Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 13
DNES: 190
TÝDEN: 6765
CELKEM: 2617252

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vážení občané,

vedení města i úřadu si velice váží Vašich podnětů, dotazů a připomínek, které nám zasíláte. Upozorňujeme, že tato rubrika není diskusní fórum! Slouží pouze k Vašim DOTAZŮM (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob, případně administrátora serveru. Na dotazy, které nebudou obsahovat jméno a příjmení včetně platné emailové adresy nebo na dotazy vulgární a urážlivé, si vyhrazujeme právo neodpovídat a ani je zde nezveřejňovat. Žádáme Vás také o stručnost a věcnost Vašich dotazů, abychom na ně mohli okamžitě reagovat.

Nově jsme pro větší přehlednost oddělili hlášení závad a nedostatků ve městě. Pro jejich ohlášení použijte elektronický formulář Hlášení závad a nedostatků, do kterého máte možnost vložit až tři ilustrační fotografie. Ohlášené závady budou řešeny pracovníky Technických služeb města. Prosíme, nevkládejte je již do této rubriky. Pokud je sem vložíte, budou administrátorem webu převedeny do Hlášení závad a nedostatků.

Děkujeme za pochopení

Vedení města


Postup zadávání a zodpovídání dotazů

Formulář pro vložení dotazu se objeví po kliknutí na níže uvedený text "Zobrazit/Skrýt formulář". Po zadání dotazu se zde zobrazí informační sdělení "Otázka byla úspěšně položena" potvrzující Vám vložení dotazu. Dotaz zde bude zveřejněn posléze až s odpovědí na něj.


 

V souladu s článkem 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů je:

  • správcem osobních údajů město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel.: 491 419 611, e-mail: posta@novemestonm.cz, datová schránka: qgfbxi4
  • pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Vratislav Fröde
  • účelem zpracování vyřízení dotazu
  • kategorií příjemců osobních údajů návštěvník webových stránek města

Bližší informace

 

Stránka

Tak jsem se nikde nedozvěděl jak to dopadlo u nás ve meste s radary ? Zda-li došlo ke schválení 12.12.2019.S plánem na příští rok jak bylo zde uvedeno.Našel jsem pouze informaci o schválení dvou mericu rychlosti ve Spěch a Vrchovinach. Diky za vyjádření dlouhodobě problematiky u nás v Dobrusske ulici. (Vloženo 21.12.2019)

Vážený pane Zdeňku,

Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují dne 12.12.2019 schválilo celý projekt týkající se zvýšení bezpečnosti silničního provozu, měřením nejvyšší dovolené rychlosti tzv. stacionárními radary, které poskytují důkazní materiál pro řízení o přestupku. Pro úplnost uvádím, že dne 17.12.2019 byl zveřejněn rozpočet na rok 2020 a ten konkrétně pod položkou 2299 obsahuje částku pro pořízení samotného zařízení. V současné době probíhá příprava na výběrové řízení, ze kterého vzejde dodavatel celého systému. Veškeré přípravy jsou nastaveny tak, aby pokud nedojde k zásadní komplikaci zejména ve stavebním řízení, nebo k odvolávání na průběh výběrového řízení ze strany např. neúspěšných dodavatelů, bude celý systém spuštěn v průběhu letních měsíců, a to v Novém Městě nad Metují ul. T. G. Masaryka, Náchodská, Nahořanská, Dobrušská, Halínská a v obcích Bohuslavice, Nahořany a Provodov-Šonov.

S pozdravem

Miloš Kratěna - vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují, 07.01.2020
Dorý den,prosím o inormaci,zdali bude i nadále v provozu pro r.2020 Domov pro seniory Metuj v Novém Městě nad Metují. Děkuji a přeji hezký den. (Vloženo 02.01.2020)

