Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 462
TÝDEN: 4898
CELKEM: 2558348

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • En français
 • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Sdělení k činnosti okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019


Dle § 18 odst. 3) zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volby do Evropského parlamentu byla zaregistrována (dále také jen „delegující subjekt“), delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise (dále jen „OVK“). Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje na neobsazená místa členy starosta.

Zájemci o členství v  OVK, kteří nejsou delegováni přímo žádným delegujícím subjektem, se mohou přihlásit vedoucímu odboru správního:

Mgr. Josef Petera, přízemí radnice, e-mail: petera@novemestonm.cz

Zájemce žádáme, aby uvedli své kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, adresa, datovou schránku (pokud ji vlastní), telefon, e-mail. Úřad je bude evidovat a zájemce doplňovat za členy do OVK na místa, která neobsadí delegující subjekty. Lhůtu pro delegování svých zástupců mají delegující subjekty do 16:00 hodin dne 24. dubna 2019.

Dosud delegovaly své členy následující delegující subjekty: …………………

První zasedání OVK

 • Termín 1. zasedání OVK č. 1 až č. 6 je stanoven na na pondělí 29. dubna 2019 od 15:30 hodin v budově radnice (MěÚ Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, zasedací místnost v 1. patře vpravo od schodiště) a účast je pro člena OVK povinná.
 • Termín 1. zasedání OVK č. 7 až č. 12 je stanoven na pondělí 29. dubna 2019 od 16:15 hodin v budově radnice (MěÚ Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, zasedací místnost v 1. patře vpravo od schodiště) a účast je pro člena OVK povinná.
 • Nedostaví-li se delegovaný/přihlášený občan na 1. zasedání OVK bez řádné omluvy z vážného (zdravotního) důvodu, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a do komise bude povolán náhradník (členství v OVK vzniká právě až složením slibu).
 • Podle § 10 vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu a přípisu MV ze dne 9. září 2017 je úřad povinen členům OVK, kteří se nezúčastní prvního zasedání výši odměny zkrátit. Důvody neúčasti přitom nejsou rozhodné, ani to, zda účast je omluvená či neomluvená.
 • Na 1. zasedání OVK bude z přítomných členů losován předseda a místopředseda OVK.
 • Pro vylosovaného předsedu (místopředsedu) OVK je povinností zúčastnit se odborného školení ke zpracování výsledků voleb, které organizuje Český statistický úřad (ČSÚ) před volbami (viz dále).
 • Všichni občané zařazení do OVK obdrží písemnou pozvánku na toto 1. zasedání a v pozvánce bude uvedeno číslo OVK, do které jsou zařazeni. Pokud zájemce pozvánku do 29. dubna 2019 neobdrží, je evidován jako náhradník.
 • Oznámení o svolání 1. zasedání OVK se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce úřadu a ze zákona se považuje za doručené dnem vyvěšení.
 • Pokud se nedostaví dostatečný počet členů OVK (byť řádně omluvených) pro vylosování předsedy a místopředsedy, bude svoláno náhradní zasedání komise k volbě předsedy a místopředsedy na sobotu 4. května 2019 v 09:00 na stejném místě. Omluva z tohoto náhradního zasedání není možná a za nepřítomné budou povolání náhradníci.

  Odborné školení ČSÚ pro předsedy a zapisovatele OVK

 • Termín je stanoven na pátek 17. května 2019 od 8:00 hodin v budově radnice (MěÚ Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, zasedací místnost v 1. patře vpravo od schodiště).

  Informace pro členy OVK

  Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:

 • předseda – 2.200 Kč
 • místopředseda – 2.100 Kč
 • zapisovatel – 2.100 Kč (zapisovatel je delegován úřadem)
 • člen – 1.800 Kč

  Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43,- Kč/hod., nejvýše však 340,- Kč/den.

  Odměna a paušální náhrada ušlého výdělku pro členy OVK se vyplácí do 30 dnů po ukončení činnosti OVK, přičemž činnost OVK končí až 15. dnem po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí (tam, kde nebyl podán návrh na soudní přezkum). Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní. Ke konci roku 2019 bude členům OVK vydáno potvrzení o zdanitelných příjmech.

  Informace k volbám do Evropského parlamentu naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR:

  https://www.mvcr.cz/volby.aspx

   


25. 2. 2019 Zobrazit méně

Stránka