Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 182
TÝDEN: 1686
CELKEM: 2751776

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • En français
 • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Realizace chodníku T. G. Masaryka – Kaštánky, Nové Město nad Metují

V pondělí 25. května 2020 budou zahájeny stavební práce mezi ul. T. G. Masaryka a ul. Kaštánky.

20. 5. 2020 Zobrazit více

Zvýšení maximálního počtu osob, které se mohou účastnit hromadných akcí od 25. května 2020.

Vláda zvýšila počet osob, které se mohou zúčastnit svatebních obřadů, bohoslužeb, ale i jiných hromadných akcí na 300 a upravila podmínky konání obřadů, bohoslužeb a těchto hromadných akcí.

Dne 18. května 2020 vláda České republiky přijala usnesení č. 555, ze kterého plyne, že s účinností od 25. května 2020 bude možno konat svatební obřady, bohoslužby i jiné akce s účastí do 300 osob - viz písmeno a) bodu 1 tohoto usnesení, zejména citovaná příloha č. 1 (vše dostupné zde https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-05-18).

Text výroku mimořádného opatření

Příloha č. 1 

usnesení vlády

ze dne 18. května 2020 č. 555

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se zákazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se

I.          zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 300 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona;

II.         omezuje

 1. konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
 • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
 1. organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob,
 • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
 • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
 • po skončení tréninku nebo zápasu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek;
 1. účast na sňatečném obřadu tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 300 osob,
 • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,
 • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek,

tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství;

 1. účast na bohoslužbě tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 300 osob,
 • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
 • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
 • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
 • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
 • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;

stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

 


19. 5. 2020 Zobrazit méně

Přerušení dodávek vody

Dle informace společnosti Vodovody a kanalizace Náchod dojde ve středu 20. května 2020 k přerušení dodávek vody z důvodu havárie na vodovodním řadu.

18. 5. 2020 Zobrazit více

Městský úřad Nové Město nad Metují zahajuje běžný provoz

Vzhledem k ukončení nouzového stavu k 17. květnu 2020 bude od pondělí 18. května Městský úřad již otevřen pro veřejnost standardně každý všední den.

14. 5. 2020 Zobrazit více

Informace pro zákazníky

COOP Dvůr Králové nad Labem si dovoluje informovat zákazníky o dočasném uzavření prodejny v Novém Městě nad Metují u Luštince z důvodu rekonstrukce. Prodejna bude uzavřena od pondělí 11.5.2020. Předpokládaný termín otevření je 27.7.2020.

7. 5. 2020

Zvýšení maximálního počtu osob, které se mohou účastnit svatebních obřadů a bohoslužeb od 11. května 2020.

Vláda zvýšila počet osob, které se mohou zúčastnit svatebních obřadů a bohoslužeb na 100 a upravila podmínky konání obřadů a bohoslužeb.

7. 5. 2020 Zobrazit více

Zrušení bytového dne 13. května 2020

Bytový den pro občany – žadatele o městský byt se dne 13. května 2020 NEKONÁ.

4. 5. 2020

Stránka