Vážená paní Čermáková,

Královéhradecký kraj městu Nové Město nad Metují dne 19.12.2019 zaslal vyjádření k plánovanému ukončení provozu soukromého neregistrovaného zařízení Domova seniorů Metuj s.r.o., a to ke dni 15.03.2020. Vedení Domova seniorů Metuj žádnou oficiální informaci městu zatím nepodalo. Odbor sociálních věcí Královéhradeckého kraje uvedl, že situaci aktivně řeší a vyjednává se společností provozující toto soukromé zařízení. V Domově seniorů Metuj je ubytováno přibližně 60 osob, které budou v případě ukončení provozu potřebovat zajistit péči jinak. Královéhradecký kraj dále ve svém vyjádření přislíbil, že zajištění služeb bude v případě ukončení provozu koordinovat, a to především hledáním vhodných sociálních služeb v místech, kde senioři žili dříve, případně žijí jejich rodinní příslušníci. Z cca 60 klientů Domova seniorů Metuj je jen přibližně 8 z Nového Města nad Metují nebo spádových obcí. Většina je z jiných obcí a dokonce i jiných krajů. Krajský úřad Královéhradeckého kraje bude koordinovat umístění klientů do jiných zařízení (např. podle místa původního bydliště nebo bydliště příbuzných). Městské středisko sociálních služeb Oáza (dále jen "MSSS Oáza") bude ve spolupráci s Odborem sociálních věcí hledat řešení pro oněch cca 8 místních klientů. Není však v možnostech MSSS Oáza ani zájmu města převzít zodpovědnost za desítky seniorů z různých obcí napříč republikou.

S pozdravem

Mgr. Denisa Plšková - vedoucí Odboru sociálních věcí, 07.01.2020
Dobrý den, měla bych dotaz, zda je možné zjistit číslo mého starého řidičského průkazu, který jsem odevzdala loňského roku. Nepobývám v ČR, ale pokud by to bylo možné, moc ráda zavolám. S pozdravem, Klára U. (Vloženo 03.01.2020)

Vážená paní Uhnavá,

zjištění čísla již neplatného řidičského průkazu lze buď při osobní návštěvě žadatele (původního držitele daného ŘP) na kterémkoliv registru řidičů, a to samozřejmě s platným dokladem totožnosti nebo lze předmětnou informaci sdělit i jiné osobě než původnímu držiteli na základě úředně ověřené plné moci.

S pozdravem

Ing. Petr Kubala - vedoucí Oddělení dopravy a silničního hospodářství pověřený vedením Obecního živnostenského úřadu Odbor správní, 06.01.2020
Dobrý den. Opakovaně mám dotaz na to, zda je v legislativních, fyzických a mentálních silách města uspokojivě vyřešit problém s nedostatečnou kapacitou kontejnerů na tříděný odpad (nad restaurací Stop) a opakovaným (prakticky nepřetržitým) nepořádkem, který v jejich okolí vzniká právě z důvodů jejich nedostatečné kapacity? Očekával bych praktické fungující řešení a ne neustálé plané vysvětlování proč to nelze řešit a ujišťování o pravidelných kontrolách a úklidu (kdy řešíte důsledek a ne příčinu !). Pěnička (Vloženo 12.12.2019)

Vážený pane Pěničko,

problém s opakujícím se nepořádkem okolo kontejnerů na tříděný odpad je bohužel nejen na stanovišti nad restaurací Stop, ale i na jiných místech ve městě. Vedoucí Technických služeb našeho města společně s Oddělením životního prostředí proto vybrali několik stanovišť, kde se od nového roku 2020 zvýší počet sběrných nádob na plast a papír. Konkrétně jde o tato stanoviště: ul. Klosova - za klášterem, ul. Smetanova - Rehabilitace Falta, ul. Družební - nad restaurací Stop, ul. Boženy Němcové - za kinem a ul. Českých legií - parkoviště pod MěÚ. Po dokončení bytového domu v Březinkách (ul. Družební) a nastěhování nájemníků, bude po dohodě s firmou FATO zřízené další stanoviště kontejnerů na plasty a papír, které bude umístěno uvnitř tohoto sídliště. Kromě těchto opatření je nyní přijato časově omezené posílení svozu papíru, který bude probíhat ze všech stanovišť 2x týdně. Dosud se polovina stanovišť vyvážela jen 1x týdně. Navíc budou ode dne 20.12.2019 na stanovištích za restaurací Stop, za klášterem, U Luštince a u plynařů na Malecí přistaveny velké kontejnery na papír a lepenku.

