Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 21
DNES: 213
TÝDEN: 213
CELKEM: 2090676

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ÚZEMNÍ STUDIE

Stručný výklad pojmu

Územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území, slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

Územní studie navrhují, prověřují a posuzují možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a účel.

Pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil možnost jejího využití podle, návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.

Územní studie nejsou jakožto územně plánovací podklady výslovně závazné, ale odchýlení od nich musí být podepřeno řádným odůvodněním, prokazujícím, že nové řešení je z pohledu cílů a úkolů územního plánování kvalitnější.

Problematiku územních studií řeší stavební zákon (č.183/2006 Sb.) ve svých ustanoveních § 25, § 30 a § 166 odst. 3.

Územní studie krajiny a územní studie veřejných prostranství 

Územní studie krajiny byla pořízena pro celé správní území obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují (dále také „ORP NMnM“), tj. vedle území Nového Města nad Metují i pro území dalších 12 obcí – mapa ZDE.

Cílem pořízení územní studie krajiny ORP Nové Město nad Metují (dále také „ÚSK“) je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný.

Současně se studií krajiny se postupně pořízují územní studie veřejných prostranství. Na základě spolupráce pořizovatele se zástupci jednotlivých obcí se do tohoto procesu zapojilo Nové Město nad Metují, Slavoňov, Mezilesí, Bohuslavice, Jestřebí, Přibyslav a Provodov-Šonov. V rámci těchto sídel bylo vytipováno celkem 39 lokalit – interaktiuvní mapa ZDE.

Na pořízení výše uvedených územních studií je čerpáno z finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu (více v oddílu Projekty financované z EU – ZDE).

logo

 
Použité zkratky:

NMnM  Nové Město nad Metují

ORP    obec s rozšířenou působností

ÚS       územní studie

ÚSVP   územní studie veřejného prostranství

 

S případnými dotazy se můžete obracet na Mgr. Adama Balcara, Odbor výstavby a regionálního rozvoje.

Územní studie schválené a zaevidované

ÚSVP NMnM – park Oáza (zip, 31 MB) Staženo: 87x

ÚSVP NMnM – park Krčín (zip, 22 MB) Staženo: 74x

ÚSVP NMnM – Žižkovo náměstí (zip, 145 MB) Staženo: 7x

ÚSVP NMnM – Rašínova – 28. října – B. Němcové (zip, 67 MB) Staženo: 113x

ÚSVP NMnM – ulice 28. října (zip, 126 MB) Staženo: 7x

ÚSVP NMnM – Vrchoviny (zip, 87 MB) Staženo: 91x

ÚSVP Provodov-Šonov (zip, 318 MB) Staženo: 7x

ÚSVP Slavoňov – lokalita Blažkov (15 MB) Staženo: 64x

ÚSVP Slavoňov – lokalita západ (16 MB) Staženo: 48x

ÚSVP Slavoňov – lokalita střed (12 MB) Staženo: 52x

ÚSVP Slavoňov – lokalita Z1 (10 MB) Staženo: 51x

ÚSVP Jestřebí (zip, 63 MB) Staženo: 67x

ÚS krajiny ORP NMnM – doplňující průzkumy a rozbory (zip, 253 MB) Staženo: 64x

ÚS krajiny ORP NMnM – návrhová část (zip, 189 MB) Staženo: 77x

ÚS Krajské předměstí – studie systému zeleně (zip, 73 MB) Staženo: 115x

ÚS Dubinky (zip, 114 MB) Staženo: 118x

ÚS dopravního koridoru Dubinky (zip, 13 MB) Staženo: 71x

ÚS křižovatky na I/14 (zip 0,4 MB) Staženo: 62x

ÚS S 3-3 – Vrchoviny (zip, 24 MB) Staženo: 61x

ÚS Vrchoviny – území S3 Staženo: 241x

Územní studie pořizované

Zadání ÚSVP NMnM – nám. 17. listopadu Staženo: 189x

Zadání ÚSVP NMnM – Bořetín – Klosova ul. Staženo: 108x

Zadání ÚSVP NMnM – nám. Republiky, Českých legií, Farská zahrada Staženo: 112x

Zadání ÚSVP NMnM – Spy Staženo: 109x

Zadání ÚSVP Mezilesí Staženo: 96x

Zadání ÚSVP Přibyslav Staženo: 96x

Zadání ÚSVP Bohuslavice Staženo: 113x

Stránka

  • 1