Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 34
DNES: 345
TÝDEN: 3699
CELKEM: 1695239

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • En français
 • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Sdělení k činnosti okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta republiky konanou 12. - 13.01.2018; případné II. kolo 26. - 27.01.2018


Dle § 18 odst. 2) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, může delegovat 1 člena a 1 náhradníka do každé okrskové volební komise (dále jen „OVK“) občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky nebo Senátu anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň 1 mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje (dále také jen „delegující subjekt“). Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje starosta členy na neobsazená místa.

Zájemci o členství v  OVK, kteří nejsou delegováni přímo žádným delegujícím subjektem, se mohou přihlásit vedoucímu odboru správního:

Mgr. Josef Petera, přízemí radnice, e-mail: petera@novemestonm.cz

Zájemce žádáme, aby uvedli své kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, adresa, datovou schránku (pokud ji vlastní), telefon, e-mail. Úřad je bude evidovat a zájemce doplňovat za členy do OVK na místa, která neobsadí delegující subjekty. Lhůtu pro delegování svých zástupců mají delegující subjekty do 16:00 hodin dne 13. prosince 2017.

Dosud delegovaly své členy následující delegující subjekty: ke dni vložení tohoto článku nebyla žádná delegační listina podána.

První zasedání OVK

 • Termín 1. zasedání OVK č. 1 až č. 6 je stanoven na středu 20. prosince 2017 od 15:30 hodin v budově radnice (MěÚ Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, zasedací místnost v 1. patře vpravo od schodiště) a účast je pro člena OVK povinná.
 • Termín 1. zasedání OVK č. 7 až č. 12 je stanoven na středu 20. prosince 2017 od 16:15 hodin v budově radnice (MěÚ Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, zasedací místnost v 1. patře vpravo od schodiště) a účast je pro člena OVK povinná.
 • Nedostaví-li se delegovaný/přihlášený občan na 1. zasedání OVK bez řádné omluvy z vážného (zdravotního) důvodu, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a do komise bude povolán náhradník (členství v OVK vzniká právě až složením slibu).Podle přípisu MV ze dne 9. září 2017 je úřad povinen členům OVK, kteří se nezúčastní prvního zasedání výši odměny zkrátit. Důvody neúčasti přitom nejsou rozhodné, ani to, zda účast je omluvená či neomluvená – viz „Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise,její krácení a další nároky“.)
 • Na 1. zasedání OVK bude z přítomných členů losován předseda a místopředseda OVK.
 • Pro vylosovaného předsedu (případně místopředsedu) OVK je povinností zúčastnit se odborného školení ke zpracování výsledků voleb, které organizuje Český statistický úřad (ČSÚ) před volbami (viz dále).
 • Všichni občané zařazení do OVK obdrží písemnou pozvánku na toto 1. zasedání a v pozvánce bude uvedeno číslo OVK, do které jsou zařazeni. Pokud zájemce pozvánku do 20. prosince 2017 neobdrží, je evidován jako náhradník.
 • Oznámení o svolání 1. zasedání OVK se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce úřadu a ze zákona se považuje za doručené dnem vyvěšení.
 • Pokud se nedostaví dostatečný počet členů OVK (byť řádně omluvených) pro vylosování předsedy a místopředsedy, bude svoláno náhradní zasedání komise k volbě předsedy a místopředsedy na sobotu 23. prosince 2017 v 09:00 na stejném místě. Omluva z tohoto náhradního zasedání není možná a za nepřítomné budou povolání náhradníci.

 

Odborné školení ČSÚ pro předsedy a zapisovatele OVK

 • Termín je stanoven na pátek 5. ledna 2018 od 8:00 hodin v budově radnice (MěÚ Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, zasedací místnost v 1. patře vpravo od schodiště).

Informace pro členy OVK

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:

 • předseda – 2.100 Kč
 • zapisovatel – 2.000,- Kč (zapisovatel je delegován úřadem)
 • člen – 1.300,- Kč

  V případě konání II. kola volby prezidenta se odměna za výkon funkce zvyšuje o 200 Kč.

  Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43,- Kč/hod., nejvýše však 340,- Kč/den.

  Odměna a paušální náhrada ušlého výdělku pro členy OVK se vyplácí do 30 dnů po ukončení činnosti OVK, přičemž činnost OVK končí až 15. dnem po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí (tam, kde nebyl podán návrh na soudní přezkum). Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní. Ke konci roku 2017 bude členům OVK vydáno potvrzení o zdanitelných příjmech.

  Informace k volbě prezidenta naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR:

  http://www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx


Mgr. Josef Petera, 14. 11. 2017 Zobrazit méně

Stránka