S pozdravem

Ing. Libor Hovorka - místostarosta města Nové Město nad Metují, 19.12.2019
Dobrý den, mám dostat. Šlo by umystit druhé zrcadlo pod hradbami směr Rezecký most z důvodu nově postavených plotovych sloupků není vydět při výjezdu z ulice Zelená na most děkuji (Vloženo 14.12.2019)

Vážená paní Kavanová,

na základě Vašeho podnětu město Nové Město nad Metují prověří ve spolupráci s Dopravním inspektorátem PČR možnost umístění zrcadla.

S pozdravem

Ing. Petr Mach - referent Oddělení rozvoje města, Odbor majetku města, 19.12.2019
Dobrý den, pod zastávkou Malecí na novém parkovišti je místo pro invalidy. Dříve toto místo mělo smysl, protože tu parkovalo auto. Již odhadem půl roku je však toto místo nevyužívané. Určitě by jej rádo využilo mnoho obyvatel, vzhledem k nedostatku parkovacích míst. Nebylo by možné toto místo uvolnit i pro běžné občany? Například přeškrtnutím značky apod. Pokud by se v budoucnu někdo objevil, kdo by měl na místo po invalidy nárok, tak pak by bylo samozřejmostí mu toto místo opět vyhradit. (Vloženo 16.12.2019)

Vážený pane Andresi,

návrh řešení uvedeného parkoviště je vypracován v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, která musí být při realizaci staveb dodržována.

Vyhrazená parkovací stání jsou řešena v článku "Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství", kde v § 4 odst. 2 je uvedeno, že na všech vyznačených vnějších a vnitřních odstavných parkovacích plochách a v hromadných garážích pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené nejméně v počtu vycházejícím z celkového počtu stání každé dílčí parkovací plochy". Při počtu 2 až 20 stání musí být vyhrazeno 1 stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Dotčené vyhrazené parkovací místo nelze zrušit.

S pozdravem

Bc. Alena Čečetková - referentka Oddělení rozvoje města, Odbor majetku města, 19.12.2019
Dobrý den, nebylo by lepší vyvážet kontejnery častěji, než přidávat další? Konkrétně na parkovišti pod MÚ je 7 kontejnerů + 2 na komunální odpad pro obyvatele domů. Takto se zabere další parkovací místo, kterého je už tak málo. (Vloženo 19.12.2019)

Vážená paní Tatoušková,

četnost svozu kontejnerů na tříděný odpad vychází ze smlouvy. Stávající smlouva je platná do konce roku 2020. Vedení města se v současné době již zabývá otázkou koncepce nové smlouvy s ohledem na četnost a zároveň efektivnost spolu s finanční náročností těchto změn. O změnách ve svozu bude veřejnost včas informována.

S pozdravem

Ing. Ondřej Hanka - vedoucí Oddělení životního prostředí, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, 19.12.2019
Dobrý den.Mám dotaz ohledně sběrného dvora.Nebylo mně umožněno odevzdat v něm starý koberec.Jaký je důvod?A je to věc provozovatele,nebo města?Děkuji předem za odpověď. (Vloženo 06.12.2019)

Vážený pane Široký,
sběrný dvůr provozuje firma Marius Pedersen a.s. a je určen k odkládání nebezpečného odpadu, pneumatik a vysloužilého elektrozařízení. Koberec (jedná se o objemný odpad) je možné uložit na velkoobjemové kontejnery dle svozového kalendáře ode dne 01.04. do dne 15.11. každého roku. Mimo tuto dobu můžete po dohodě odevzdat vždy v pondělí a středu od 12 do 16 hodin v Technických službách města Nové Město nad Metují v ul. Kpt. Jaroše.
S pozdravem

Ing. Ondřej Hanka - vedoucí Oddělení životního prostředí, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, 06.12.2019
Dobrý den.Slo by prosím v Dobrušské ulici naproti domu číslo popisné 99 na protější straně umístit zrcadlo ? Stačilo by přidělat na značku (směr Dobruška ).Je zde problematické vyjeti od domu.Nekolikrat se mě stalo i přes to že jsem se se důkladně rozhlédl a vyjel tak do mě málem napalilo vozidlo,které nedodržovalo předpisy.Je zde sice od směru Dobruška 40 km,ale do dnešního dne se zde nic nezměnilo a někteří řidiči si zde z toho dělají závodní dráhu.Prosim tedy o řešení.Diky (Vloženo 15.11.2019)

