město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Výběr z jednání zastupitelstva města Nové Město nad Metují

Ve čtvrtek 29. dubna 2021 od 16 hodin zasedalo v Kině 70 Zastupitelstvo města.

Převážné většiny jednání se účastnilo všech 21 zvolených zastupitelů  a na programu bylo celkem 22 bodů.

Výběr z jednání ZM:

• starosta města informoval zastupitele o plánu společnosti Lidl vystavět provozovnu v Novém Městě nad Metují v lokalitě za prodejnou Penny market ve směru k Vrchovinám. V této souvislosti společnost Lidl požádala město o změnu v Územním plánu, která by umožňovala výstavbu obchodu v požadované velikosti. Po diskuzi bylo rozhodnuto, že bude uspořádán pracovní seminář pro zastupitele, kde se bude tato žádost projednávat.

• ZM vzalo na vědomí informaci o plnění rozpočtu ke dni 31.03.2021.

• ZM vzalo na vědomí poskytnutí dotací sportovním klubům a  na sportovní činnost a provoz sportovišť.

• ZM vzalo na vědomí poskytnutí finančních darů jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost neziskových organizací v oblasti kultury ve prospěch občanů města Nové Město nad Metují, za dlouhodobou činnost spolku v oblasti společenských aktivit a zachování tradičních spolkových činností a za činnost organizace v sociální oblasti.

• ZM nesouhlasilo s poskytnutím spoluúčasti Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují, z. s., na realizaci projektu „Nové zastřešení tribuny a některých dalších úprav v areálu SK“ v letech 2022 a 2023. V rámci diskuze k tomuto bodu zaznělo, že ZM vnímá jako prioritu spíše řešení parkovacích míst u areálu a řešení zavlažování trávníku dešťovou vodou.

• ZM schválilo koupi budovy z vlastnictví společnosti Alkstav, s. r. o., v likvidaci postavenou na části pozemku ve vlastnictví města Nové Město nad Metují, a to p. p. č. 670/1 (dle GP č. 921-38/2021 se jedná o st. p. č. 742) o výměře 98 m2 v k. ú. Krčín, za celkovou nabídkovou kupní cenu ve výši 300.000 Kč do vlastnictví města Nové Město nad Metují. Budova bude využívána Technickými službami města Nové Město nad Metují.

• ZM schválilo povinnou spoluúčast z rozpočtu města v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2021.

• ZM jednalo o budoucnosti bývalého hotelu Metuj. Po rozsáhlé diskusi bylo rozhodnuto o svolání pracovního semináře pro zastupitele, kde bude problematika budoucnosti hotelu znovu projednána za účasti odborných komisí Rady města.

• ZM souhlasilo na základě předloženého protokolu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Urbanisticko-architektonická studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují“ firmě Ateliér Zídka, architektonická kancelář spol. s r. o., Jižní 870, Hradec Králové, za nabídkovou cenu 481.580 Kč vč. DPH.

• ZM schválilo rozpočtové opatření - novou položku rozpočtu Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Krčín ve výši 550 tis. Kč. Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let.

Datum vložení: 3. 5. 2021 10:59
Datum poslední aktualizace: 3. 5. 2021 11:00
Autor: Eva Kupková

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29
1
30
1
1
1
2
3
2
4
1
5
1
6
1
7
1
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
3
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
1
30
1
31
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč