město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Bezpečná doprava – chodník v ul. TGM

Chodník v ulici TGM

Projekt spolufinancován z EU

Logo

  • Název projektu: Bezpečnost dopravy ve městě – chodník TGM
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006385
  • Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program
  • Prioritní osa: Komunitně vedení místní rozvoj
  • Specifický cíl: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
  • Předpokládané způsobilé výdaje: 3.111.047,00 Kč
  • Dotace: 2.955.494,65 Kč
  • Termín realizace: 02/2017 - 09/2018

 

popis projektu

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího chodníku v ulici T.G.Masaryka po levé straně silnice č. I/14 od č.p. 312 po ulici Malecí včetně realizace bezbariérových prvků, které usnadní pohyb i pro osoby s omezenou schopností pohybu či orientace. Hlavním cílem projektu je zajištění bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, zejména tedy pěší a veřejné hromadné dopravy. Konkrétním výstupem bude zrekonstruovaný chodník v ulici T.G.Masaryka v délce 431,1 metrů.

Projekt je spolufinancován Evropsku unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj.

zainteresovaní

Investor: Město Nové Město nad Metují

Dodavatel: Novostav s.r.o.

KONTAKTY

Hana Ptáčková - investiční technička, Oddělení rozvoje města

Ing. Žaneta Marvánová - projektová manažerka, Oddělení rozvoje města

 

Související odkazy

Datum vložení: 1. 2. 2017 10:25
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2020 8:11
Autor: Mgr. Lucie Kunteová