město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují
 

Mimořádná zpráva: Přímý přenos jednání ZM Nové Město nad Metují č. 22  - živé vysílání bude zahájeno ve čtvrtek 9. prosince 2021 v 16 hodin...

Výběr z jednání zastupitelstva města Nové Město nad Metují

ZM č. 21, Čtvrtek 11. listopadu 2021

Výběr z jednání zastupitelstva Města Nové Město nad Metují

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 od 16.00 hod. se ke svému jednání sešlo v Kině Nové Město nad Metují Zastupitelstvo města.

Zasedání, mělo na programu celkem 24 bodů a zúčastnilo se ho všech 21 zastupitelů. My Vám přinášíme výběr toho nejzajímavějšího z jednání:

* ZM schválilo koupi lesních pozemků o výměře 599 m2 a 346 m2, které byly městu nabídnuty ke koupi za cenu stanovenou dle znaleckého posudku včetně nákladů spojených s jeho vyhotovením, tedy celkovou kupní cenu 23.962 Kč. Nabízené pozemky navazují na sousední lesní pozemek města a dojde tak k funkčnímu rozšíření a logickému spojení obou lesních pozemků.

* ZM schválilo zadání změny č. 4 Územního plánu Nové Město nad Metují v ulici Pod Hradbami v místě bývalého rodinného domu, který musel být z důvodu špatného stavebně technického stavu odstraněn. Majitel pozemku uvažuje o výstavbě nového rodinného domu na místě původního s jeho smíšeným využitím. ZM 17 svým usnesení změnu odsouhlasilo a na základě tohoto souhlasu, po zpracování a projednání Odborem výstavby a regionálního rozvoje, nyní schvaluje zadání této změny Územního plánu.

* ZM vzalo na vědomí předloženou Územní studii Krčínského návrší. V Územním plánu Nové Město nad Metují byly vymezeny zastavitelné plochy Krčínského návrší, současně však další rozhodování podmínil zpracováním územní studie. Na základě tohoto požadavku zadali vlastníci pozemků v tomto území zpracování studie doc. Ing. arch. Ivanu Kaplanovi (autorovi Územního plánu NMnM). První verze studie byla doručena v dubnu 2020. Po zapracování připomínek ze strany MěÚ, vedení města, a vlastníků pozemků došel zpracovatel ke konečné verzi studie a mohl být podán podnět k zápisu studie do evidence územně plánovací činnosti. Územní studie byla zveřejněna na webových stránkách města a Zastupitelstvu města předložena na vědomí.

* ZM nesouhlasilo s předloženým návrhem na změnu Územního plánu Nové Město nad Metují na pozemcích parc. č. 1081/1, 1081/2, 1081/3, 1081/4, 1051, 1078/2, 1078/3, 1076/2 a 1082/3. Po podrobném seznámení a konzultacích odborné útvary MěÚ s navrhovanou změnou nesouhlasí z důvodu narušení ochranného pásma lesa (50 m od lesních pozemků). Zároveň ZM neschválilo pořízení navrhovaných změn Územního plánu Nové Město nad Metují na pozemcích parc. č. 896/1, 896/2, 896/3, 896/4 a 896/5. Návrh projednaly rovněž odborné komise Rady města. Komise životního prostředí a Komise regenerační změnu nedoporučily. Komise pro výstavbu a rozvoj k této problematice nepřijala žádné usnesení. S navrhovanou změnou nesouhlasí ani Oddělení rozvoje města a Městský architekt.

* ZM schválilo podání žádosti o dotaci na opravu komunikace části ul. Družební v rámci dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy místních komunikací. Odhadované náklady na realizaci jsou 3,5 mil Kč, z čehož dotace může pokrýt max. 70 % způsobilých výdajů. Předpokládaný termín realizace je ro 2022.

* ZM schválilo podání žádosti o dotaci na akci „Sanace vlhkosti sklepních prostorů v č. p. 1209“ do vyhlášeného dotačního programu Královéhradeckého kraje Obnova památkových fondů a do dotačního programu Ministerstva kultury Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2022. Předpokládané náklady nezbytných prvních tří etap sanace činí dle projektové dokumentace 1,157 mil. Kč. Realizace je předpokládána souběžně s realizací rekonstrukce 1/14 v ul. U Zázvorky. V případě obou dotačních titulů je maximální výše předpokládané dotace do 50 % celkových způsobilých výdajů. Lze očekávat dotaci do výše 400 tis. Kč.

* ZM schválilo novou investiční položku rozpočtu na rok 2021 „Živičný kryt v ul. Stavební – úsek za areálem Technických služeb – projektová dokumentace“ ve výši 90 tis. Kč. Zároveň ZM schválilo Rozpočtové opatření pro realizaci této akce. Navýšení bude pokryto přesunem z rozpočtu položky „Oprava opěrné zdi u čp. 361 v ul. Nádražní – realizace“. Na základě žádosti o provedení živičného krytu v ul. Stavební byl osloven projektant Ing. F. Eichler, který předložil cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace – 83.490 Kč. Pro realizaci je dále nezbytné geodetické zaměření prostoru komunikace za 6.000 Kč. S ohledem na realizaci rekonstrukce ul. Kpt. Jaroše v příštím roce by z důvodu úspory nákladů bylo vhodné provedení živičného krytu stejným dodavatelem.

Datum vložení: 12. 11. 2021 7:53
Datum poslední aktualizace: 12. 11. 2021 11:18
Autor: Michaela Mináriková

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
5
7
4
8
3
9
4
10
3
11
4
12
4
13
4
14
3
15
3
16
3
17
4
18
2
19
3
20
2
21
2
22
2
23
3
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
1
2
1

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč