Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu DOCX Staženo: 33x

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu Staženo: 35x

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod Staženo: 27x

Žádost o vyjádření vodoprávního úřadu Staženo: 37x

Žádost o vydání společného povolení Staženo: 53x

Žádost o vydaní kolaudačního souhlasu k uživání vodních děl Staženo: 28x

Žádost o stavební povolení k vypoustění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpecné látky do kanalizace Staženo: 30x

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 32x

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních Staženo: 24x

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 27x

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 27x

Žádost o povolení k vypouštení odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu Staženo: 25x

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domacnosti) nebo o jeho změnu Staženo: 27x

Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu Staženo: 24x

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Staženo: 27x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Staženo: 41x

Žádost o udělení souhlasu Staženo: 29x

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 25x

Ohlašení udržovacích prací ,obnovy vodního dila a vodohospodářskýh úprav Staženo: 24x

Návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje Staženo: 30x

Návrh na stanovení ochranného pásma vodního díla Staženo: 37x

Domácnost -Žádost o povolení k vypousteni odpadnich vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod Staženo: 29x

Domácnost -Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení k domovní čistirně odpadních vod Staženo: 29x

Domácnost - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dilu potřebnému k odběru podzemních vod Staženo: 29x

Domácnost - Žádost o povolení k vypoustení odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domacnosti) nebo o jeho změnu Staženo: 29x

Domácnost - Žádost o povolení k vypoustění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivych osob (domacností) nebo o jeho změnu Staženo: 19x

Domácnost - Žádost o povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke studni Staženo: 28x

Žádost o závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech PDF Staženo: 91x

Žádost o závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech DOC Staženo: 91x

Žádost o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší PDF Staženo: 66x

Žádost o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší DOC Staženo: 65x

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu Staženo: 94x

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest PDF Staženo: 240x

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest DOC Staženo: 232x

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu PDF Staženo: 471x

Identifikační list nebezpečného odpadu Staženo: 394x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu PDF Staženo: 378x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu DOC Staženo: 343x

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 428x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa PDF Staženo: 327x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa DOC Staženo: 343x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP PDF Staženo: 397x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP DOC Staženo: 340x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu PDF Staženo: 313x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu DOC Staženo: 370x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha PDF Staženo: 327x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha DOC Staženo: 324x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady PDF Staženo: 318x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady DOC Staženo: 340x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP PDF Staženo: 374x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP DOC Staženo: 472x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu PDF Staženo: 356x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu DOC Staženo: 345x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les PDF Staženo: 442x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les DOC Staženo: 464x