město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Pokračuje aktualizace Strategického plánu rozvoje města

Proces strategického plánování

Do procesu strategického plánování zapojena Komise pro strategický rozvoj.

Nové Město nad Metují začalo v loňském roce aktualizovat svůj strategický plán. Strategický plán je vedle územního plánu dalším důležitým dokumentem, který ovlivňuje rozvoj a budoucnost města. Vychází ze znalosti stávající situace a podmínek života ve městě, analyzuje potřeby města a jeho obyvatel, odhaduje možnosti dalšího rozvoje a navrhuje cíle a opatření, jak cílů dosáhnout.

V průběhu loňského léta a podzimu se odehrál průzkum spokojenosti obyvatel města a průzkum podnikatelského prostředí. Výsledky jsou zveřejněny na webu města.

V současné době probíhá aktualizace návrhové části strategického plánu. S novými návrhy a nápady přichází Komise pro strategický rozvoj Nového Města nad Metují. Začátkem letošního roku bylo do této komise starostou a místostarostou města pozváno třicet čtyři představitelů místních organizací, spolků, firem, představitelů jednotlivých stran v zastupitelstvu a zájmových skupin, z nichž 26 pozvání přijalo. Vzhledem k omezením, která vyplývají z pandemie, nouzového stavu a nepříznivé epidemiologické situace se zatím nemohou konat osobní setkání komise. Její jednání se odehrávají on-line, což na její členy klade zvláštní nároky.

Komise jednala poprvé 19. ledna 2021. Na tomto jednání byli její členové seznámeni s výsledky a závěry analýz a průzkumů provedených v minulém roce.

Pro další jednání 9. února se členové komise rozdělili do tří pracovních skupin a zabývali se SWOT analýzou a vizí města. Pracovní skupina pro tzv. vnitřní analýzu navrhla silné a slabé stránky města. Pracovní skupina pro vnější analýzu se zabývala příležitostmi a ohroženími, které představují vnější vlivy, které se města dotýkají nebo dotknou v budoucnosti a město se s nimi bude muset vyrovnávat, aniž by je mohlo přímo ovlivnit. Třetí pracovní skupina navrhla vizi města a tři strategické cíle rozvoje města, vždy jeden strategický cíl pro jednu prioritní oblast rozvoje města. SWOT analýza a vize budou projednány na společném jednání Komise pro strategický rozvoj Nového Města nad Metují dne 23. února 2021.

Strategický plán rozvoje Nového Města nad Metují je zaměřen na tři prioritní oblasti: cestovní ruch, prosperitu města, která se zabývá podmínkami pro podnikání a rozvoj firem ve městě, a život ve městě, který zahrnuje pestrou škálu téma.

Pro práci v dalších týdnech a měsících se komise pro strategický rozvoj opět rozdělí do tří pracovních skupin, do nichž budou přizváni i další představitelé organizací a skupin ve městě. Každá pracovní skupina se bude zabývat jednou prioritní oblastí a bude pro ni navrhovat rozvojové záměry a opatření k jejich realizaci.

Po rozpracování jednotlivých opatření do podoby akčních plánů na příštích několik let bude rovněž navržen postup realizace strategického plánu, jeho monitorování a vyhodnocování. Celý proces strategického plánování by měl skončit v červnu letošního roku, kdy bude aktualizovaný strategický plán předložen zastupitelstvu města ke schválení.

 

Přílohy

Jmenný seznam Komise pro strategický rozvoj

Komise pro strategický rozvoj.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 261,81 kB
Datum vložení: 22. 2. 2021 12:39
Datum poslední aktualizace: 22. 2. 2021 13:05
Autor: Mgr. Markéta Škodová

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
6
30
5
31
8
1
7
2
6
3
11
4
3
5
3
6
5
7
7
8
4
9
5
10
5
11
4
12
5
13
3
14
6
15
5
16
4
17
8
18
5
19
4
20
5
21
6
22
5
23
4
24
5
25
4
26
6
27
5
28
5
29
5
1
6
2
7
3
6

Mobilní aplikace

v_obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč