město Nové Město nad Metují
Nové Město nad Metují

Zprávy z oblasti prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování 2019

Datum: 13. 1. 2020

V roce 2019 bylo z rozpočtu města podpořeno celkem 10 preventivních projektů a to v celkové výši 150 000 Kč.

Setkání Týmu pro mládež Nového Města nad Metují

Datum: 20. 8. 2019

Dne 10. dubna 2019 proběhlo další setkání týmu pro mládež spádové oblasti Nového Města nad Metují.

Program prevence rizikového chování pro rok 2019

Datum: 9. 1. 2019

Město Nové Město nad Metují vyhlašuje Program prevence rizikového chování pro rok 2019.

Setkání Týmu pro mládež Nového Města nad Metují

Datum: 26. 10. 2018

Dne 24.10.2018 proběhlo další setkání Týmu pro mládež Nového Města nad Metují.

V okrese Náchod zahájil činnost Tým pro mládež

Datum: 14. 11. 2017

V okrese Náchod se dne 15. 09. 2017 uskutečnilo již druhé setkání Týmu pro mládež projektu Probační a mediční služby "Na správnou cestu II". Jedná se o pokračování úspěšného projektu realizovaného v letech 2012 - 2015, který je v současné době zaveden do deseti soudních okresů.

Strategie prevence kriminality na léta 2016 - 2020

Datum: 26. 2. 2016

Na jednání Zastupitelstva města dne 25.02.2016 byla schválena Strategie prevence kriminality na léta 2016 - 2020.

Pomáháme obětem trestných činů na Náchodsku

Datum: 5. 9. 2014

V srpnu roku 2013 začal platit nový zákon o obětech trestných činů, který výrazně rozšířil a posílil práva a postavení oběti.

Činnost Tým pro mládež okresu Náchod

Datum: 13. 3. 2014

Od počátku roku 2013 je Tým pro mládež okresu Náchod zapojen do projektu Probační a mediační služby ČR s názvem "Na správnou cestu!", který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR. Díky projektu má Tým pro mládež po dobu trvání projektu k dispozici koordinátorku, která se věnuje práci Týmu na plný pracovní úvazek (do té doby vedl Tým vždy jeden z jeho členů nad rámec své běžné pracovní agendy).

Prevence a řešení kriminality dětí a mládeže - Tým pro mládež

Datum: 9. 8. 2013

Pachateli trestné činnosti nejsou jen dospělí, ale také mládež a dokonce i děti mladší 15 let. Bylo by mylné předpokládat, že činy dětí a mladistvých jsou nepostižitelné, naopak jejich řešení se řídí samostatným zákonem č. 218/2003 Sb. O soudnictví ve věcech mládeže. Ten nabízí celou řadu opatření, které je možné dětem a mladistvým v soudním řízení uložit. Řešením už spáchaných skutků, ale i prevencí jejich páchání se zabývá mnoho institucí, do jejich působnosti spadá péče o rizikové, ohrožené a kriminalitu páchající děti a mládež. Jejich efektivní komunikaci a propojení jejich aktivit by měl napomoci tzv. Systém včasné intervence, který na Náchodsku plně funguje od roku 2008.

Stali jste se obětí trestného činu

Datum: 28. 6. 2013

Využijte kvalifikovanou pomoc Poradny pro oběti trestných činů při Probační a mediační službě České republiky.
Služby jsou poskytovány zdarma a můžete vystupovat anonymně.

Drogová problematika ve městě - informativní článek

Datum: 5. 4. 2013

Problém drog a jejich distribuce je v našem městě poslední dobou často diskutovaným tématem. Proto se pracovní skupina pro prevenci rizikového chování rozhodla informovat veřejnost o probíhajících a plánovaných aktivitách k této problematice.

Pracovní skupina pro prevenci rizikového chování

Datum: 5. 4. 2013

Pracovní skupina pro prevenci rizikového chování se pravidelně schází nejméně 3 x do roka, v případě potřeby i častěji. Výstupem jednání je monitorování situace v oblasti rizikového chování, stanovení priorit, stanovení cílových skupin a konkrétní aktivity preventivního působení v lokalitě Nového Města nad Metují na dané období.

Program prevence rizkového chování 2012 - 2015

Datum: 11. 2. 2013

Město Nové Město nad Metují v roce 2003 vypracoval Program prevence sociálně-patologikých jevů. V roce 2009 došlo ke změně v terminologii a termín sociálně-patologické jevy byl nahrazen termínem rizikové chování.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Sociální sítě

Mobilní aplikace

v_obraze

 
Informace z našeho webu
v chytrých telefonech 

Google play
App Store

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč