Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 45
DNES: 506
TÝDEN: 6702
CELKEM: 2181622

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní plány obcí ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností
Nové Město nad Metují

 
Všechny níže uvedené právní stavy (vyjma ÚP Mezilesí) vycházejí z právního výkladu pojmu „právní stav“ v době jejich vzniku! Pro současné používání mají pouze informativní charakter a slouží pro lepší orientaci.
 
Zásadními dokumenty pro rozhodování v území jsou původní dokumentace (tj. územní plány a jejich jednotlivé změny). Pro zveřejnění těchto dokumentů způsobem umožňujícím dálkový přístup Městský úřad Nové Město nad Metují nemá dostatečné vybavení a pro jejich prostudování je tedy nutné navštívit zdejší úřad nebo příslušný obecní úřad.
Použité zkratky:

VPS   veřejně prospěšné stavby

VPO   veřejně prospěšná opatření

ÚP      územní plán

ÚPD    územně plánovací dokumentace

ÚPO    územní plán obce

ÚPSÚ  územní plán sídelního útvaru

ZPF     zemědělský půdní fond

Nahořany

ÚP Nahořany – Koordinační výkres Staženo: 157x

ÚP Nahořany – Výkres širších vztahů Staženo: 141x

ÚP Nahořany – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 168x

ÚP Nahořany – Schéma záměrů z ÚPD na provedení změn v území Staženo: 186x

ÚP Nahořany – Textová část II.3 Staženo: 169x

Provodov-Šonov

ÚP Provodov-Šonov – textová část Staženo: 479x

ÚP Provodov-Šonov – výkres základního členění území Staženo: 309x

ÚP Provodov-Šonov – hlavní výkres Staženo: 470x

ÚP Provodov-Šonov – výkres koncepce veřejné technické infrastruktury Staženo: 224x

ÚP Provodov-Šonov – výkres VPS, opatření a asanací Staženo: 231x

ÚP Provodov-Šonov – koordinační výkres Staženo: 248x

ÚP Provodov-Šonov – výkres širších vztahů Staženo: 273x

ÚP Provodov-Šonov – výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 208x

ÚP Provodov-Šonov – schéma záměrů z ÚPD na provedení změn v území Staženo: 189x

ÚP Provodov-Šonov – vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Staženo: 190x

ÚP Provodov-Šonov – posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí Staženo: 225x

ÚP Provodov-Šonov – vyhodnocení vlivů na lokality soustavy NATURA 2000 Staženo: 240x

ÚP Provodov-Šonov – biologický komentář Staženo: 227x

ÚP Provodov-Šonov – biologický komentář, doplněk č. 1 Staženo: 187x

Přibyslav

Územní plán Přibyslav – textová část Staženo: 410x

Územní plán Přibyslav – výkres základniho členěni Staženo: 342x

Územní plán Přibyslav – hlavní výkres Staženo: 455x

Územní plán Přibyslav – elektrorozvody, komunikační vedení Staženo: 271x

Územní plán Přibyslav – vodní hospodářství Staženo: 299x

Územní plán Přibyslav – výkres veřejně prospěšných staveb a opatření Staženo: 282x

Územní plán Přibyslav – výkres širších vztahů Staženo: 294x

Územní plán Přibyslav – koordinační výkres Staženo: 298x

Územní plán Přibyslav – výkres záborů ZPF Staženo: 351x

Sendraž

Vymezení zastavěného území obce Sendraž Staženo: 217x

Slavětín nad Metují

ÚP Slavětín nad Metují – textová část Staženo: 168x

ÚP Slavětín nad Metují – výkres základního členění Staženo: 165x

ÚP Slavětín nad Metují – hlavní výkres Staženo: 192x

ÚP Slavětín nad Metují – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 159x

ÚP Slavětín nad Metují – koordinační výkres Staženo: 121x

ÚP Slavětín nad Metují – výkres širších vztahů Staženo: 126x

ÚP Slavětín nad Metují – výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 157x

Slavoňov

ÚP Slavoňov – textová část Staženo: 530x

ÚP Slavoňov – výkres základního členění Staženo: 435x

ÚP Slavoňov – hlavní výkres Staženo: 613x

ÚP Slavoňov – elektrorozvody, komunikační vedení Staženo: 364x

Stránka