Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 15
DNES: 185
TÝDEN: 185
CELKEM: 2090648

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní plány obcí ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností
Nové Město nad Metují

 
Všechny níže uvedené právní stavy (vyjma ÚP Mezilesí) vycházejí z právního výkladu pojmu „právní stav“ v době jejich vzniku! Pro současné používání mají pouze informativní charakter a slouží pro lepší orientaci.
 
Zásadními dokumenty pro rozhodování v území jsou původní dokumentace (tj. územní plány a jejich jednotlivé změny). Pro zveřejnění těchto dokumentů způsobem umožňujícím dálkový přístup Městský úřad Nové Město nad Metují nemá dostatečné vybavení a pro jejich prostudování je tedy nutné navštívit zdejší úřad nebo příslušný obecní úřad.
Použité zkratky:

VPS   veřejně prospěšné stavby

VPO   veřejně prospěšná opatření

ÚP      územní plán

ÚPD    územně plánovací dokumentace

ÚPO    územní plán obce

ÚPSÚ  územní plán sídelního útvaru

ZPF     zemědělský půdní fond

Bohuslavice

ÚPO Bohuslavice, změna č. 4 – textová část Staženo: 451x

ÚPO Bohuslavice, změna č. 4 – textová část odůvodnění Staženo: 398x

ÚPO Bohuslavice, změna č. 4 – hlavní výkres Staženo: 824x

ÚPO Bohuslavice, změna č. 4 – energetika Staženo: 418x

ÚPO Bohuslavice, změna č. 4 – vodní hospodářství Staženo: 473x

ÚPO Bohuslavice, změna č. 4 – koordinační výkres Staženo: 581x

ÚPO Bohuslavice, změna č. 4 – legenda koordinačního výkresu Staženo: 480x

ÚPO Bohuslavice, změna č. 4 – ZPF Staženo: 1046x

Černčice

ÚPO Černčice – právní stav po změně č. 1, textová část Staženo: 547x

ÚPO Černčice – právní stav po změně č. 1, hlavní výkres Staženo: 909x

Jestřebí

ÚP Jestřebí – textová část Staženo: 433x

ÚP Jestřebí – odůvodnění Staženo: 395x

ÚP Jestřebí – výkres základního členění Staženo: 437x

ÚP Jestřebí – hlavní výkres Staženo: 535x

ÚP Jestřebí – technická infrastruktura Staženo: 364x

ÚP Jestřebí – veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace Staženo: 371x

ÚP Jestřebí – výkres předpokládanách záborů ZPF Staženo: 392x

Zpráva o uplatňování ÚP Jestřebí 2015 Staženo: 339x

Libchyně

ÚP Libchyně – právní stav po změně č. 1, textová část Staženo: 435x

ÚP Libchyně – právní stav po změně č. 1, hlavní výkres Staženo: 480x

ÚP Libchyně – právní stav po změně č. 1, koordinační výkres Staženo: 375x

Zpráva o uplatňování ÚP Libchyně 2015 Staženo: 227x

Mezilesí

ÚP Mezilesí – právní stav po změně č. 1, textová část Staženo: 240x

ÚP Mezilesí – právní stav po změně č. 1, výkres základního členění Staženo: 239x

ÚP Mezilesí – právní stav po změně č. 1, hlavní výkres Staženo: 249x

ÚP Mezilesí – právní stav po změně č. 1, elektro – spoje Staženo: 210x

ÚP Mezilesí – právní stav po změně č. 1, vodní hospodářství Staženo: 200x

ÚP Mezilesí – právní stav po změně č. 1, výkres VPS, VPO a asanací Staženo: 209x

ÚP Mezilesí – právní stav po změně č. 1, koordinační výkres Staženo: 224x

Nahořany

ÚP Nahořany – Textová část I.1 a II.1 Staženo: 260x

ÚP Nahořany – Výkres základního členění území Staženo: 227x

ÚP Nahořany – Hlavní výkres Staženo: 406x

ÚP Nahořany – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Staženo: 132x

ÚP Nahořany – Koordinační výkres Staženo: 136x

ÚP Nahořany – Výkres širších vztahů Staženo: 124x

ÚP Nahořany – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 147x

ÚP Nahořany – Schéma záměrů z ÚPD na provedení změn v území Staženo: 166x

ÚP Nahořany – Textová část II.3 Staženo: 150x

Provodov-Šonov

ÚP Provodov-Šonov – textová část Staženo: 437x

ÚP Provodov-Šonov – výkres základního členění území Staženo: 286x

Stránka