Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Formuláře

Žádost o závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech PDF Staženo: 25x

Žádost o závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech DOC Staženo: 30x

Žádost o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší PDF Staženo: 18x

Žádost o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší DOC Staženo: 16x

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu Staženo: 35x

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest PDF Staženo: 195x

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest DOC Staženo: 190x

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu PDF Staženo: 368x

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu DOC Staženo: 300x

Zádost o stanovení ochranného pásma vodního díla Staženo: 325x

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje Staženo: 323x

Žádost o povolení k některým činnostem Staženo: 371x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace Staženo: 287x

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 304x

Žádost o udělení souhlasu vodoprávního úřadu Staženo: 359x

Žádost o vyjádření vodoprávního úřadu Staženo: 314x

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav Staženo: 322x

Ohlášení stavby čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 292x

Žádost o povolení k nakládání s vodami Staženo: 323x

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 352x

Firma - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních Staženo: 317x

Firma - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizace Staženo: 317x

Kolaudace - žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla Staženo: 340x

Kolaudace - oznámení o užívání stavby vodního díla Staženo: 335x

Domácnost - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních Staženo: 312x

Domácnost - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizace Staženo: 264x

Domácnost - čistírna odpadních vod s vypouštěním do vod podzemních - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod Staženo: 312x

Domácnost-čistírna odpadních vod s vypouštěním do vod povrchových nebo do kanalizace - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod Staženo: 291x

Domácnost - žádost o povolení k odběru podzemních vod Staženo: 283x

Domácnost - studna - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k odběru podzemních vod Staženo: 311x

Identifikační list nebezpečného odpadu Staženo: 319x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu PDF Staženo: 328x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu DOC Staženo: 291x

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 376x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa PDF Staženo: 276x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa DOC Staženo: 296x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP PDF Staženo: 323x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP DOC Staženo: 303x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu PDF Staženo: 265x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu DOC Staženo: 330x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha PDF Staženo: 286x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha DOC Staženo: 277x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady PDF Staženo: 273x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady DOC Staženo: 302x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP PDF Staženo: 316x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP DOC Staženo: 403x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu PDF Staženo: 300x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu DOC Staženo: 306x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les PDF Staženo: 361x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les DOC Staženo: 392x