Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Formuláře

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest PDF Staženo: 152x

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest DOC Staženo: 147x

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu PDF Staženo: 270x

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu DOC Staženo: 227x

Zádost o stanovení ochranného pásma vodního díla Staženo: 281x

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje Staženo: 268x

Žádost o povolení k některým činnostem Staženo: 309x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace Staženo: 239x

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 267x

Žádost o udělení souhlasu vodoprávního úřadu Staženo: 302x

Žádost o vyjádření vodoprávního úřadu Staženo: 265x

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav Staženo: 268x

Ohlášení stavby čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 249x

Žádost o povolení k nakládání s vodami Staženo: 274x

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 303x

Firma - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních Staženo: 266x

Firma - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizace Staženo: 272x

Kolaudace - žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla Staženo: 296x

Kolaudace - oznámení o užívání stavby vodního díla Staženo: 289x

Domácnost - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních Staženo: 264x

Domácnost - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizace Staženo: 216x

Domácnost - čistírna odpadních vod s vypouštěním do vod podzemních - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod Staženo: 260x

Domácnost-čistírna odpadních vod s vypouštěníím do vod povrchových nebo do kanalizace - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod Staženo: 249x

Domácnost - žádost o povolení k odběru podzemních vod Staženo: 241x

Domácnost - studna - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k odběru podzemních vod Staženo: 266x

Identifikační list nebezpečného odpadu Staženo: 276x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu PDF Staženo: 266x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu DOC Staženo: 244x

Oznámení chovatele včel k umístění trvalých stanovišť včelstev PDF Staženo: 265x

Oznámení chovatele včel k umístění trvalých stanovišť včelstev DOC Staženo: 247x

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 317x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa PDF Staženo: 231x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa DOC Staženo: 249x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP PDF Staženo: 259x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP DOC Staženo: 263x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu PDF Staženo: 231x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu DOC Staženo: 286x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha PDF Staženo: 243x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha DOC Staženo: 239x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady PDF Staženo: 233x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady DOC Staženo: 262x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP PDF Staženo: 263x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP DOC Staženo: 328x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu PDF Staženo: 253x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu DOC Staženo: 256x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les PDF Staženo: 298x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les DOC Staženo: 317x