město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Bezpečná doprava – chodník v ul. Na Strážnici

chodník Na Strážnici

Projekt spolufinancován z EU

Logo

  • Název projektu: Bezpečnost dopravy ve městě – stavební úpravy chodníku v ulici Na Strážnici
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006384
  • Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program
  • Prioritní osa: Komunitně vedení místní rozvoj
  • Specifický cíl: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
  • Předpokládané způsobilé výdaje: 2 676 601,00 Kč
  • Dotace: 2 542 770,95 Kč
  • Termín realizace: 12/2017 - 07/2018

popis projektu

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího pravostranného chodníku podél ulice Na Strážnici včetně realizace bezbariérových prvků, které usnadní pohyb i pro osoby s omezenou schopností pohybu či orientace. Hlavním cílem projektu je zajištění bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, zejména tedy pěší a veřejné hromadné dopravy. Konkrétním výstupem bude zrekonstruovaný chodník v ulici Na Strážnici v délce 463 metrů.

Projekt je spolufinancován Evropsku unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj.

zainteresovaní

Investor: Město Nové Město nad Metují

Dodavatel: Novostav s.r.o.

KONTAKTY

Hana Ptáčková - investiční technička, Oddělení rozvoje města

Ing. Žaneta Marvánová - projektová manažerka, Oddělení rozvoje města

 

Související odkazy

Datum vložení: 1. 12. 2017 10:24
Datum poslední aktualizace: 24. 4. 2020 11:58
Autor: Mgr. Lucie Kunteová