město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

NS Obůrka Klopotov

Oburka Klopotov

Projekt spolufinancován z EU

  • Název projektu: Naučná stezka – Obůrka Klopotov
  • Registrační číslo žádosti: 18/002/19210/452/035/001026
  • Poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond
  • Celkové způsobilé výdaje: 298 870,00 Kč
  • Dotace: 298 870,00 Kč
  • Termín realizace: 05/18 - 03/2019
popis projektu

Cílem projektu je vybudování naučné stezky určené zejména pro rodiny s dětmi. Stezka poutavým způsobem informuje návštěvníky o přírodních a historických zajímavostech údolí, zvěři žijící v ohradách či o vhodném způsobu chování k přírodě v lokalitě Klopotovského údolí. Součástí naučné stezky jsou informační tabule, interaktivní prvky pro děti a základní mobiliář.   

zainteresovaní

Investor: Nové Město nad Metují

Dodavatelé: Awocado s.r.o., Ateliér Duplex s.r.o.                           

kontakty

Mgr. Markéta Škodová - projektová manažerka, Oddělení rozvoje města

Michaela Mináriková - referentka cestovního ruchu, Oddělení školství, kultury a sportu

Logo

Datum vložení: 1. 5. 2018 10:15
Datum poslední aktualizace: 14. 5. 2020 10:57
Autor: Mgr. Lucie Kunteová