Vážený pane Zdeňku,

reagujeme na Váš dotaz týkající se možnosti instalace odrazového zrcadla naproti výjezdu z domu č. p. 99. Pro vyřizování žádostí občanů o umístění dopravního značení či dopravních zařízení je stanoven tento postup. Občan zašle písemnou žádost včetně souhlasného stanoviska Policie ČR - Dopravního inspektorátu Náchod na Odbor majetku města, který k dané věci zajistí další stanoviska odborných útvarů MěÚ. O souhlasu s umístěním značky či zrcadla apod. pak rozhodne Rada města Nové Město nad Metují (dále jen „RM“). V případech, kdy má značení či zařízení sloužit pouze jednomu domu, vydává RM obvykle souhlas s tou podmínkou, že si dané zařízení zajistí žadatel sám.

To v tomto případě znamená, že po schválení v RM, bude případnou instalaci odrazového zrcadla schvalovat Oddělení dopravy a silničního hospodářství (dále jen "ODSH"). Samotné instalaci pak předchází vydání stanovení dopravního značení, které vydává ODSH. Kladné vyřízení žádosti na ODSH je dále podmíněno předchozími souhlasnými stanovisky Policie ČR - Dopravního inspektorátu Náchod a vlastníka dotčené pozemní komunikace (v tomto případě tj. Správa silnic Královéhradeckého kraje). Po vydání souhlasu pak je žadatel povinen na své náklady dané dopravní zařízení instalovat a pravidelně udržovat.

Co se týká řešení problémů s řidiči, kteří zde překračují omezenou rychlost, tak Vás informujeme, že Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují schválilo opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, spočívající v rozmístění statických radarů, které umožňují pořízení důkazního materiálu usvědčujícího řidiče ze spáchání přestupku. Právě ul. Dobrušská bude tímto radarem osazena, což by mělo v této lokalitě pomoci snížit rychlost projíždějících vozidel a tím umožnit i bezpečnější výjezd od domů v této ulici. Pokud výše uvedenou investici zastupitelé schválí i v rozpočtu pro rok 2020 (rozpočtové zasedání ZM se uskuteční dne 12.12.2019), bude realizace těchto opatření uskutečněna v 1. pololetí příští roku.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 25.11.2019
S opožděním reaguji na dotaz p. Dvořáčka a Vaši odpověď týkající se hřiště, kde by si parta kluků mohla bezpečně zakopat.Nechci se staromilecky zabývat tím, že v minulosti např. v Hradci Králové jsme mohli využívat jakékoliv hřiště, aniž jsme byli členy. Myslím, že stojí za zvážení využít prostor kasáren. Nemám na mysli asfaltovou plochu, ale za mé působnosti v kasárnách jsme tam vybudovali hřiště na malou kopanou, tenisový a volejbalový kurt.Tato hřiště se bohužel nechala zarůst, s minimálními náklady by se doufám dala renovovat. Mluví se stále o podpoře sportu zvláště pro mládež,slova o "nalezení trávníku" mně k tomu příliš nesedí. S pozdravem Ing.Jiří Teplý (Vloženo 14.11.2019)

Vážený pane Ing. Teplý,

děkuji za Váš podnět ohledně možnosti využít v kasárenském areálu bývalé hřiště na malou kopanou pro současné potřeby amatérských sportovců v našem městě. Vzhledem k tomu, že tento pozemek je v majetku Královéhradeckého kraje (dále jen „KHK“) a užívá ho Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, bude nutné domluvit se na tom s ředitelkou školy. Celou věc může zjednodušit kladné vyřízení naší žádosti o bezúplatný převod tohoto pozemku do majetku města, kterou jsme podali na KHK v létě letošního roku. Pokud se to podaří, tak nic nebude bránit tomu uvést pozemky s bývalým hřištěm do takového stavu, aby na něm občané našeho města mohli bezplatně hrát míčové hry.

S pozdravem

Ing. Libor Hovorka - místostarosta města Nové Město nad Metují, 22.11.2019

Stránka