Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 42
TÝDEN: 1854
CELKEM: 2503619

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní plány obcí ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností
Nové Město nad Metují

 
Všechny níže uvedené právní stavy (vyjma ÚP Mezilesí) vycházejí z právního výkladu pojmu „právní stav“ v době jejich vzniku! Pro současné používání mají pouze informativní charakter a slouží pro lepší orientaci.
 
Zásadními dokumenty pro rozhodování v území jsou původní dokumentace (tj. územní plány a jejich jednotlivé změny). Pro zveřejnění těchto dokumentů způsobem umožňujícím dálkový přístup Městský úřad Nové Město nad Metují nemá dostatečné vybavení a pro jejich prostudování je tedy nutné navštívit zdejší úřad nebo příslušný obecní úřad.
Použité zkratky:

VPS   veřejně prospěšné stavby

VPO   veřejně prospěšná opatření

ÚP      územní plán

ÚPD    územně plánovací dokumentace

ÚPO    územní plán obce

ÚPSÚ  územní plán sídelního útvaru

ZPF     zemědělský půdní fond

Nahořany

ÚP Nahořany – Koordinační výkres Staženo: 180x

ÚP Nahořany – Výkres širších vztahů Staženo: 159x

ÚP Nahořany – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 187x

ÚP Nahořany – Schéma záměrů z ÚPD na provedení změn v území Staženo: 208x

ÚP Nahořany – Textová část II.3 Staženo: 190x

Provodov-Šonov

ÚP Provodov-Šonov – textová část Staženo: 551x

ÚP Provodov-Šonov – výkres základního členění území Staženo: 339x

ÚP Provodov-Šonov – hlavní výkres Staženo: 521x

ÚP Provodov-Šonov – výkres koncepce veřejné technické infrastruktury Staženo: 249x

ÚP Provodov-Šonov – výkres VPS, opatření a asanací Staženo: 244x

ÚP Provodov-Šonov – koordinační výkres Staženo: 267x

ÚP Provodov-Šonov – výkres širších vztahů Staženo: 303x

ÚP Provodov-Šonov – výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 224x

ÚP Provodov-Šonov – schéma záměrů z ÚPD na provedení změn v území Staženo: 204x

ÚP Provodov-Šonov – vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Staženo: 201x

ÚP Provodov-Šonov – posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí Staženo: 242x

ÚP Provodov-Šonov – vyhodnocení vlivů na lokality soustavy NATURA 2000 Staženo: 266x

ÚP Provodov-Šonov – biologický komentář Staženo: 245x

ÚP Provodov-Šonov – biologický komentář, doplněk č. 1 Staženo: 198x

Přibyslav

Územní plán Přibyslav – textová část Staženo: 451x

Územní plán Přibyslav – výkres základniho členěni Staženo: 358x

Územní plán Přibyslav – hlavní výkres Staženo: 482x

Územní plán Přibyslav – elektrorozvody, komunikační vedení Staženo: 286x

Územní plán Přibyslav – vodní hospodářství Staženo: 314x

Územní plán Přibyslav – výkres veřejně prospěšných staveb a opatření Staženo: 297x

Územní plán Přibyslav – výkres širších vztahů Staženo: 315x

Územní plán Přibyslav – koordinační výkres Staženo: 315x

Územní plán Přibyslav – výkres záborů ZPF Staženo: 364x

Sendraž

Vymezení zastavěného území obce Sendraž Staženo: 231x

Slavětín nad Metují

ÚP Slavětín nad Metují – textová část Staženo: 194x

ÚP Slavětín nad Metují – výkres základního členění Staženo: 186x

ÚP Slavětín nad Metují – hlavní výkres Staženo: 682x

ÚP Slavětín nad Metují – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 179x

ÚP Slavětín nad Metují – koordinační výkres Staženo: 133x

ÚP Slavětín nad Metují – výkres širších vztahů Staženo: 134x

ÚP Slavětín nad Metují – výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 169x

Slavoňov

ÚP Slavoňov – textová část Staženo: 578x

ÚP Slavoňov – výkres základního členění Staženo: 467x

ÚP Slavoňov – hlavní výkres Staženo: 647x

ÚP Slavoňov – elektrorozvody, komunikační vedení Staženo: 380x

Stránka