Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Formuláře

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest PDF Staženo: 142x

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest DOC Staženo: 136x

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu PDF Staženo: 244x

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu DOC Staženo: 205x

Zádost o stanovení ochranného pásma vodního díla Staženo: 267x

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje Staženo: 256x

Žádost o povolení k některým činnostem Staženo: 292x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace Staženo: 226x

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 255x

Žádost o udělení souhlasu vodoprávního úřadu Staženo: 288x

Žádost o vyjádření vodoprávního úřadu Staženo: 253x

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav Staženo: 255x

Ohlášení stavby čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 237x

Žádost o povolení k nakládání s vodami Staženo: 259x

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 289x

Firma - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních Staženo: 253x

Firma - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizace Staženo: 261x

Kolaudace - žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla Staženo: 280x

Kolaudace - oznámení o užívání stavby vodního díla Staženo: 277x

Domácnost - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních Staženo: 250x

Domácnost - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizace Staženo: 198x

Domácnost - čistírna odpadních vod s vypouštěním do vod podzemních - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod Staženo: 244x

Domácnost-čistírna odpadních vod s vypouštěníím do vod povrchových nebo do kanalizace - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod Staženo: 233x

Domácnost - žádost o povolení k odběru podzemních vod Staženo: 229x

Domácnost - studna - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k odběru podzemních vod Staženo: 253x

Identifikační list nebezpečného odpadu Staženo: 263x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu PDF Staženo: 251x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu DOC Staženo: 231x

Oznámení chovatele včel k umístění trvalých stanovišť včelstev PDF Staženo: 251x

Oznámení chovatele včel k umístění trvalých stanovišť včelstev DOC Staženo: 234x

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 306x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa PDF Staženo: 214x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa DOC Staženo: 236x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP PDF Staženo: 246x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP DOC Staženo: 248x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu PDF Staženo: 218x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu DOC Staženo: 272x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha PDF Staženo: 227x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha DOC Staženo: 230x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady PDF Staženo: 221x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady DOC Staženo: 248x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP PDF Staženo: 244x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP DOC Staženo: 304x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu PDF Staženo: 241x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu DOC Staženo: 245x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les PDF Staženo: 281x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les DOC Staženo: 300x