzi školního časopisu Soutok.

 

 

Dům dětí a mládeže

Dům dětí a mládeže "Stonožka"

 
Zástupce
Ulice
Telefon

Mgr. Dagmar Rudolfová
ředitelka

Malecí 588
Nové Město nad Metují
www.ddmstonozkanm.cz
604 646 773
Celoroční provoz několika desítek zájmových kroužků a různé další akce.