Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 33
DNES: 1145
TÝDEN: 9275
CELKEM: 2670928

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Tranzitní doprava

Místní referendum o otázce řešení tranzitní dopravy se s těmito výsledky uskutečnilo ve dnech 5. a 6. října 2018. Záležitosti týkající se tranzitní dopravy byly zároveň řešeny i při pořizování nového Územního plánu Nového Města nad Metují (dále jen „územní plán“).  

Návrh Přípravného výboru pro konání místního referenda obdrželo město přibližně v polovině roku 2014.  V průběhu pořizování nového územního plánu pořizovatel obdržel podnět zástupců veřejnosti k tomu, aby v návrhu územního plánu byla vymezena územní rezerva pro jižní obchvat města.

Město i pořizovatel územního plánu tuto záležitost velmi podrobně prověřovali. K posouzení toho, zda je možno vymezit koridor pro jižní obchvat města bylo získáno stanovisko obce Nahořany, stanoviska dotčených orgánů - Ministerstva dopravy, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, ŘSD.  Na základě provedených zjišťování město i pořizovatel územního plánu došli k závěru, že řešení tranzitní dopravy dle vznesených požadavků přestavuje záměr nadmístního charakteru s dopady i do správních územní jiných obcí. Takovéto záměry na úseku územního plánování řeší Zásady územního rozvoje vydávané Královéhradeckým kraje. Území plán města následně tyto záměry převezme a zpřesní.

Výše uvedená stanoviska a právní názor města plně potvrdil i Krajský soud v Hradci Králové, který na základě podaných návrhů na zrušení částí územního plánu přezkoumával zákonnost návrhy napadených části územního plánu města.

Informace k rozsudkům Krajského soudu (číslo 30A33/2019-106 a číslo 30A 72/2019-121) ve věci návrhů na zrušení částí územního plánu byly zveřejněny na stránkách města bezprostředně poté, co město obdrželo písemná vyhotovení těchto rozsudků. V rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové 30 A 33/2019-106 jsou vyznačeny pasáže, které se týkají vymezení koridory přeložky silnice I/14 a dále záležitosti územní rezervy pro jižní obchvat města 

K věci dále doplňujeme, že v souvislosti s vyhlášeným místním referendem město iniciovalo zpracování studie porovnávající různé varianty řešení tranzitní dopravy. Závěry této studie, kterou nechalo zpracovat ŘSD, potvrdily koncepci dopravy zakotvenou v územně-plánovací dokumentací města i kraje.

Na základě výsledků místního referenda město učinilo kroky, které mu učinit příslušelo. V březnu roku 2019 byl na základě přijatého usnesení Zastupitelstva města Nové Město nad Metují Č. 3-80/19 podán Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje podnět na změnu Zásad územního rozvoje kraje, na který již město obdrželo reakci, ze které vyplývá, že podaný podnět byl zaevidován a bude projednán v rámci nejbližší aktualizace Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.     

Ve věci tranzitní dopravy je s příslušnými orgány ze strany města jednáno průběžně, zveřejňujeme aktuální stanovisko Ministerstva dopravy, vyjádření ŘSD k návrhu na zrušení části opatření obecné povahy a informaci ŘSD k aktuálnosti záměru silnice I/14 .  

 

   

 

   

Stránka

  • 1